UT:n opetuksia ja vertailuja

13. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 27: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja Fehostus käski hänestä, että hänet lähetettäisiin keisarin luokse Italiaan, ja luovutti Paulos’n ja toiset vangit hänen kanssaan yhdelle miehelle, jonka nimi oli Julius, sadanpäämies Sebasten maakunnasta. – Apt.27:1 aramea

Kun oli päätetty, että meidän oli purjehtiminen Italiaan, annettiin Paavali ja muutamat muut vangit erään Julius nimisen, keisarilliseen sotaväenosastoon kuuluvan sadanpäämiehen haltuun. – Apt.27:1 KR38 🤨

 

*  Ja kun aloimme matkustaa, me laskeuduimme siihen laivaan, joka oli Adramantius’n kaupungista, ja se oli menossa Asia’n seudulle. Ja meidän kanssamme laivaan tuli makedonialainen Aristarkus, joka oli Thessalonikan kaupungista. – Apt.27:2 aramea

Ja me astuimme adramyttiläiseen laivaan, jonka oli määrä purjehtia Aasian rannikkopaikkoihin, ja lähdimme merelle, ja seurassamme oli Aristarkus, makedonialainen Tessalonikasta. – Apt.27:2 KR38 🤨

 

Ja seuraavana päivänä me saavuimme Tsidon’lle, ja sadanpäämies kohteli Paulosta armahtavaisuudella, ja salli hänen mennä ystäviensä luokse ja virvoittua. – Apt.27:3 aramea 👍

Seuraavana päivänä laskimme Siidoniin. Ja Julius kohteli Paavalia ystävällisesti ja salli hänen mennä ystäviensä luo hoitoa saamaan. – Apt.27:3 KR38 🤨👎

 

Ja me matkustimme sieltä, ja koska tuulet olivat meitä vastaan, me kiersimme Kyproksen yläpuolelle. Ja me ohitimme Kilikian meren, ja Pamfylian, ja me saavuimme Myra’lle, Lykian kaupunkiin. – Apt.27:4-5 aramea

Ja sieltä laskettuamme merelle purjehdimme Kypron suojaan, koska tuulet olivat vastaiset. Ja kun olimme merta purjehtien sivuuttaneet Kilikian ja Pamfylian, tulimme Myrraan, joka on Lykiassa. – Apt.27:4-5 KR38 🤨

 

Ja sadanpäämies löysi siellä laivan Aleksandriasta, joka oli menossa Italiaan, ja aikoi laittaa meidät siihen. – Apt.27:6 aramea

Siellä sadanpäämies tapasi aleksandrialaisen laivan, jonka oli määrä purjehtia Italiaan, ja siirsi meidät siihen. – Apt.27:6 KR38

 

Ja koska matkanteko oli raskasta monta päivää, me saavuimme vaivalla vastapäätä, Knidos’n saarelle, ja koska tuuli ei sallinut meidän mennä suoraan, me kiersimme Kreetan yläpuolelle, vastapäätä Salmonan kaupunkia. Ja kun me matkustimme vaivaa nähden sen ympäristössä, me saavuimme paikkaan, jota kutsuttiin ”kauniit satamat”, ja sen lähellä oli kaupunki, jonka nimi on Lasea. – Apt.27:7-8 aramea

Ja monta päivää me purjehdimme hitaasti ja pääsimme vaivoin Knidon kohdalle. Ja kun tuulelta emme päässeet sinne, purjehdimme Salmonen nenitse Kreetan suojaan. Ja vaivoin kuljettuamme liki sen rantaa saavuimme erääseen paikkaan, jonka nimi oli Kauniit Satamat ja jonka lähellä Lasaian kaupunki oli. – Apt.27:7-8 KR38 🤨

 

Ja me olimme siellä kauan aikaa, kunnes se juutalaisten paaston päivä oli ohi, ja oli vaarallista kenenkään matkustaa niinä päivinä, ja Paulos puhui heille, Ja hän sanoi, ”miehet, minä näin, että meidän matkamme on ahdistusta ja monenlaista menetystä, ei ainoastaan laivamme lastille, vaan jopa omille sieluillemmekin”. – Apt.27:9-10 aramea 👍

Mutta kun paljon aikaa oli kulunut ja purjehtiminen jo oli vaarallista, sillä paastonaikakin oli jo ohi, varoitti Paavali heitä ja sanoi: "Miehet, minä näen, että purjehtiminen käy vaivalloiseksi ja vaaralliseksi, ei ainoastaan lastille ja laivalle, vaan myös meidän hengellemme." – Apt.27:9-10 KR38 🤨👎

 

Mutta sadanpäämies kuuli enemmän perämiestä ja laivan omistajaa, kuin Paulos’n sanoja. Ja koska se satama ei ollut talvehtimiseen sopiva sinä talvena, monet meistä tahtoivat matkustaa sieltä, että jos mahdollista, voisimme saapua ja talvehtia siinä yhdessä satamassa, joka oli Kreetalla, ja jota kutsuttiin ”Foeniks”, ja se suuntaa etelään. – Apt.27:11-12 aramea

Mutta sadanpäämies uskoi enemmän perämiestä ja laivanisäntää kuin Paavalin sanoja. Ja koska satama oli sopimaton talvehtimiseen, olivat useimmat sitä mieltä, että heidän oli sieltä lähdettävä, voidakseen ehkä päästä talvehtimaan Foiniksiin, erääseen Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin. – Apt.27:11-12 KR38 🤨

 

