UT:n opetuksia ja vertailuja

2. kesä, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Pysykää sen tähden siinä vapaudessa, johon Messias meidät vapautti, älkääkä menkö ikeen alle, uudestaan siihen orjuuden ikeeseen. - Gal.5:1 aramea 👍

Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.  – Gal.5:1 KR38

 

Katso, minä, Paulos, minä sanon teille, että jos teidät ympärileikataan, Messiaasta ei ole teille mitään hyötyä. Mutta minä todistan teille taas, että jokainen mies, joka ympärileikataan, on velvollinen toteuttamaan kaiken kirjoitetun sanan. - Gal.5:2-3 aramea 👍

Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. – Gal.5:2-3 KR38

 

Te olette tehneet tyhjäksi olemisenne Messiaassa, nämä, jotka ovat sanan kautta vanhurskautettuja, ja olette langenneet pois siitä siunauksesta. - Gal.5:4 aramea

Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. – Gal.5:4 KR38

 

Sillä hengessä me odotamme sitä vanhurskauden toivoa, joka on siitä uskollisuudesta. Sillä Jeshuassa, Messiaassa, ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uskollisuus, joka tulee täydelliseksi rakkaudessa. - Gal.5:5-6 aramea

Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. – Gal.5:5-6 KR38

 

Te juoksitte kauniisti  – kuka teitä kiihotti, ettette tottele totuutta? Teidän kääntymisenne ei ollut hänestä, joka teidät kutsui! Vähäinen hiiva kohottaa koko taikinan. - Gal.5:7-9 aramea 👍

Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. – Gal.5:7-9 KR38

 

Minä luotan meidän Herrassamme, ettette muita miettisi, ja sellainen, joka teitä vaivaa, hänet tullaan antamaan sille tuomiolle, kuka onkin. - Gal.5:10 aramea

Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. – Gal.5:10 KR38

 

Mutta veljeni, jos minä vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi olin vainottu? Olenko minä tehnyt tyhjäksi sen ristiinnaulitsemisen loukkauksen? Mutta minä haluaisin myös, että nämä, jotka teitä vaivaavat, leikkaamalla leikattaisiin! - Gal.5:11-12 aramea

*  Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne! – Gal.5:11-12 KR38 🤨

 

Mutta teidät on kutsuttu vapauteen, veljeni. Älköön vain vapautenne olko mahdollisuus lihalle, vaan että olisitte rakkaudessa palvelemassa toinen toistanne. Sillä kaikki kirjoitettu sana on täytetty tässä yhdessä sanassa, että ”rakasta lähimmäistäsi kuin omaa sieluasi”. - Gal.5:13-14 aramea

Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi." – Gal.5:3-14 KR38

 

Mutta jos te toinen toistanne purette ja syötte, katsokaa, ettette toinen toistanne hävitä. - Gal.5:15 aramea

Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. – Gal.5:15 KR38

 

Mutta minä sanon, että vaeltakaa, olkaa hengessä, ja ette milloinkaan toteuta lihan himoa. Sillä liha himoitsee, vastustaa henkeä, ja henki himoitsee sitä, mikä vastustaa lihaa, ja molemmat ovat, toinen toistaan vastaan, niin ettette tee sitä, mitä te tahtoisitte. - Gal.5:16-17 aramea

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. – Gal.5:1 KR38

 

Mutta jos te olette hengessä johdatettavina, te ette ole sen kirjoitetun sanan alla. - Gal.5:18 aramea

Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. – Gal.5:18 KR38

 

Sillä lihan teot ovat tunnettuja, jotka ovat haureus, saastaisuus, aviorikos.  Epäjumalien palvonta, noituus, vihamielisyys, riita, kiihottaminen, raivo, pilkka, jakaantuminen, harhaoppi. Kateus, murha, juopumus, kapina ja kaikkea sellaista, kuin nämä ovat, jotka näitä harjoittavat, niin kuin jo aikaisemmin sanoin teille, minä sanon myös nyt, että he eivät peri Jumalan kuningaskuntaa. - Gal.5:19-21 aramea

Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. – Gal.5:19-21 KR38

 

Mutta hengen hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ihanuus, hyvyys, uskollisuus. Nöyryys, kärsivällisyys – näitä vastaan kirjoitettua sanaa ei ole asetettu. - Gal.5:22-23 aramea

