UT:n opetuksia ja vertailuja

23. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Mutta taas, neljäntoista vuoden jälkeen, minä menin ylös Jerusalemiin Barnaban kanssa, ja toin Tituksen mukanani. Mutta minä menin sinne ylös ilmestyksen kautta, ja paljastin heille sen evankeliumin, jota minä julistan kansakuntien keskuudessa, ja osoitin sen kahden kesken niille, jotka jotain olivat, etten olisi turhaan juossut tai juokse. – Gal.2:1-2 aramea 👍

Sitten, neljäntoista vuoden kuluttua, minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa; esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. – Gal.2:1-2 KR38 🤨

 

Myös Titus, joka oli minun kanssani, joka oli aramealainen – ei pakotettu ympärileikkaukseen. – Gal.2:3 aramea 👍

Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseänsä. – Gal.2:3 KR38 🤨

 

Mutta niiden väärien veljien tähden, jotka astuivat keskuuteemme vakoilemaan sitä vapautta, joka meillä on Jeshuassa Messiaassa siten orjuuttaakseen minua, Emmekä hetkeksikään taipuneet heidän alistamiselleen, että jatkaisimme teidän kanssanne sen evankeliumin totuutta. – Gal.2:4-5 aramea

Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. – Gal.2:4-5 KR38

 

Mutta nämä, joita jonain pidettiin, eivät olleet minun asiani, sillä Jumala ei katso ihmislasten kasvoihin, mutta nämä eivät ottaneet vastaan tätä asiaa, joka oli minulle laitettu. – Gal.2:6 aramea 👍

Ja nuo, joita jonakin pidettiin - millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun; Jumala ei katso henkilöön - nuo arvossapidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään, – Gal.2:6 KR38 🤨

 

Vaan päinvastoin, sillä he näkivät, että minulle oli uskottu se ympärileikkaamattomien evankeliumi niin kuin Keefa’lle  se uskottiin ympärileikattujen keskuudessa. Sillä hän, joka rohkaisee Keefa’a siinä ympärileikattujen apostolin työssä, rohkaisee myös minua niiden muiden kansakuntien apostolin työssä.  – Gal.2:7-8 aramea

vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille - sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa - – Gal.2:7-8 KR38

 

Ja kun he tunsivat sen siunauksen, joka minulle oli annettu, Jakob ja Keefa ja Johannan, nämä, joita pidettiin pylväinä, antoivat yhteistyön oikeaa kättä minulle ja Barnaballe, jotka olemme muiden kansakuntien keskuudessa – ja nämä ympärileikattujen keskuudessa. – Gal.2:9 aramea

ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. – Gal.2:9 KR38

 

Meidän tulee ainoastaan muistaa köyhiä – ja tämä on minullekin huolen aihe, että sitä tekisin. – Gal.2:10 aramea

Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. – Gal.2:10 KR38

 

Mutta kun Keefa tuli Antiokiaan, nuhtelin häntä vasten kasvoja, koska hänen kauttaan oli kompastuttu. – Gal.2:11 aramea

Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. – Gal.2:11 KR38

 

Että aikaisemmin oli tullut Jakobin luota ihmisiä, kun hän oli syömässä muiden kansojen ihmisten kanssa, mutta kun he tulivat, hän vetäytyi sivuun ja erotti sielunsa heistä, koska hän pelkäsi niitä ympärileikattuja. Ja tämän seurauksena heidän kanssaan, tässä myös toisetkin juutalaiset kompastuivat, että he näin johtivat Barnabankin puolueellisuuteen. – Gal.2:12-13 aramea

Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja, ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. – Gal.2:12-13 KR38

 

Ja kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuudessa, minä sanoin Keefalle, heidän kaikkien nähden, ”jos sinä olet juutalainen, te elätte kuin aramealaiset eikä niin kuin juutalaiset, miksi te pakotatte muita kansakuntia elämään niin kuin juutalaiset?” – Gal.2:14 aramea 👍

Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?" – Gal.2:14 KR38

 

Sillä me olemme juutalaisia luonnostamme, emmekä syntisistä kansakunnista. – Gal.2:15 aramea 👍

Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä; – Gal.2:15 KR38 🤨

 

Koska me tiedämme, ettei ihminen vanhurskaudu kirjoitetun sanan teoista, vaan siitä uskollisuudesta, joka on Jeshuan Messiaan, jos me häneen Jeshuaan Messiaaseen uskomme, että siitä Messiaan uskollisuudesta tulee vanhurskaaksi, eikä kirjoitetun sanan teoista, koska sanan teoista ei mikään liha tule vanhurskaaksi. – Gal.2:16 aramea 👍

mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. – Gal.2:16 KR38

 

Mutta jos me etsimme vanhurskautusta Messiaan kautta, ja meidät havaitaankin syntisiksi, onko Jeshua, Messias, sitten synnin palvelija? Älä sano näin! – Gal.2:17 aramea

Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se! – Gal.2:17 KR38

 

Sillä jos minä näihin asioihin, jotka jo tuhosin, taas rakennan, jotka ovat minun sieluani vastaan, minähän toimin sitä käskyä vastaan! Sillä minä olen kirjoitetun sanan kautta kuollut sille sanalle, että eläisin Jumalalle. Ja minut on ristiinnaulittu Messiaan kanssa, enkä minä enää elä, vaan Messias elää minussa, että minä, joka elän lihassa, eläisin Jumalan pojan uskollisuudessa – hänen, joka rakasti meitä ja antoi oman sielunsa meidän puolestamme. – Gal.2:18-20 aramea 👍

Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksenkanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. – Gal.2:18-20 KR38

 

Minä en hylkää Jumalan hyvyyttä! Sillä jos se vanhurskaus olisi kirjoitetun sanan kautta, silloinhan Messias kuoli turhaan. – Gal.2:21 aramea 👍

En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. – Gal.2:21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

23. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Paulos, apostoli  – ei ihmislasten kautta, eikä ihmisen käden kautta, vaan Jeshuan, Messiaan käden kautta, ja Jumalan, hänen isänsä  – hänen, joka herätti hänet kuolleiden huoneesta. Ja ne kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani; seurakunnalle, joka on Galtiassa.– Gal.1:1-2 aramea

Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt, ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille. – Gal.1:1-2 KR38

 

Siunaus olkoon teidän kanssanne, ja rauha isältä Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta. Hän, joka antoi sielunsa meidän syntiemme puolesta, joka vapautti meidät tästä pahasta maailmasta meidän isämme tahdon mukaan. Hänelle kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen, amen. – Gal.1:3-5 aramea

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan! Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. – Gal.1:3-5 KR38

 

Minä ihmettelen, kuinka nopeasti te olette kääntyneet Messiaasta – hänestä, joka hyvyydessään kutsui teidät – toiseen toivoon. Sellaiseen, jota ei ole olemassa, mutta siellä on muutamia, jotka teitä murehduttavat, ja haluavat, että te vaihdatte pois sen Messiaan evankeliumin. – Gal.1:6-7 aramea

Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. – Gal.1:6-7 KR38

 

Jos me, tai vaikka enkeli taivaista teille evankelioi ulkopuolella sen, mistä meidän evankeliumimme on, hän olkoon kirottu. Kuten edeltä sanoin, ja nyt taas minä sanon, että jos joku ihminen evankelioi teitä ulkopuolella siitä, mitä olette ottaneet vastaan, hän olkoon kirottu. – Gal.1:8-9 aramea

Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. – Gal.1:8-9 KR38

 

Sillä nyt, ihmislapsiinko minä vetoan vai Jumalaan? Pyrinkö miellyttämään ihmislapsia? Sillä jos olen tähän saakka miellyttänyt ihmislapsia, en ole ollut Messiaan palvelija. Mutta minä kiitän teitä, veljeni, että se evankeliumi, jota olen evankelioinut, ei ollut ihmisistä. – Gal.1:10-11 aramea

Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;  – Gal.1:10-11 KR38

 

Enkä minä edes saanut sitä ihmisiltä. Minä olen oppinut sen siinä Messias Jeshuan ilmestyksessä. – Gal.1:12 aramea

enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. – Gal.1:12 KR38

 