Ja kun etelän tuuli puhalsi ja he toivoivat, että saapuisimme sinne heidän tahtonsa mukaan, me matkustimme Kreetan ympäri. Ja vähän sen jälkeen meidän päällemme tuli se pyörremyrsky, jota kutsuttiin ”taifuuni Euroklidyn”. Ja se tempaisi laivan, eikä sitä tuulta vastaan voinut nousta, ja me antauduimme sen käsiin. – Apt.27:13-15 aramea

Ja kun etelätuuli alkoi puhaltaa, luulivat he pääsevänsä tarkoituksensa perille, nostivat ankkurin ja kulkivat aivan likitse Kreetaa. Mutta ennen pitkää syöksyi saaren päällitse raju tuuli, niin sanottu koillismyrsky. Kun laiva ryöstäytyi sen mukaan eikä voinut nousta tuuleen, jätimme sen valtoihinsa ja jouduimme tuuliajolle. – Apt.27:13-15 KR38 🤨👎

 

Ja kun me ohitimme sen yhden saaren, jota kutsutaan ”Keuda”, me vaivalla pystyimme pitämään kiinni pelastusveneestä. – Apt.27:16 aramea

*  Ja päästyämme erään pienen, Klauda nimisen saaren suojaan me töintuskin saimme venheen korjuuseen. – Apt.27:16 KR38 🤨👎

 

Ja kun me olimme kantaneetkin sitä, me köytimme sen ja kiinnitimme sen laivaan, koska me pelkäsimme, ettei se ehkä putoa meren voimasta. Me laskimme purjeet, ja niin me matkustimme.– Apt.27:17 aramea 🤨

Vedettyään sen ylös he ryhtyivät varokeinoihin ja sitoivat laivan ympäri köysiä, ja kun pelkäsivät ajautuvansa Syrtteihin, laskivat he purjeet alas, ja niin he ajelehtivat. – Apt.27:17 KR38 🤨

 

Ja kun se kova myrsky nousi päällemme, toisena päivänä me heitimme tavaraa mereen. Ja kolmantena päivänä me heitimme omin käsin pois laivan omat tavarat. – Apt.27:18-19 aramea

Mutta kun rajuilma ankarasti ahdisti meitä, heittivät he seuraavana päivänä lastia mereen, ja kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat mereen laivan kaluston. – Apt.27:18-19 KR38

 

Ja kun myrsky piti kiinni enemmän päiviä, eikä aurinkoa näkynyt, eikä kuuta eikä tähtiä, meidän elämämme toivokin oli aivan kokonaan katkaistu. – Apt.27:20 aramea

Mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo. – Apt.27:20 KR38

 

Ja kun kukaan ei kestänyt mitään, silloin Paulos nousi heidän keskellään ja sanoi, ”jospa vain olisitte olleet vakuuttuneet minusta, miehet, emme olisi matkustaneet pois Kreetalta, ja olisimme säilyneet tästä menetyksestä ja ahdistuksesta". – Apt.27:21 aramea

Kun oli oltu kauan syömättä, niin Paavali nousi heidän keskellään ja sanoi: "Miehet, teidän olisi pitänyt noudattaa minun neuvoani eikä lähteä Kreetasta; siten olisitte säästyneet tästä vaivasta ja vahingosta. – Apt.27:21 KR38

 

Ja nyt minä neuvon teitä, että olisitte ilman huolta, sillä yksikään sielu teistä ei tuhoudu, paitsi laiva. Sillä Jumalan, jonka oma minä olen, enkeli näytti minulle tämän, ja häntä minä palvelen. – Apt.27:22-23 aramea 👍

Mutta nyt minä kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu. Sillä tänä yönä seisoi minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelen, – Apt.27:22-23 KR38 🤨👎

 

Ja hän sanoi minulle, ”älä pelkää, Paulee, sinä olet tuleva seisomaan keisarin edessä, ja katso, Jumala antoi sinulle suosion kaikkia niitä varten, jotka matkustavat sinun kanssasi”. – Apt.27:24 aramea 👍

ja sanoi: 'Älä pelkää, Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemän; ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat.'  – Apt.27:24 KR38 🤨👎

 

Tämän tähden, vahvistakaa sydämenne, miehet, sillä minä uskon Jumalaa, että niin tapahtuu, kuin minun kanssani on puhuttu. Mutta yhdelle saarelle meidän on kuitenkin heittäydyttävä. – Apt.27:25-26 aramea

*  Olkaa sentähden rohkealla mielellä, miehet; sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy, kuin minulle on puhuttu. Mutta jollekin saarelle meidän täytyy viskautua." – Apt.27:25-26 KR38

 

Ja neljäntoista päivän jälkeen me eksyimme ja ajelehdimme Hadrius’n merellä. Yön jakautuessa merimiehet luulivat, että olimme lähestyneet maata. Ja he heittivät ankkurin ja löysivät kaksikymmentä kuum-mittaa, ja taas matkustivat vähän, ja löysivät viisitoista kuum-mittaa. – Apt.27:27-28 aramea

Ja kun tuli neljästoista meidän ajelehtiessamme Adrianmerellä, tuntui merimiehistä keskiyön aikaan, että lähestyttiin jotakin maata. Ja luodattuaan he huomasivat syvyyden olevan kaksikymmentä syltä, ja vähän matkaa kuljettuaan he taas luotasivat ja huomasivat syvyyden viideksitoista syleksi. – Apt.27:27-28 KR38

 

Ja kun me pelkäsimme, että niissä paikoissa on ehkä kareja, he heittivät laivan kyljestä neljä ankkuria, ja me rukoilimme, että tulisi päivä. – Apt.27:29 aramea 👍