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. – Gal.5:22-23 KR38

 

Mutta ne, jotka ovat Messiaan, ovat ristiinnaulinneet lihansa kaikkien heikkouksiensa ja himojensa kanssa. Sen tähden, eläkäämme hengessä, ja antautukaamme sille hengelle! - Gal.5:24-25 aramea 👍

Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. – Gal.5:24-25 KR38

 

Ja älkäämme olko vailla sitä kirkkautta; halveksien toinen toistamme ja kadehtien toinen toistamme. - Gal.5:26 aramea 👍

Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. – Gal.5:1 KR38 🤨👎

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

1. kesä, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Mutta minä sanon, että niin kauan kuin perillinen on lapsi, ei hän eroa palvelijoista, vaikka onkin heidän kaikkien herra. Vaan on vartijoiden ja huoneen johtajien alla oman isänsä asettamaan hetkeen saakka. Tällä tavalla myös me, kun olimme alaikäisiä, olimme maailman alkeisvoimien alaisuudessa. - Gal.4:1-3 aramea

Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra; vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. – Gal.4:1-3 KR38

 

Mutta kun tuli sen ajan loppu, Jumala lähetti oman poikansa, ja hän oli vaimosta, ja hän oli sen sanan alla. Että hän ostaisi ne, jotka ovat sen sanan alla, ja he saisivat lasten aseman. - Gal.4:4-5 aramea

Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. – Gal.4:4-5 KR38

 

Mutta teille, jotka olette lapsia, Jumala lähetti poikansa hengen sydämillenne, sen, joka kutsuu, ”isä, meidän isämme!” Te ette siis ole työntekijöitä, vaan lapsia – ja jos te olette lapsia, te olette myös Jumalan perillisiä, Messias Jeshuan kautta. - Gal.4:6-7 aramea 👍

Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. – Gal.4:6-7 KR38

 

Sillä silloin, kun te ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte niitä, jotka eivät luonnostaan ole jumala. Mutta nyt te olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja erityisesti Jumala tuntee teidät, te olette taas kääntyneet näiden sairaiden ja heikkojen ja hallitsevien alkeisvoimien puoleen, ja niille te tahdoitte olla alamaisia. - Gal.4:8-9 aramea 👍

Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla? – Gal.4:8-9 KR38 🤨👎

 

Te seurailette päiviä ja kuuta, ja aikoja ja vuosia! - Gal.4:10 aramea

Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. – Gal.4:10 KR38

 

Minä pelkään; olenko turhaan ollut teidän keskuudessanne? Olkaa niin kuin minä, koska myös minä olen ollut kuin te – veljeni, minä pyydän! Ette te ole minua mitenkään loukanneet. - Gal.4:11-12 aramea 👍

Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt. Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet. – Gal.4:11-12 KR38 🤨👎

 

Sillä te tiedätte, että lihani heikkoudessa minä olen teitä aikaisemmin evankelioinut.  Ja minun lihani koettelemusta te ette pilkanneet, ettekä halveksineet, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan sanansaattajan, ja Messias Jeshuan. - Gal.4:13-14 aramea 👍

Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia, ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen. – Gal.4:13-14 KR38 🤨👎

 

Sen tähden, missä on teidän hyvyytenne? Sillä minä todistan teistä, että jos olisi mahdollista, te olisitte kaivaneet silmännekin päästänne ja antaneet ne minulle! Olenko tullut teidän viholliseksenne, saarnatessani teille sitä totuutta? - Gal.4:15-16 aramea 👍

Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden? – Gal.4:15-16 KR38

 

He muotoilevat teitä, ei kaunistamiseksi, vaan teidän alistamiseksenne. He tahtovat, että te alkaisitte tekemään heitä kirkkaammiksi! - Gal.4:17 aramea 👍

Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. – Gal.4:17 KR38 🤨👎

 

Se on kaunista, että muotoudutte sen kauneuden kautta koko ajan, eikä vain silloin, kun minä olen teidän kanssanne. - Gal.4:18 aramea 👍

On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. – Gal.4:18 KR38 🤨👎

 

Minun lapseni, jotka olette ylhäältä! Minä teen työtä, kunnes Messiaan kuva valmistuu teissä! - Gal.4:19 aramea 👍

Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä, –Gal.4:19 KR38 🤨👎

 

Mutta minä tahtoisin nyt olla teidän luonanne, ja muuttaa äänenikin, koska niin ihmettelen teitä! Kertokaa minulle te, jotka tahdotte olla sen kirjoitetun sanan alla, ettekö te kuule sitä sanaa? - Gal.4:20-21 aramea

tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekökuule, mitä laki sanoo? – Gal.4:20-21 KR38

 

Sillä Abrahamista on kirjoitettu, että hänellä oli kaksi poikaa; yksi orjattaresta ja yksi vapaasta naisesta. Mutta hän, joka on orjattaresta, syntyi lihan kautta, mutta hän, joka on vapaasta naisesta, on lupauksen kautta. - Gal.4:22-23 aramea

Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. – Gal.4:22-23 KR38

 

Mutta nämä ovat vertaus kahdesta liitosta, yksi Sinain vuoresta, joka synnyttää orjuuteen, joka on Hagar. Sillä Hagar on se Sinain vuori, joka on Arabiassa, ja tälle on annettu Jerusalem, ja se lapsineen palvelee orjuutta. - Gal.4:24-25 aramea

Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. – Gal.4:24-25 KR38

 

Mutta se Jerusalem, joka on ylhäällä ja joka on meidän äitimme, on se vapaa.  Sillä kirjoitettu on, että ”iloitse, hedelmätön, joka et kanna, ja riemuitse ja huuda, joka et synnytä, sillä hylätylle on tuleva enemmän lapsia kuin aviovaimolle”. - Gal.4:26-27 aramea 👍

Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies." – Gal.4:26-27 KR38 🤨

 

Mutta me, veljeni, olemme kuin Ishak  – me olemme lupauksen lapsia! - Gal.4:28 aramea

Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. – Gal.4:28 KR38

 

Ja niin kuin silloin; hän, joka syntyi lihan kautta, vainosi häntä, joka syntyi hengen kautta – näin on myös nyt. Mutta mitä kirjoitus sanoo? ”Aja pois orjatar poikineen, koska orjattaren poika ei tule perimään vapaan naisen pojan kanssa”. Sen tähden, veljeni, me emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan naisen lapsia. - Gal.4:29-31 aramea 👍

Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. – Gal.4:29-31 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

29. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Tessalonikalaiset: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tess.pdf

Tessalonikalaiset toinen kirje vertailut aramean ja KR38 kesken löytyvät nyt selkeämmässä muodossa Google bloggerissa

https://ut-vertailut.blogspot.com/2020/06/tessalonikalaiset-ensimmai.html

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi

 

 

 

 

28. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Filippiläiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/filippos.pdf

 

Sen tähden, rakkaat veljeni, ja ystäväni ja iloni, ja minun kruununi; samoin tekin seisokaa meidän Herrassamme, rakkaani! Euhodiaa ja Suntikea minä pyydän, että he olisivat yksimielisiä meidän Herrassamme. – Fil.4:1-2 aramea

Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat! Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. – Fil.4:1-2 KR38

 

Myös teistä, minun ikeeni todelliset kantajat, minä pyydän, että olisitte auttamassa niitä, jotka minun kanssani tekevät evankeliumin työtä,  Klemis’n kanssa, ja muiden auttajieni kanssa; ja niitä, joiden nimet ovat kirjoitetut elämän kirjassa. – Fil.4:3 aramea 👍

Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. – Fil.4:3 KR38 🤨👎

 

Iloitkaa koko ajan meidän Herrassamme; ja taas minä sanon, iloitkaa! Ja tulkoon teidän nöyryytenne kaikkien ihmisten tietoon. Meidän Herramme on lähellä! – Fil.4:4-5 aramea

Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. – Fil.4:4-5 KR38

 

Älkää mistään murehtiko, vaan koko ajan rukouksessa ja esirukouksessa, ja kiitoksessa, saattakaa pyyntönne tietoon Jumalan edessä. Ja se Jumalan rauha, joka on kaikkia ajatuksia suurempi, on pitävä teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeshuassa, Messiaassa. – Fil.4:6-7 aramea 👍

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. – Fil.4:6-7 KR38

 