Sillä te olette kuulleet entisestä elämäntavastani, joka oli juutalaisuudessa, että minä runsaasti olin vainoamassa Jumalan seurakuntaa, ja olin sen tuhoaja. Ja minä ohitin siinä juutalaisuudessa paljon ikäisiäni, jotka olivat minun sukuani, ja olin erityisen kiivas isieni opetusten puolesta. – Gal.1:13-14 aramea

Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta. – Gal.1:13-14 KR38

 

Mutta kun tahtoi hän, joka minut erotti äitini kohdusta, ja kutsui minut hyvyydessään, Että paljastaisi minussa hänen poikansa, että häntä julistaisin kansakunnissa, en siinä silmänräpäyksessä paljastanut tätä ihmisille, – Gal.1:15-16 aramea 👍

Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä, – Gal.1:15-16 KR38 🤨

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

18. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johanneksen kirjeet: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/joh1.pdf

Johanneksen kirjeet vertailut aramean ja KR38 kesken löytyvät nyt selkeämmässä muodossa Google bloggerissa

https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/johanneksen-kirjeet.html

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi

 

 

 

 

 

 

 

14. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Timoteuksen kirje: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tim.pdf

Timoteuksen ensimmäinen kirje vertailut aramean ja KR38 kesken löytyvät nyt selkeämmässä muodossa Google bloggerissa

https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/05/timoteuksen-ensimmainen-kirje.html

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi

 

 

 

 

 

13. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 28: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja näiden jälkeen me opimme, että sitä saarta kutsuttiin ”Miletos”. Ja niillä barbaareilla, jotka siellä asuivat, oli paljon armoa meitä kohtaan, ja he sytyttivät tulen ja kutsuivat kaikkia, että lämmittelisimme sen runsaan sateen ja kylmyyden tähden, jota siellä oli. – Apt.28:1-2 aramea

Kun olimme pelastuneet, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite. Ja sen asukkaat osoittivat meille suurta ystävällisyyttä: he sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. – Apt.28:1-2 KR38

 

Ja Paulos kantoi paljon oksia, ja laittoi tulen päälle, ja niistä lähti myrkkykäärme, tulen kuumuudesta, ja se puri hänen käteensä. – Apt.28:3 aramea

Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. – Apt.28:3 KR38

 

Ja kun barbaarit näkivät sen riippuvan hänen kädessään, he sanoivat, ”ehkä tämä mies on murhaaja, kun hän pääsi merta pakoon, eikä se oikeus salli hänen jäädä eloon”. Mutta hän, Paulos, karisti kättään ja heitti käärmeen pois, tuleen, eikä hänelle tapahtunut mitään huonoa. – Apt.28:4-5 aramea

Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä." Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. – Apt.28:4-5 KR38 🤨

 

Mutta ne barbaarit luulivat, että hän hetkessä turpoaa ja putoaa kuolleena maahan. Ja kun he olivat kauan aikaa odottaneet ja näkivät, ettei mitään huonoa hänelle tapahtunut, he vaihtoivat sanansa ja sanoivat, että ”hän on jumala”. – Apt.28:6 aramea

Ja he odottivat hänen ajettuvan tai äkisti kaatuvan kuolleena maahan. Mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, muuttivat he mielensä ja sanoivat hänen olevan jumalan. – Apt.28:6 KR38

 

*  Mutta siinä paikassa oli pelto, se oli yhden miehen, jonka nimi oli Puplios, joka oli sen saaren johtaja, ja hän otti meidät iloisesti vastaan kotiinsa kolmeksi päiväksi. – Apt.28:7 aramea

*  Lähellä sitä paikkaa oli saaren ensimmäisellä miehellä, jonka nimi oli Publius, maatiloja. Hän otti meidät vastaan ja piti meitä ystävällisesti kolme päivää vierainansa. – Apt.28:7 KR38 🤨

 

Mutta Puplios’n isä oli kuumeessa ja sisäelinten kivuista sairaana, ja Paulos meni sisälle hänen luokseen ja rukoili ja laittoi kätensä hänen päälleen, ja paransi hänet. Ja kun tämä tapahtui, ne muutkin, jotka olivat sillä saarella sairaita, lähestyivät hänen luokseen ja tulivat tehdyiksi terveeksi. – Apt.28:8-9 aramea

Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa; ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänet. Kun tämä oli tapahtunut, tulivat muutkin sairaat, mitä saarella oli, ja heidät parannettiin. – Apt.28:8-9 KR38

 

Ja he kunnioittivat meitä valtavalla kunnioituksella, ja kun olimme lähdössä sieltä, he varustivat meidät. Mutta me lähdimme kolmen kuukauden jälkeen, ja matkustimme aleksandrialaisella laivalla, joka oli talvehtinut sillä saarella, ja sen päällä oli se kaksosten merkki. – Apt.28:10-11 aramea

*  He osoittivat meille myös monin tavoin kunniaa, ja lähtiessämme merelle he panivat mukaan, mitä tarvitsimme. Kolmen kuukauden kuluttua me purjehdimme sieltä aleksandrialaisessa laivassa, joka oli talvehtinut saarella ja jolla oli merkkinä Kastorin ja Polluksin kuva.  – Apt.28:10-11 KR38

 

Ja me tulimme Syrakusan kaupunkiin, ja viivyimme siellä kolme päivää. Ja sieltä me kiersimme, ja saavuimme Regionin kaupunkiin, ja yhden päivän jälkeen meille puhalsi etelän tuuli, ja toisena päivänä me tulimme Italian kaupunkiin, Putielos’iin. – Apt.28:12-13 aramea

Ja me laskimme maihin Syrakuusassa ja viivyimme siellä kolme päivää, ja sieltä me kierrettyämme saavuimme Reegioniin, ja kun yhden päivän perästä nousi etelätuuli, tulimme seuraavana päivänä Puteoliin. – Apt.28:12-13 KR38

 

Ja me löysimme siellä veljiä, ja he pyysivät meitä, ja me olimme heidän luonaan ne seitsemän päivää, ja sitten me menimme Roomaan. – Apt.28:14 aramea

Siellä tapasimme veljiä, jotka pyysivät meitä viipymään heidän tykönänsä seitsemän päivää. Ja sitten me lähdimme Roomaan. – Apt.28:14 KR38

 

Ja kun ne veljet kuulivat, jotka siellä olivat, he lähtivät meitä vastaan sille kadulle saakka, jota kutsuttiin ”Appis Forus”, ja kolmelle majatalolle saakka, ja kun Paulos näki heidät, hän kiitti Jumalaa ja sai voimaa. – Apt.28:15 aramea

Ja kun veljet siellä saivat kuulla meistä, tulivat he meitä vastaan Appii Forumiin ja Tres Tabernaen kohdalle saakka; ja heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta. – Apt.28:15 KR38

 

Ja hän meni Roomaan sisälle, ja se sadanpäämies salli, että Paulos sai asua, missä halusi, sen sotilaan kanssa, joka vartioi häntä. – Apt.28:16 aramea

Ja kun tulimme Roomaan, sallittiin Paavalin asua erikseen häntä vartioivan sotamiehen kanssa. – Apt.28:16 KR38

 

Ja kolmen päivän jälkeen Paulos lähetti kutsun juutalaisten johtajille, ja kun he kokoontuivat, hän sanoi heille, ”miehet, minun veljeni, minä en missään noussut kansaa vastaan, ja minun isieni sanaa vastaan. Minut on kahleissa luovutettu Jerusalemissa roomalaisten käsiin”. Ja nämä, kun tutkivat minut, tahtoivat vapauttaa minut, koska he eivät löytäneet minusta mitään rikosta, joka olisi kuoleman arvoinen. – Apt.28:17-18 aramea

Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset. Ja kun he olivat kokoontuneet, sanoi hän heille: "Miehet, veljet! Vaikka en ole mitään tehnyt kansaamme tai isiemme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin. Ja kun he olivat minua tutkineet, tahtoivat he päästää minut irti, koska en ollut tehnyt mitään kuoleman rikosta. – Apt.28:17-18 KR38

 