*  Ja kun he pelkäsivät meidän viskautuvan karille, laskivat he laivan perästä neljä ankkuria ja odottivat ikävöiden päivän tuloa. – Apt.27:29 KR38 🤨👎

 

Mutta merimiehet etsivät siitä laivasta pakenemista, ja he laskivat pelastusveneen merelle sillä aiheella, että siihen menisivät, ja sitoisivat laivaa maahan. Ja kun Paulos näki, hän sanoi sille sadanpäämiehelle ja sotilaille, että ”jos nämä eivät pysy laivassa, te ette voi selviytyä”. Silloin sotilaat katkaisivat sen pelastusveneen köydet laivasta, ja jättivät sen harhailemaan. – Apt.27:30-32 aramea

Mutta merimiehet yrittivät paeta laivasta ja laskivat venheen mereen sillä tekosyyllä, että muka aikoivat keulapuolesta viedä ulos ankkureita. Silloin Paavali sanoi sadanpäämiehelle ja sotilaille: "Jos nuo eivät pysy laivassa, niin te ette voi pelastua." Silloin sotamiehet hakkasivat poikki venheen köydet ja päästivät sen menemään. – Apt.27:30-32 KR38 🤨

 

Mutta hän, Paulos, siihen saakka, että oli aamu, vakuutti heitä kaikkia, että ottaisivat evankeliumin vastaan, sanoen heille, ”tänään, katso, neljätoista päivää siitä vaarasta, ettekäole mitään maistaneet”, Tämän tähden minä pyydän teitä, että ottaisitte syötävää vastaan, teidän elämänne tueksi, sillä ei yksikään hius teidän päästänne ole tuhoutuva. – Apt.27:33-34 aramea 🤨

Vähää ennen päivän tuloa Paavali kehoitti kaikkia nauttimaan ruokaa, sanoen: "Tänään olette jo neljättätoista päivää odottaneet ja olleet syömättä ettekä ole mitään ravintoa ottaneet. Sentähden minä kehoitan teitä nauttimaan ruokaa, sillä se on tarpeen meidän pelastuaksemme; sillä ei yhdeltäkään teistä ole hiuskarvaakaan päästä katoava." –  🤨Apt.27:33-34 KR38

 

Ja kun hän sanoi nämä, hän otti sen leivän ja ylisti Jumalaa heidän kaikkien edessä, ja mursi, ja alkoi syömään. Ja he kaikki olivat lohdutetut ja saivat ravintoa. – Apt.27:35-36 aramea

Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi ja rupesi syömään. Silloin kaikki tulivat rohkealle mielelle ja ottivat hekin ruokaa. – Apt.27:35-36 KR38 🤨

 

*  Mutta meitä oli siinä laivassa 276 sielua. Ja kun he olivat siitä syötävästä ravitut, he kevensivät laivaa, ja kantoivat vehnät pois ja heittivät ne mereen. – Apt.27:37-38 aramea

Ja meitä oli laivassa kaikkiaan kaksisataa seitsemänkymmentä kuusi henkeä. Ja kun he olivat tulleet ravituiksi, kevensivät he laivaa heittämällä viljan mereen. – Apt.27:37-38 KR38

 

Ja kun oli päivä, merimiehet eivät tienneet, millainen se maa on, vaan he katsoivat kuivan maan rantaa, yhtä meren luotoa, miettien, että voiko se laiva ajelehtia siihen. – Apt.27:39 aramea

Päivän tultua he eivät tunteneet maata, mutta huomasivat lahden, jossa oli sopiva ranta; siihen he päättivät, jos mahdollista, laskea laivan. – Apt.27:39 KR38 🤨

 

Ja he katkaisivat laivasta ankkurit ja jättivät ne mereen, ja vapauttivat peräsimen siteet ja nostivat yläpurjeen, että se saisi vähän tuulta, ja he olivat matkustamassa kuivan maan pinnalle. – Apt.27:40 aramea

Ja he hakkasivat ankkuriköydet poikki ja jättivät ankkurit mereen; samalla he päästivät peräsinten nuorat, nostivat keulapurjeen tuuleen ja ohjasivat rantaa kohti. – Apt.27:40 KR38

 

Ja se laiva osui siihen paikkaan, joka on korkea, kahden meren syvyyden välissä, ja jäi siihen jumiin, ja keula seisoi sen päällä, eikä liikkunut, mutta perän loppuosa hajosi aaltojen voimasta. – Apt.27:41 aramea

Mutta he joutuivat riutalle ja antoivat laivan törmätä siihen; keulapuoli tarttui kiinni ja jäi liikkumattomaksi, mutta peräpuoli hajosi aaltojen voimasta. – Apt.27:41 KR38

 

Ja sotilaat tahtoivat tappaa vangit, etteivät he nousisi uimaan ja pakenisi heiltä. Ja se sadanpäämies kielsi heitä tästä, koska hän tahtoi, että he eläisivät. Hän käski Paulosta ja niitä, jotka osasivat uida, että ensin uisivat ja menisivät kuivalle maalle. Ja loput kulkivat lautojen päällä ja muiden laivan puiden päällä, ja siten he kaikki pelastautuivat maalle. – Apt.27:42-44 aramea 👍

Niin sotamiehillä oli aikomus tappaa vangit, ettei kukaan pääsisi uimalla karkuun. Mutta sadanpäämies, joka tahtoi pelastaa Paavalin, esti heidät siitä aikeesta ja käski uimataitoisten ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin ja sitten muiden, minkä laudoilla, minkä laivankappaleilla. Ja näin kaikki pelastuivat maalle. – Apt.27:42-44 KR38 🤨