Sen tähden, veljeni, ne asiat, jotka ovat totuutta, ja jotka ovat kestäviä, ja jotka ovat vanhurskaita, ja jotka ovat puhtaita, ja jotka ovat armollisia, ja jotka ovat ylistyksen arvoisia, ja niitä kirkkauden ja ylistyksen tekojanäillä itseänne ravitkaa! Nämä, mitä te olette oppineet ja saaneet, ja kuulleet ja nähneet minun kauttani, näissä ahkeroikaa, ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. – Fil.4:8-9 aramea 👍

Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. – Fil.4:8-9 KR38

 

Mutta minä olen suuresti iloinnut meidän Herrassamme, että te olette jaksaneet minun murhettani, niin että myös te olitte murheessa, vaikka teillä ei olisi ollut tilaisuuttakaan. – Fil.4:10 aramea 👍

Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. – Fil.4:10 KR38 🤨

 

Mutta minä sanon, ettei se ollut minun puutteeni tähden, sillä minä olen oppinut, että minulle riittää se, mitä minulla on. Minä tiedän, mitä on nöyryytys, minä tiedän myös, kuinka olla kaikessa, ja joka asiassa minä osaan olla, sekä runsaudessa, että myös äärimmäisessä nälässä ja köyhyydessä. – Fil.4:11-12 aramea

Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. – Fil.4:11-12 KR38

 

Kaiken minä saavutan sillä voimalla, joka on Messiaassa – joka minulle antaa voimaa. Kuitenkin te olette tehneet kauniisti, kun olette ottaneet osaa minun ahdistukseeni. – Fil.4:13-14 aramea

Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. – Fil.4:13-14 KR38

 

Mutta te, filippiläiset, myös tiedätte, että evankeliumin alussa, kun minä lähdin Makedoniasta, ei yksikään seurakunnista ottanut osaa tiliyhteyteen kanssani, saamisessa ja antamisessa, ainoastaan te. Myös Tessalonikaan yhden, ja kaksi kertaa, te lähetitte minulle minun tarpeeni. – Fil.4:15-16 aramea

Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti, lähetitte, mitä tarvitsin. – Fil.4:15-16 KR38

 

En minä etsi lahjoituksia, vaan minä pyydän, että teidän hedelmänne enentyisi. – Fil.4:17 aramea

Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. – Fil.4:17 KR38

 

Kaiken minä olen saanut, ja minulla on runsaasti, ja olen täynnä, ja minä sain kaiken sen, mitä te lähetitte minulle Epafrodituksen kautta. Se on suloinen tuoksu ja hyväksyttävä uhri, joka on ihanaa Jumalalle! – Fil.4:18 aramea

Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti; minulla on yllinkyllin, saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on "suloinen tuoksu", otollinen, Jumalalle mieluinen uhri. – Fil.4:18 KR38

 

Ja minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne, rikkautensa mukaan, Jeshuan, Messiaan, kirkkauden kautta. Mutta Jumalalle, meidän isällemme, kirkkaus ja kunnia, aina ja iankaikkisesti, amen! – Fil.4:19-20 aramea

Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. – Fil.4:1 KR38

 

Toivottakaa rauhaa kaikille niille pyhille, jotka ovat Jeshuassa, Messiaassa. Ne veljet, jotka ovat minun kanssani, toivottavat rauhaa teille! Kaikki pyhät toivottavat teille rauhaa; erityisesti nämä pyhät, jotka ovat keisarin perhettä. Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, siunaus, on teidän kaikkien kanssa. Amen! – Fil.4:21-22 aramea

Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. – Fil.4:21-22 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

28. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Filippiläiset luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/filippos.pdf

 

Sen tähden, veljeni, iloitkaa meidän Herrassamme näistä, kun näiden kirjoittaminen teille ei minua väsytä, vaan on teidän loistoksenne! – Fil.3:1 aramea

Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi. – Fil.3:1 KR38

 

Varokaa niitä koiria, varokaa niitä pahantekijöitä, varokaa niitä ympärileikkaajia! Sillä ympärileikattuja olemme me, nämä, jotka palvelemme Jumalaa hengen kautta, ja kirkastamme Jeshuaa, Messiasta, emmekä luota lihaan. – Fil.3:2-3 aramea 👍

Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattuja. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan, – Fil.3:2-3 KR38 🤨👎

 