Ja kun juutalaiset nousivat minua vastaan, minut ahdistettiin huutamaan, vetoamaan keisariin, ei niin, että minulla olisi jotain syytettävää minun kansani lapsia kohtaan. Tämän tähden minä olen pyytänyt teitä tulemaan, ja että saisin nähdä teidät, ja kertoa nämä teille, sillä Israelin toivon tähden minä olen vanki, näissä kahleissa. – Apt.28:19-20 aramea

Mutta kun juutalaiset sitä vastustivat, oli minun pakko vedota keisariin; ei kuitenkaan niin, että minulla olisi mitään kannetta kansaani vastaan. Tästä syystä minä nyt olen kutsunut teidät, saadakseni nähdä ja puhutella teitä; sillä Israelin toivon tähden minä kannan tätä kahletta." – Apt.28:19-20 KR38

 

Nämä sanoivat hänelle, ”me emme ole saaneet sinusta kirjettä Jehud’sta, eikä kukaan niistä veljistä, jotka tulivat Jerusalemista, ole sanonut meille mitään pahaa sinusta”. Mutta me tahdoimme kuulla sinulta sen, mitä sinä ajattelet tämän opetuksen suhteen. Me tiedämme, ettei kukaan ota sitä vastaan. – Apt.28:21-22 aramea 👍

Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole saaneet kirjeitä sinusta Juudean maalta, eikä kukaan tänne saapunut veli ole ilmoittanut eikä puhunut sinusta mitään pahaa. Katsomme kuitenkin syytä olevan kuulla sinulta, mitä sinun mielessäsi on; sillä tästä lahkosta on meillä tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla kiistetään." – Apt.28:21-22 KR38 🤨

 

Ja he nostivat hänelle päivän, ja he kokoontuivat ja tulivat hänen luokseen, monet siellä asuvat, ja hän paljasti heille Jumalan kuningaskuntaa todistaen ja vakuuttaen heille Jeshuasta, siitä Moshe’n kirjoitetusta sanasta ja profeetoista, aamusta iltaan saakka. – Apt.28:23 aramea

Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta. – Apt.28:23 KR38

 

Ja jotkut heistä olivat vakuuttuneita hänen sanoistaan, ja toiset eivät olleet vakuuttuneita. – Apt.28:24 aramea

Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet. – Apt.28:24 KR38

 

Ja he hajaantuivat hänen luotaan, kun eivät rauhoittuneet toisiinsa, ja hän, Paulos, sanoi heille tämän sanan, ”kauniisti pyhyyden henki puhui profeetta Ishaia’n suun kautta teidän isiänne vastaan”, Kun sanoi, että ”mene tämän kansan luokse ja sano heille, kuulkaa, että he kuulisivat eivätkä ymmärtäisi, ja he näkisivät, eivätkä käsittäisi”. – Apt.28:25-26 aramea

Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne, sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. – Apt.28:25-26 KR38

 

Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja he ovat tukkineet heidän kuulemisensa, ja sulkeneet silmänsä, etteivät näkisi silmillään ja kuulisi korvillaan, ja ymmärtäisi sydämillään, ja kääntyisi minun luokseni, ja etten minä vapauttaisi heitä. – Apt.28:27 aramea 👍

Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.' – Apt.28:27 KR38

 

Sen tähden, tietäkää te tämä, että tämä Jumalan lunastus on lähetetty muille kansakunnille, sillä nämä myös kuulevat häntä. – Apt.28:28 aramea

Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja he kuulevat sen." – Apt.28:28 KR38

 

Ja kun hän sanoi nämä, juutalaiset menivät pois, ja monet väittelivät heidän keskellään. – Apt.28:29 aramea

Jae puuttuu  [Jae 29 puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Se kuuluu:"Paavalin sanottua tämän juutalaiset lähtivät pois keskenään kiivaasti väitellen."][ Ap. t. 3:26+]  – Apt.28:29 KR38 🤨

 

Ja Paulos vuokrasi kodin, joka oli hänen omansa, ja oli siinä kaksi vuotta, ja otti siellä vastaan ne kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Ja hän julisti sitä Jumalan kuningaskuntaa, ja opetti julkisesti meidän Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta, ilman esteitä. – Apt.28:30-31 aramea 👍

Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat; ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä. – Apt.28:30-31 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/