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

13. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 26: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja Agrippus sanoi Paulos’lle, ”sinulla on lupa puhua sielusi puolesta”. Silloin Paulos viittasi kädellään ja puolustautui ja sanoi, Kaikesta siitä, josta juutalaiset syyttävät minua, kuningas Agrippee minä luulen sieluni olevan siunattu edessäsi tänään puolustautuessani, – Apt.26:1-2 aramea 👍

Niin Agrippa sanoi Paavalille: "Sinun on lupa puhua puolestasi." Silloin Paavali ojensi kätensä ja lausui puolustuksekseen: "Pidän itseäni onnellisena, kuningas Agrippa, kun sinun edessäsi tänä päivänä saan puolustautua kaikesta siitä, mistä juutalaiset minua syyttävät, – Apt.26:1-2 KR38

 

Erityisesti kun minä tiedän, että sinä olet varma niistä kaikista vaatimuksista ja juutalaisten kirjoitetusta sanasta. Tämän tähden minä pyydän sinulta, että kuulet minua kärsivällisesti. – Apt.26:3 aramea 👍

olletikin, koska sinä tarkkaan tunnet kaikki juutalaisten tavat ja riitakysymykset. Sentähden pyydän sinua kärsivällisesti minua kuulemaan. – Apt.26:3 KR38 🤨👎

 

Sillä me tiedämme, että nämä juutalaisetkin, jos he tahtovat, osaavat todistaa sen minun tieni, joka minulla on nuoruudestani ollut, kun he olivat alusta asti minun kanssani ja Jerusalemissa. Koska he ovat varmoja minun menneisyydestäni, ja he tietävät, että minä olen elänyt fariseusten johtavassa opetuksessa. – Apt.26:4-5 aramea 👍

Kaikki juutalaiset tuntevat minun elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alkaen olen elänyt kansani keskuudessa ja Jerusalemissa. He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena  – Apt.26:4-5 KR38 🤨👎

 

Ja nyt, sen lupauksen toivon tähden, joka Jumalasta oli tullut meidän isillemme, minä seison ja minua tuomitaan. Sillä tätä toivoa ne meidän kaksitoista heimoamme toivovat saapuvaksi, säännöllisissä rukouksissa päivin ja öin, ja tämän toivon tähden minä olen juutalaisten käsistä syytettynä, kuningas Agrippee. – Apt.26:6-7 aramea

Ja nyt minä seison oikeuden edessä sentähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut ja jonka meidän kaksitoista sukukuntaamme, yötä ja päivää herkeämättä palvellen Jumalaa, toivovat heille toteutuvan; tämän toivon tähden, kuningas, juutalaiset minua syyttävät. – Apt.26:6-7 KR38

 

Miten te tuomitsette, eikö meidän tule uskoa, että Jumala nostaa kuolleet? – Apt.26:8 aramea 👍

Miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? – Apt.26:8 KR38 🤨👎

 

Sillä minä olin ennen laittanut ajatuksiini, että harjoitan monenlaista Jeshuan, natsaretilaisen nimeä vastaan. Tätä minä olen tehnyt Jerusalemissakin, ja heittänyt monia pyhiä vankilaan sillä käskyvallalla, jonka minä sain ylipapeilta, ja kun osa heistä tapettiin, minä olin osanottajana niille, jotka heitä syyttivät. – Apt.26:9-10 aramea

Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan, ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. – Apt.26:9-10 KR38

 

Ja kaikissa kokouksissa minä kidutin näitä, kun ahdistin heitä, että pilkkaisivat Jeshuan nimeä, ja minä olin niin täynnä suurta vihaa heitä vastaan, että lähdin toisiinkin kaupunkeihin vainoamaan heitä. – Apt.26:11 aramea

Ja kaikkialla synagoogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. – Apt.26:11 KR38 🤨

 

Ja kun minä olin tämän tähden menossa Darmsok’lle, ylipappien käskyvallalla ja vakuudella, Päivän jakaantuessa, sillä tiellä minä näin taivaista – oi kuningas – että aurinkoa suurempi valkeus loisti minun päälleni, ja kaikkien niiden päälle, jotka olivat kanssani. – Apt.26:12-13 aramea 🤨

Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä, – Apt.26:12-13 KR38 🤨

 

Ja me kaikki putosimme maan päälle, ja minä olin kuullut sen äänen, sanoen minulle hebreaksi, ”Shaul, Shaul, mitä sinä vainoat minua? Vaikea on sinulle potkia tutkainta”. Ja minä olin sanonut, ”kuka sinä olet, Herrani?” Ja meidän Herramme sanoi minulle, ”minä olen hän, Jeshua, natsaretilainen, jota sinä vainoat”. – Apt.26:14-15 aramea

ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.' Niin minä sanoin: 'Kuka olet, herra?' Ja Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. – Apt.26:14-15 KR38

 

Ja hän sanoi minulle, ”nouse jaloillesi, sillä tämän tähden minä näyttäydyn sinulle, että minä nostan sinut olemaan palvelija, ja todistaja siitä, että olet nähnyt minut, ja olet tuleva näkemään minut”. Ja minä pelastan sinut juutalaisten kansasta, ja toisista kansakunnista, joiden luokse minä lähetän sinua. – Apt.26:16-17 aramea

Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän – Apt.26:16-17 KR38

 

Että sinä avaisit heidän silmänsä, että he palaisivat pimeydestä valkeuteen, ja satanan käskyvallasta Jumalan luokse, ja saisivat vapautukset synneistä ja sen osan pyhien kanssa, siinä uskollisuudessa, joka on minussa. – Apt.26:18 aramea

avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.' – Apt.26:18 KR38

 

