UT:n opetuksia ja vertailuja

2. kesä, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Pysykää sen tähden siinä vapaudessa, johon Messias meidät vapautti, älkääkä menkö ikeen alle, uudestaan siihen orjuuden ikeeseen. - Gal.5:1 aramea 👍

Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.  – Gal.5:1 KR38

 

Katso, minä, Paulos, minä sanon teille, että jos teidät ympärileikataan, Messiaasta ei ole teille mitään hyötyä. Mutta minä todistan teille taas, että jokainen mies, joka ympärileikataan, on velvollinen toteuttamaan kaiken kirjoitetun sanan. - Gal.5:2-3 aramea 👍

Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. – Gal.5:2-3 KR38

 

Te olette tehneet tyhjäksi olemisenne Messiaassa, nämä, jotka ovat sanan kautta vanhurskautettuja, ja olette langenneet pois siitä siunauksesta. - Gal.5:4 aramea

Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. – Gal.5:4 KR38

 

Sillä hengessä me odotamme sitä vanhurskauden toivoa, joka on siitä uskollisuudesta. Sillä Jeshuassa, Messiaassa, ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uskollisuus, joka tulee täydelliseksi rakkaudessa. - Gal.5:5-6 aramea

Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. – Gal.5:5-6 KR38

 

Te juoksitte kauniisti  – kuka teitä kiihotti, ettette tottele totuutta? Teidän kääntymisenne ei ollut hänestä, joka teidät kutsui! Vähäinen hiiva kohottaa koko taikinan. - Gal.5:7-9 aramea 👍

Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. – Gal.5:7-9 KR38

 

Minä luotan meidän Herrassamme, ettette muita miettisi, ja sellainen, joka teitä vaivaa, hänet tullaan antamaan sille tuomiolle, kuka onkin. - Gal.5:10 aramea

Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. – Gal.5:10 KR38

 

Mutta veljeni, jos minä vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi olin vainottu? Olenko minä tehnyt tyhjäksi sen ristiinnaulitsemisen loukkauksen? Mutta minä haluaisin myös, että nämä, jotka teitä vaivaavat, leikkaamalla leikattaisiin! - Gal.5:11-12 aramea

*  Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne! – Gal.5:11-12 KR38 🤨

 

Mutta teidät on kutsuttu vapauteen, veljeni. Älköön vain vapautenne olko mahdollisuus lihalle, vaan että olisitte rakkaudessa palvelemassa toinen toistanne. Sillä kaikki kirjoitettu sana on täytetty tässä yhdessä sanassa, että ”rakasta lähimmäistäsi kuin omaa sieluasi”. - Gal.5:13-14 aramea

Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi." – Gal.5:3-14 KR38

 

Mutta jos te toinen toistanne purette ja syötte, katsokaa, ettette toinen toistanne hävitä. - Gal.5:15 aramea

Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. – Gal.5:15 KR38

 

Mutta minä sanon, että vaeltakaa, olkaa hengessä, ja ette milloinkaan toteuta lihan himoa. Sillä liha himoitsee, vastustaa henkeä, ja henki himoitsee sitä, mikä vastustaa lihaa, ja molemmat ovat, toinen toistaan vastaan, niin ettette tee sitä, mitä te tahtoisitte. - Gal.5:16-17 aramea

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. – Gal.5:1 KR38

 

Mutta jos te olette hengessä johdatettavina, te ette ole sen kirjoitetun sanan alla. - Gal.5:18 aramea

Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. – Gal.5:18 KR38

 

Sillä lihan teot ovat tunnettuja, jotka ovat haureus, saastaisuus, aviorikos.  Epäjumalien palvonta, noituus, vihamielisyys, riita, kiihottaminen, raivo, pilkka, jakaantuminen, harhaoppi. Kateus, murha, juopumus, kapina ja kaikkea sellaista, kuin nämä ovat, jotka näitä harjoittavat, niin kuin jo aikaisemmin sanoin teille, minä sanon myös nyt, että he eivät peri Jumalan kuningaskuntaa. - Gal.5:19-21 aramea

Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. – Gal.5:19-21 KR38

 

Mutta hengen hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ihanuus, hyvyys, uskollisuus. Nöyryys, kärsivällisyys – näitä vastaan kirjoitettua sanaa ei ole asetettu. - Gal.5:22-23 aramea

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. – Gal.5:22-23 KR38

 