Kun minulla oli, mihin asettaa luottamus myös lihassa. Sillä jos joku toivoo, että luottamuksensa olisi lihassa, minä vielä enemmän kuin hän, ympärileikattu poika kahdeksantena päivänä, Israelin perheestä, Benjaminin heimosta, hebrealainen, hebrealaisen poika, kirjoitetussa sanassa fariseus. – Fil.3:4-5 aramea 👍

vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, – Fil.3:4-5 KR38

 

Intohimoinenseurakunnan vainoaja, ja siinä sanan vanhurskaudessa minä olin ilman rikoksia. – Fil.3:6 aramea

intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. – Fil.3:6 KR38

 

Vaan nämä, joista oli minulle hyötyä, minä luin ne itselleni menetykseksi, Messiaan tähden. Minä myös ajattelen ne kaikki menetykseksi Messias Jeshuan, minun Herrani, suuruuden tuntemisen rinnalla; hänen, jonka tähden minä menetin kaiken, ja pidin niitä kuin lantana, että saisin Messiaan. – Fil.3:7-8 aramea

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen  – Fil.3:7-8 KR38

 

Ja minun havaittaisiin olevan hänessä, kun minulla ei ole sitä oman sieluni vanhurskautta, joka tulee kirjoitetusta sanasta, vaan se, joka tulee Messiaan uskollisuudesta; joka on se vanhurskaus, joka on Jumalasta. – Fil.3:9 aramea

ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; – Fil.3:9 KR38

 

Että sen kautta tuntisin Jeshuan, ja hänen ylösnousemuksensa voiman, ja ottaisin osaa hänen kärsimyksiinsä ja liittyisin hänen kuolemaansa. Että ehkä kykenen pääsemään siihen ylösnousemukseen, joka on kuolleista. – Fil.3:10-11 aramea 👍

tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. – Fil.3:10-11 KR38 🤨👎

 

Ei niin, että olisin jo saanut tai päässyt loppuun, vaan minä juoksen, että ehkä saisin omakseni sen, joka on Messias Jeshuan tähden minulle siirretty. – Fil.3:12 aramea 👍

Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. – Fil.3:12 KR38 🤨

 

Veljeni, en minä omasta sielustani luule, että olisin sen saavuttanut, mutta yhden minä tiedän; sen, joka on takanani, minä olen unohtanut, ja sitä, mikä on edessäni, minä tavoittelen. Ja minä juoksen kohti niitä häitä, että saan sen palkinnon, johon minut Jumala on ylhäältä kutsunut, Jeshuan, Messiaan kautta. – Fil.3:13-14 aramea 👍

Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. – Fil.3:13-14 KR38

 

Sen tähden ne, jotka ovat loppuun pääsemässä, näitä ajatelkoon, ja jos jotkut ajattelevat toisella tavalla, myös tämän on Jumala teille paljastava. Kuitenkin, että tämän saavutamme, seuratkaamme sitä polkua yhdessä, ja yhdessä yhteydessä. – Fil.3:15-16 aramea 👍

Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä! – Fil.3:15-16 KR38

 

Olkaa samanlaisia kanssani, veljeni, ja tarkkailkaa näitä, että samoin vaellatte, kuin olette meidän kauttamme mallin nähneet. – Fil.3:17 aramea 👍

Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. – Fil.3:17 KR38 🤨

 

Sillä on paljon, jotka toisella tavalla vaeltavat, ne, joista minä olen monet kerrat teille sanonut.  Mutta nyt minä itkien sanon, että he ovat Messiaan ristin vastustajia. Heidän loppunsa on kadotus, ne joiden jumalana on heidän vatsansa, ja heidän kirkkautensa on heidän häpeänsä kautta; nämä, joiden ajatukset ovat maassa. – Fil.3:18-19 aramea 👍

Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. – Fil.3:18-19 KR38

 

Mutta meidän papillinen palvelutehtävämme on taivaissa, ja sieltä me odotamme elämän antajaa, meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta. – Fil.3:20 aramea 👍

Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, – Fil.3:20 KR38 🤨

 

Sillä hän on muuttava meidän nöyryytyksemme ruumiin, joka on oleva hänen kirkkautensa ruumiin kaltainen, niin kuin se hänen suuri voimansa, jonka kautta kaikki on tehty hänelle alamaiseksi. – Fil.3:21 aramea

joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. – Fil.3:21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/