Tämän tähden, kuningas Agrippee, minä en noussut riitelemään taivaallista näkyä vastaan. Vaan olen julistanut ensimmäisestä lähtien näille, jotka olivat Darmsok’ssa, ja näille, jotka olivat Jerusalemissa ja niissä kaikissa Jehud’n kylissä, ja olen niille kansakunnillekin julistanut, että kääntyisivät ja palaisivat Jumalan luokse ja tekisivät niitä tekoja, jotka ovat sen kääntymyksen arvoisia. – Apt.26:19-20 aramea 👍

Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. – Apt.26:19-20 KR38

 

Ja minun kasvojeni tähden nämä juutalaiset ottivat minut temppelissä kiinni, ja tahtoivat tappaa minut. – Apt.26:21 aramea

Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata minut. – Apt.26:21 KR38

 

Mutta Jumala auttoi minua tähän päivään saakka, ja katso, minä seison ja evankelioin vähäisiä ja suuria, enkä minä puhu Moshen tai profeettojen ulkopuolisia, vaan minä sanon näitä, joita he sanovat, että ne tulevat tapahtumaan. Että Messias on kärsivä, ja oleva ylösnousemuksen alkuperä, joka on kuolleista, ja että hän on tuleva julistamaan valkeutta sille kansalle ja muille kansakunnille. – Apt.26:22-23 aramea

Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille." – Apt.26:22-23 KR38

 

Ja kun Paulos puolustautui siten, huusi Fehostus korkealla äänellä, ”hullu sinä olet, Paulee! Liikaa kirjoja on tehnyt sinut hulluksi!” – Apt.26:24 aramea 👍

Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä: "Sinä olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut." – Apt.26:24 KR38

 

Paulos sanoi, ”en minä ole hullu, loistelias Fehostus, vaan minä puhun totuuden sanoja, ja rakentavaa”. Ja kuningas Agrippuskin erityisesti tietää näistä, että ne ovat näin, ja tämän tähden minä puhun julkisesti hänen edessään, koska en luule yhdenkään näistä sanoista eksyneet häneltä, sillä eivät ne ole salassa harjoitettuja. – Apt.26:25-26 aramea 👍

*  Mutta Paavali sanoi: "En ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja toimen sanoja. Kuningas kyllä nämä tietää, jonka tähden minä puhunkin hänelle rohkeasti. Sillä minä en usko minkään näistä asioista olevan häneltä salassa; eiväthän nämä ole missään syrjäsopessa tapahtuneet. – Apt.26:25-26 KR38 🤨

 

Uskotko sinä, kuningas Agrippee, profeettoja? Minä tiedän, että sinä uskot.  Agrippus sanoi hänelle, ”noin vähälläkö sinä vakuutat minut kristityksi?” – Apt.26:27-28 aramea

Uskotko, kuningas Agrippa, profeettoja? Minä tiedän, että uskot." Niin Agrippa sanoi Paavalille: "Vähälläpä luulet taivuttavasi minut kristityksi." – Apt.26:27-28 KR38

 

Ja Paulos sanoi, ”minä olen pyytänyt Jumalalta, vähällä tai paljolla, ei ainoastaan sinua varten, vaan myös kaikille niille, jotka tänään kuulevat minua, että he olisivat niin kuin minä, ilman näitä kahleita” – Apt.26:29 aramea 👍

Mutta Paavali sanoi: "Toivoisin Jumalalta, että, olipa vähällä tai paljolla, et ainoastaan sinä, vaan myös kaikki te, jotka minua tänään kuulette, tulisitte semmoisiksi, kuin minä olen, näitä kahleita lukuunottamatta." – Apt.26:29 KR38

 

Ja kuningas nousi, ja se hallitusmies ja Veronika, ja ne, jotka istuivat heidän kanssaan. Ja kun he poistuivat sieltä, he puhuivat toinen toisensa kanssa ja sanoivat, että ”se mies ei tehnyt mitään, mikä olisi kuoleman tai kahleiden arvoista”. Ja Agrippus sanoi Fehostus’lle, ”tämän miehen olisi voinut vapauttaa, jos ei hän olisi vedonnut keisarin kutsuun”. – Apt.26:30-32 aramea

Niin kuningas nousi ja maaherra ja Bernike sekä ne, jotka istuivat heidän kanssansa. Ja mennessään he puhuivat keskenänsä sanoen: "Tämä mies ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet." Ja Agrippa sanoi Festukselle: "Tämän miehen olisi voinut päästää irti, jos hän ei olisi vedonnut keisariin." – Apt.26:30-32 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

8. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Efeso luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

 

Lapset, olkaa kuuliaiset vanhemmillenne Herrassamme, sillä tämä on oikeaa. Ja tämä on ensimmäinen lupauksen käsky, ”kunnioita isääsi ja äitiäsi.” Että sinulla olisi miellyttävää, ja pidentyisi elämäsi maan päällä. – Ef.6:1-3 aramea 👍

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus - "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä."  – Ef.6:1-3 KR38

 

Vanhemmat, älkää vihatko lapsianne, vaan kasvattakaa heidät opetuslapseudessa ja meidän Herramme opetuksessa. – Ef.6:4 aramea 🙂👍

Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. – Ef.6:4 KR38 🤨👎

 

Työntekijät, olkaa kuuliaiset teidän isännillenne, jotka ovat lihassa, kunnioituksessa ja vavistuksessa, ja sydämen oikeamielisyydessä, niin kuin Messiaalle.  – Ef.6:5 aramea 👍

Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle, – Ef.6:5 KR38

 

Älkää näyttäkö kauniilta niin kuin ihmisten silmille, vaan niin kuin Messiaan työntekijät, että te teette Jumalan tahtoa. Ja palvelkaa heitä kaikesta sielustanne, rakkaudessa, niin kuin meidän Herrallemme, eikä niin kuin ihmisille. Te tiedätte, että kun joku tekee jotain kaunista, hän saa maksun meidän Herraltamme, olkoon hän työntekijä tai vapaa.  – Ef.6:6-8 aramea

ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa. – Ef.6:6-8 KR38

 

Myös te, isännät, olkaa samoin tekemässä työntekijöillenne; olkaa vapauttamassa heitä rikkomuksista, koska te tiedätte, että myös teidän herranne on taivaissa, eikä hänen luonaan ole puolueellisuutta.  – Ef.6:9 aramea

Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.  – Ef.6:9 KR38

 

Sen tähden, veljeni, vahvistukaa meidän Herrassamme ja hänen voimansa vahvuudessa! Ja pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, siten, että voitte seisoa paholaisen juonia vastaan. Koska teidän taistelunne ei ole lihaa ja verta vastaan, vaan hallitsijoita ja käskyvaltoja vastaan, ja tämän maailman pimeyden valtoja vastaan, ja niitä pahoja henkiä vastaan, jotka ovat taivasten alapuolella. – Ef.6:10-12 aramea 👍

Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. – Ef.6:10-12 KR38 🤨

 

Tämän tähden, pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, että pystyisitte kohtaamaan pahaa, ja kun olette joka asiassa asemissa, pystytte seisomaan pystyssä. Sen tähden, seisokaa, ja vyöttäkää vyötärönne totuudessa, ja pukeutukaa vanhurskauden rintakilpeen, Ja kenkänä teidän jaloissanne rauhan evankeliumin valmius, Ja näiden kanssa, ottakaa teille se uskollisuuden kilpi, että sen kautta saisitte voiman sammuttaa ne kaikki pahan palavat nuolet. – Ef.6:13-16 aramea

Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, – Ef.6:13-16 KR38

 

Ja laittakaa paikalleen lunastuksen kypärä, ja tarttukaa hengen miekkaan, joka on Jumalan sanaa. Ja kaikissa rukouksissa, ja kaikissa esirukouksissa rukoilkaa koko ajan hengen kautta, ja olkaa valveilla siinä rukouksessa joka hetki, jatkuvasti rukoillen ja anoen kaikkien pyhien puolesta.  – Ef.6:17-18 aramea

ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta; – Ef.6:17-18 KR38

 

Myös minun puolestani, että minulle annettaisiin sanaa, suuni avatessani, että avoimin silmin julistan sitä toivon sanoman salaisuutta. Se, jonka sanansaattajana minä olen – kahleissa – että rohkeuden kautta puhuisin sen niin kuin minun tulee se puhua. – Ef.6:19-20 aramea

ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee. – Ef.6:19-20 KR38

 

Mutta että te tietäisitte, miten minulla on, ja mitä minä harjoitan, katso, teille niistä tiedottaa Tykikus, rakas veli ja seurakuntapalvelija, uskollinen meidän Herrassamme. Sillä minä lähetin hänet teidän luoksenne siksi, että te tietäisitte tästä, mitä minulla on, ja saisitte lohdutusta teidän sydämillenne. – Ef.6:21-22 aramea 👍

Mutta että tekin tietäisitte tilani, kuinka minun on, niin on Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa, antava teille siitä kaikesta tiedon. Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne. – Ef.6:21-22 KR38

 

Rauha veljien kanssa, ja rakkaus uskollisuuden kanssa, isältä Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta. Siunaus heidän kaikkien kanssa, näiden, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta, ilman turmelusta, amen.  – Ef.6:23-24 aramea

Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta - katoamattomuudessa. – Ef.6:23-24 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

7. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Efeso luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

 

Sen tähden, olkaa Jumalan jäljittelijöitä, niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin myös Messias rakasti meitä, ja antoi oman sielunsa meidän kasvojemme tähden, lahjaksi ja uhriksi Jumalalle, suloisenatuoksuna. – Ef.5:1-2 aramea

Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuinKristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi." – Ef.5:1-2 KR38

 

Mutta haureutta ja kaikkea saastaisuutta, ja ahneutta älkää edes nimeltä mainitko keskuudessanne, niin kuin on sopivaa pyhille. Eikä loukkaamista, eikä arvotonta puhetta, tai hävettävää, tai tyhjänpäiväistä, näitä, joita ei kaivata, vaan näiden sijasta olkaa kiitolliset. Mutta olkaa tietoiset tästä, että jokainen, joka on huorintekijä tai saastainen, tai ahne – joka on epäjumalien palvelija – hänelle ei ole sitä perintöosaa Messiaan ja Jumalan kuningaskunnassa.  – Ef.5:3-5 aramea

Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii - älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. – Ef.5:3-5 KR38

 

Älköönkä kukaan teitä eksyttäkö, tyhjänpäiväisten sanojen kautta, sillä näiden tähden tulee se Jumalan viha, tottelemattomien lasten ylle. Sen tähden, älkää olko heidän osanottajiaan.  – Ef.5:6-7 aramea

Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.  – Ef.5:6-7 KR38

 