Mutta ne, jotka ovat Messiaan, ovat ristiinnaulinneet lihansa kaikkien heikkouksiensa ja himojensa kanssa. Sen tähden, eläkäämme hengessä, ja antautukaamme sille hengelle! - Gal.5:24-25 aramea 👍

Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. – Gal.5:24-25 KR38

 

Ja älkäämme olko vailla sitä kirkkautta; halveksien toinen toistamme ja kadehtien toinen toistamme. - Gal.5:26 aramea 👍

Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. – Gal.5:1 KR38 🤨👎

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

1. kesä, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Mutta minä sanon, että niin kauan kuin perillinen on lapsi, ei hän eroa palvelijoista, vaikka onkin heidän kaikkien herra. Vaan on vartijoiden ja huoneen johtajien alla oman isänsä asettamaan hetkeen saakka. Tällä tavalla myös me, kun olimme alaikäisiä, olimme maailman alkeisvoimien alaisuudessa. - Gal.4:1-3 aramea

Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra; vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. – Gal.4:1-3 KR38

 

Mutta kun tuli sen ajan loppu, Jumala lähetti oman poikansa, ja hän oli vaimosta, ja hän oli sen sanan alla. Että hän ostaisi ne, jotka ovat sen sanan alla, ja he saisivat lasten aseman. - Gal.4:4-5 aramea

Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. – Gal.4:4-5 KR38

 

Mutta teille, jotka olette lapsia, Jumala lähetti poikansa hengen sydämillenne, sen, joka kutsuu, ”isä, meidän isämme!” Te ette siis ole työntekijöitä, vaan lapsia – ja jos te olette lapsia, te olette myös Jumalan perillisiä, Messias Jeshuan kautta. - Gal.4:6-7 aramea 👍

Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. – Gal.4:6-7 KR38

 

Sillä silloin, kun te ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte niitä, jotka eivät luonnostaan ole jumala. Mutta nyt te olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja erityisesti Jumala tuntee teidät, te olette taas kääntyneet näiden sairaiden ja heikkojen ja hallitsevien alkeisvoimien puoleen, ja niille te tahdoitte olla alamaisia. - Gal.4:8-9 aramea 👍

Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla? – Gal.4:8-9 KR38 🤨👎

 

Te seurailette päiviä ja kuuta, ja aikoja ja vuosia! - Gal.4:10 aramea

Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. – Gal.4:10 KR38

 

Minä pelkään; olenko turhaan ollut teidän keskuudessanne? Olkaa niin kuin minä, koska myös minä olen ollut kuin te – veljeni, minä pyydän! Ette te ole minua mitenkään loukanneet. - Gal.4:11-12 aramea 👍

Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt. Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet. – Gal.4:11-12 KR38 🤨👎

 

Sillä te tiedätte, että lihani heikkoudessa minä olen teitä aikaisemmin evankelioinut.  Ja minun lihani koettelemusta te ette pilkanneet, ettekä halveksineet, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan sanansaattajan, ja Messias Jeshuan. - Gal.4:13-14 aramea 👍

Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia, ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen. – Gal.4:13-14 KR38 🤨👎

 

Sen tähden, missä on teidän hyvyytenne? Sillä minä todistan teistä, että jos olisi mahdollista, te olisitte kaivaneet silmännekin päästänne ja antaneet ne minulle! Olenko tullut teidän viholliseksenne, saarnatessani teille sitä totuutta? - Gal.4:15-16 aramea 👍

Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden? – Gal.4:15-16 KR38

 

He muotoilevat teitä, ei kaunistamiseksi, vaan teidän alistamiseksenne. He tahtovat, että te alkaisitte tekemään heitä kirkkaammiksi! - Gal.4:17 aramea 👍

Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. – Gal.4:17 KR38 🤨👎

 

Se on kaunista, että muotoudutte sen kauneuden kautta koko ajan, eikä vain silloin, kun minä olen teidän kanssanne. - Gal.4:18 aramea 👍

On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. – Gal.4:18 KR38 🤨👎

 

Minun lapseni, jotka olette ylhäältä! Minä teen työtä, kunnes Messiaan kuva valmistuu teissä! - Gal.4:19 aramea 👍

Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä, –Gal.4:19 KR38 🤨👎

 

Mutta minä tahtoisin nyt olla teidän luonanne, ja muuttaa äänenikin, koska niin ihmettelen teitä! Kertokaa minulle te, jotka tahdotte olla sen kirjoitetun sanan alla, ettekö te kuule sitä sanaa? - Gal.4:20-21 aramea

tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekökuule, mitä laki sanoo? – Gal.4:20-21 KR38