Sillä teillä oli ennen pimeyttä, mutta nyt valkeutta, meidän Herrassamme. Niin kuin valkeuden lapset, sen tähden, sillä tavalla vaeltakaa. Sillä valkeuden hedelmää on kaikessa hyvyydessä ja vanhurskaudessa ja totuudessa. Ja erottakaa, mikä on kaunista meidän Herramme edessä. – Ef.5:8-10 aramea

Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä - ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; – Ef.5:8-10 KR38

 

Älkääkä menkö yhteistyöhön pimeyden työntekijöiden luokse, sillä heissä ei ole hedelmää, vaan olkaa ojentamassa heitä. Sillä se, mitä he salassa tekevät, on kauhistuttavaa edes puhua siitä. – Ef.5:11-12 aramea 👍

älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;  – Ef.5:11-12 KR38

 

Sillä kaikki oikaistaan siitä valkeudesta, ja tulee paljastetuksi. Ja kaikki, mitä paljastuu, on valkeutta. Tämän tähden sanotaan, että ”herätys, joka nukut, ja nouse kuolleiden huoneesta, ja Messias on valaiseva sinua.” – Ef.5:13-14 aramea

mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" – Ef.5:13-14 KR38

 

Sen tähden katsokaa, samoin te vaeltakaa loisteliaasti, älkää niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat.  Jotka ostavat onnettomuuttaan, koska päivät ovat pahoja. – Ef.5:15-16 aramea 👍

Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. – Ef.5:15-16 KR38 🤨

 

Tämän tähden, älkää olko mieleltänne puutteellisia, vaan ymmärtäkää, mikä on Jumalan tahto. Älkääkä olko viinin kautta juovuksissa, sillä siinä on irstaus, vaan täyttykää hengen kautta! – Ef.5:17-18 aramea

Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, – Ef.5:17-18 KR38

 

Ja puhukaa teidän sielujenne kanssa psalmeilla ja ylistyksillä, ja hengen lauluilla, ja laulakaa sydämissänne Herralle. Ja olkaa kiitollisia koko ajan jokaisen kasvoista, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, isälle Jumalalle.  – Ef.5:19-20 aramea 🙂👍

puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. – Ef.5:19-20 KR38

 

Ja olkaa toinen toisellenne alamaisia, Messiaan rakkauden kautta. – Ef.5:21 aramea 👍

Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. – Ef.5:21 KR38 🤨👎

 

Naiset, olkaa aviomiehillenne alamaisia, niin kuin meidän Herrallemme. Koska mies, hän on vaimon pää, samoin myös Messias, hän on seurakunnan pää, ja hän on se ruumiin eläväksi tekijä. Vaan samoin kuin seurakunta on alamainen Messiaalle, siten myös naiset joka asiassa heidän aviomiehilleen.  – Ef.5:22-24 aramea 👍

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. – Ef.5:22-24 KR38

 

Miehet, rakastakaa teidän naisianne, niin kuin myös Messias rakasti seurakuntaansa, ja luovutti oman sielunsa sen kasvojen tähden. Että pyhittäisi ja puhdistaisi sen, vedellä pesemisen kautta, ja sanan kautta.  Ja hän on tukeva seurakuntaa omaa sieluaan varten, kirkastetuksi, eikä siinä ole tahraa eikä ryppyä, eikä näiden kaltaista, vaan se on oleva pyhä, ilman virhettä. – Ef.5:25-27 aramea

Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.  – Ef.5:25-27 KR38

 

Siten miesten tulee rakastaa heidän naisiaan, niin kuin omia ruumiitaan, sillä joka rakastaa vaimoaan, hän rakastaa omaa sieluaan.  – Ef.5:28 aramea

Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. – Ef.5:28 KR38

 

Sillä ei kukaan milloinkaan inhoa omaa ruumistaan, vaan antaa sille ravintoa ja pitää huolta siitä, mikä on hänen. Samoin Messias tekee seurakunnalleen. Sillä me olemme hänen ruumiinsa osia, ja me olemme hänen lihastaan ja hänen luistaan. – Ef.5:29-30 aramea 👍

Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. – Ef.5:29-30 KR38

 

Tämän tähden, ”mies jättäköön taakseen isänsä ja äitinsä, ja liittyköön vaimoonsa, ja heistä kahdesta tulee yksi liha”. Tämä salaisuus on suuri, mutta minä puhunkin Messiaasta ja hänen seurakunnastaan. – Ef.5:31-32 aramea 👍

"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. – Ef.5:31-32 KR38

 

Vielä myös, te kaikki, toinen toisenne kanssa, siten armahtakaa jokainen vaimoaan, kuin omaa sieluaan. Mutta vaimo kunnioittakoon omaa aviomiestään. – Ef.5:33 aramea

Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. – Ef.5:33 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

7. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Efeso luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

 

Sen tähden minä pyydän teistä – minä, vanki meidän Herrassamme – että vaeltaisitte niin kuin on sopivaa kutsumukselle, johon teidät on kutsuttu. Kaikessa ajatusten nöyryydessä ja levollisuudessa, ja hengen laajuudessa, ja olette kestäviä toinen toisellenne, rakkaudessa. – Ef.4:1-2 aramea 👍

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa  – Ef.4:1-2 KR38

 

Ja olkaa ahkerat varjelemaan sitä hengen yhteyttä, rauhan siteiden kautta. Että olisitte yhdessä ruumiissa ja yhdessä hengessä, niin kuin teidät on kutsuttukin siinä yhdessä teidän kutsumuksenne toivossa. – Ef.4:3-4 aramea

ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; – Ef.4:3-4 KR38

 

Sillä hän, Herra on yksi, ja on yksi uskollisuus ja yksi kaste. Ja Jumala on yksi, kaiken isä, ja yli kaiken, ja kaiken kanssa, ja meissä kaikissa. – Ef.4:5-6 aramea

yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.  – Ef.4:5-6 KR38

 

Mutta meistä, toinen toisillemme on annettu hyvyyttä Messiaan lahjasta, mitan mukaan. Tämän tähden sanotaan, että ”hän nousi korkeuteen ja vangitsi sen vangitun, ja antoi lahjoja ihmislapsille.” – Ef.4:7-8 aramea 👍

Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille." – Ef.4:7-8 KR38

 

Mutta että hän kohosi ylös, mitä se on, paitsi että hän ensin myös laskeutui alas, alempiin, joka on maa? Se, että hän on laskeutunut, on, että hän myös kohosi ylemmäs kaikkia taivaita, että kaikki asetettaisiin ennalleen. – Ef.4:9-10 aramea 👍

Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. – Ef.4:9-10 KR38

 

Ja hän antoi olemaan apostoleja ja profeettoja, ja toivon sanoman saattajia, ja paimenia ja opettajia.  Tekemään pyhiä täydellisiksi; tekemään palvelutyötä sille rakennukselle, joka on Messiaan ruumis. – Ef.4:11-12 aramea 👍

Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, – Ef.4:11-12 KR38

 

Kunnes me kaikki tulemme olemaan yhtä, uskollisuudessa ja Jumalan pojan tuntemisessa, ja yksi täydellinen mies, Messiaan täyteydessä pysymisen mitan kautta. – Ef.4:13 aramea 👍

kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, – Ef.4:13 KR38 🤨👎

 

Emmekä olisi alaikäisiä, jotka horjuvat ja vaivaantuvat kaikista ovelien ihmisten opetusten tuulista, näiden, jotka heidän juoniensa kautta suunnittelevat eksytyksiä. Vaan me olemme rakkaudessamme tosissamme, että kaikki meillä kasvaisi Messiaan kautta, joka on se pää. – Ef.4:14-15 aramea 👍

ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,  – Ef.4:14-15 KR38

 

Ja hänestä koko ruumis rakentuu, ja liittyy kaikessa yhteen, kun päästätte vapaaksi sen teille mitalla annetun lahjan mukaan, että kaikki osat kasvattaisivat hänen ruumistaan, että se hänen rakennuksensa tulisi rakkauden kautta täydelliseksi. – Ef.4:16 aramea 👍🙂

josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. – Ef.4:16 KR38 🤨

 

Mutta tämän minä sanon ja minä todistan Herran kautta, ettette tästä alkaen olisi vaelluksessanne niin kuin ne muut kansakunnat, jotka vaeltavat heidän ajatustensa turhuudessa. – Ef.4:17 aramea

Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa,  – Ef.4:17 KR38

 

Ja he ovat pimentyneet heidän mielessään, ja he ovat muukalaisia Jumalan elämästä, koska heissä ei ole sitä tuntemista, ja sydämen paatumuksen tähden. He ovat leikanneet poikki heidän toivonsa, ja luovuttivat sielunsa hillittömyyteen ja viljelemään kaikkea saastaisuutta heidän ahneutensa kautta. – Ef.4:18-19 aramea

nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. – Ef.4:18-19 KR38

 

Mutta te ette ole sillä tavalla oppineet olemaan Messiaan omia. Jos te todellakin olette häntä kuulleet, ja hänen kauttaan oppineet, niin kuin Jeshuassa on se totuus, vaan että laitatte sivuun teistä ne entiset elämäntapanne, sen vanhan ihmisen, joka on turmeltunut eksytyksen himoissa. Ja uudistaisitte teidän mielenne, hengen kautta. – Ef.4:20-23 aramea 👍🙂

Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä  – Ef.4:20-23 KR38

 

Ja pukeutukaa siihen uuteen ihmiseen; se, joka on Jumalan kautta luotu, vanhurskaudessa ja totuuden suojeluksessa. – Ef.4:24 aramea 👍

ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. – Ef.4:24 KR38

 

*  Tämän tähden, laittakaa sivuun teistä valheellisuus, ja puhukaa totta, jokainen lähimmäisensä kanssa! Sillä me olemme toinen toisemme osia! Vihastukaa, älkääkä tehkö syntiä. Ja älköön aurinko laskeko teidän vihastuksenne ylle. Älkääkä antako tilaa paholaiselle. – Ef.4:25-27 aramea

Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleelle sijaa.  – Ef.4:25-27 KR38

 

Ja sellainen, joka varasti, älköön sen tähden varastako, vaan raatakoon käsiensä kautta, ja tuottakoon hyvää, että hänellä olisi antaa sille, jolla on puute. Mikään inhottava puhe älköön lähtekö teidän suustanne ulos, vaan sellainen, joka on kaunista ja hyödyllistä rakentumiselle, että siunaus annettaisiin niille, jotka kuulevat. – Ef.4:28-29 aramea 👍

Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. – Ef.4:28-29 KR38

 

Älkääkä murehduttako sitä Jumalan pyhää henkeä, jolla teidät on sinetöity, lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, ja suuttumus ja viha, ja viettelys ja pilkkaamiset, poistakaa teistä, kaikkien muidenkin pahuuksien kanssa. – Ef.4:30-31 aramea

Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. – Ef.4:31 KR38

 

Ja olkaa ystävällisiä toinen toisellenne, ja armahtavaisia, ja olkaa vapauttamassa toinen toistanne, samoin kuin Jumala, Messiaan kautta, vapautti meidät. – Ef.4:32 aramea

Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. – Ef.4:32 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/