 

Sillä Abrahamista on kirjoitettu, että hänellä oli kaksi poikaa; yksi orjattaresta ja yksi vapaasta naisesta. Mutta hän, joka on orjattaresta, syntyi lihan kautta, mutta hän, joka on vapaasta naisesta, on lupauksen kautta. - Gal.4:22-23 aramea

Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. – Gal.4:22-23 KR38

 

Mutta nämä ovat vertaus kahdesta liitosta, yksi Sinain vuoresta, joka synnyttää orjuuteen, joka on Hagar. Sillä Hagar on se Sinain vuori, joka on Arabiassa, ja tälle on annettu Jerusalem, ja se lapsineen palvelee orjuutta. - Gal.4:24-25 aramea

Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. – Gal.4:24-25 KR38

 

Mutta se Jerusalem, joka on ylhäällä ja joka on meidän äitimme, on se vapaa.  Sillä kirjoitettu on, että ”iloitse, hedelmätön, joka et kanna, ja riemuitse ja huuda, joka et synnytä, sillä hylätylle on tuleva enemmän lapsia kuin aviovaimolle”. - Gal.4:26-27 aramea 👍

Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies." – Gal.4:26-27 KR38 🤨

 

Mutta me, veljeni, olemme kuin Ishak  – me olemme lupauksen lapsia! - Gal.4:28 aramea

Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. – Gal.4:28 KR38

 

Ja niin kuin silloin; hän, joka syntyi lihan kautta, vainosi häntä, joka syntyi hengen kautta – näin on myös nyt. Mutta mitä kirjoitus sanoo? ”Aja pois orjatar poikineen, koska orjattaren poika ei tule perimään vapaan naisen pojan kanssa”. Sen tähden, veljeni, me emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan naisen lapsia. - Gal.4:29-31 aramea 👍

Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. – Gal.4:29-31 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

29. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Tessalonikalaiset 

Aramean käännökset löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tess.pdf

 

 

 

Tessalonikalaiset toinen kirje vertailut aramean ja KR38 kesken löytyvät nyt selkeämmässä muodossa Google bloggerissa

https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/06/tessalonikalaiset-ensimmai.html

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi

 

 

 

 

28. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Filippiläiset:

Aramean käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/filippos.pdf

 

 

 

Filippiläiset vertailut aramean ja KR38 kesken löytyvät nyt selkeämmässä muodossa Google bloggerissa

https://ut-vertailut.blogspot.com/2021/02/filippilaiset.html

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi

 

23. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Voi! Järki puuttuu, Galata! Kuka teidän keskuudessanne on esteenä, että katso, hän, joka oli kuvainnollisesti teidän silmienne eteen ristiinnaulittuna, Jeshua, Messias, - Gal.3:1 aramea

Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? - Gal.3:1 KR38

 

Tämän minä vain tahdon teistä tietää: saitteko te hengen kirjoitetun sanan toteuttamisesta, vai uskollisuuden kuulemisesta? Näin tyhmiäkö te olette, että aloititte hengessä ja nyt, lopetatte lihassa? Turhaanko te kaikki olette vaivaa nähneet? Voi, kunpa se ei olisi turhaa! - Gal.3:2-4 aramea 👍

Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet? - jos se on turhaa ollut.

 

Sen tähden, hän, joka antoi teille hengen, ja saa aikaan voimaa  – onko se kirjoitetun sanan toteuttamisesta vai uskollisuuden kuuntelemisesta? - Gal.3:5 aramea 👍

Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta, - Gal.3:5 KR38 🤨

 

Niin kuin Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Sen tähden tietäkää, että ne, jotka ovat siitä uskollisuudesta, ovat Abrahamin lapsia. - Gal.3:6-7 aramea

samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"? Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. - Gal.3:6-7 KR38

 

Sillä koska Jumala edeltä tiesi, että kansakunnat vanhurskautetaan uskollisuudessa, Abrahamin toivon edessä, niin kuin pyhät kirjoitukset sanovat, että ”sinussa tulevat kaikki kansakunnat siunatuiksi”. Niin siis uskovat ovat siunattuja sen uskovan Abrahamin kautta. - Gal.3:8-9 aramea 👍

Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. - Gal.3:8-9 KR38 🤨👎

 

Sillä ne, jotka ovat teoista, ovat sen kirouksen sanan alla, sillä kirjoitettu on, että ”kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea sitä, mitä tässä sanassa on kirjoitettu”. - Gal.3:10 aramea 👍

Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee." - Gal.3:10 KR38

 

Sillä se, ettei kukaan puhdistu kirjoitetun sanan kautta, on Jumalalle selvää, koska kirjoitettu on, että ”vanhurskas on elävä sen uskollisuuden kautta”. Sillä se sana ei ollut uskollisuudesta, vaan siitä, että kuka ne on tekevä, jotka ovat siinä kirjoitetut, on siitä elävä. - Gal.3:11-12 aramea 👍

Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta." Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä." - Gal.3:11-12 KR38

 

Mutta meidät Messias lunasti tuosta sanan kirouksesta, ja hän tuli meidän puolestamme kiroukseksi, sillä kirjoitettu on, ”kirottu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu”. Että kansakunnissa olisi se Abrahamin siunaus, Messias Jeshuan kautta, ja me saisimme sen hengen lupauksen siinä uskollisuudessa. - Gal.3:13-14 aramea 👍

Kristuson lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" - että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen. - Gal.3:13-14 KR38

 

Veljeni, kuin perhekunnan ihmisille minä sanon, että sellainen ihmisten liitto, joka on vahvistettu, sitä ei kukaan hylkää, tai siitä mitään vaihda pois. - Gal.3:15 aramea 👍

Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä. - Gal.3:15 KR38 🤨

 

Mutta se on lupaus, joka luvattiin Abrahamille ja hänen siemenelleen, eikä hänelle sanottu siemenillesi”, niin kuin monille, vaan ”siemenellesi”, niin kuin yhdelle – hän, joka on Messias. - Gal.3:16 aramea

Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus. - Gal.3:16 KR38

 

Sillä tämän minä sanon; että se liitto, jonka Jumala alusta vahvisti Messiaan kautta – se sana, joka tuli, neljäsataa kolmekymmentä vuotta myöhemmin, ei voi sitä poistaa, eikä sitä lupausta mitätöidä. - Gal.3:17 aramea 👍

Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. - Gal.3:17 KR38 🤨👎

 

Mutta jos se perintöosa onkin sanasta, eikä Abrahamin lupauksesta? Mutta Jumala antoi sen hänelle lupauksessa. - Gal.3:18 aramea 👍

Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.  - Gal.3:18 KR38

 

Miksi sitten se sana on? Se lisättiin luopumuksen tähden, kunnes tulisi se siemen, hän, jolle se lupaus oli, ja se sana annettiin enkelien kautta, välimiehen käden kautta. Mutta välimies ei ollut yhtä varten – mutta Jumala on yksi. - Gal.3:19-20 aramea 👍

Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä. Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi. - Gal.3:19-20 KR38

 

Onko se sana sitten vastoin Jumalan lupausta? Ei missään tapauksessa! Sillä jos se sana, joka oli annettu, olisi voinut antaa todellisen elämän, silloinhan se vanhurskaus olisi tullut kirjoitetun sanan kautta. - Gal.3:21 aramea 👍

Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. - Gal.3:21 KR38

 

Mutta se kirjoitus on sulkenut kaikki asiat synnin alle, että se lupaus Jeshuan Messiaan uskollisuuden kautta annettaisiin niille, jotka ovat uskovia. - Gal.3:22 aramea 👍

Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. - Gal.3:22 KR38 🤨

 

Mutta kunnes se uskollisuus tulisi, se sana oli varjelemassa meitä, kun meidät suljettiin siihen uskollisuuteen, joka oli tuleva ilmestymään. - Gal.3:23 aramea 👍

Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. - Gal.3:23 KR38 🤨👎

 

Sen tähden, se sana oli meille oppaana Messiaan luokse, että meidät siitä uskollisuudesta vanhurskautettaisiin. Mutta kun se uskollisuus tuli, emme olleet oppaan alaisia. - Gal.3:24-25 aramea 👍

Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. - Gal.3:24-25 KR38

 

Sillä te kaikki olette Jumalan lapsia, Jeshuan Messiaan uskollisuudessa.  Sillä ne, jotka ovat Messiaassa kastetut, ovat Messiaaseen pukeutuneet. - Gal.3:26-27 aramea

Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. - Gal.3:26-27 KR38

 

Ei ole juutalaista eikä aramealaista, ei ole työntekijää eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä te kaikki olette yksi, te olette Jeshuassa Messiaassa. Ja jos te olette Messiaan, te olette siis hänen, Abrahamin siementään – ja perillisiä sen lupauksen kautta. - Gal.3:28-29 aramea

Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. - Gal.3:28-29 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/