28. touko, 2018

Filippiläiset luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Filippiläiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/filippos.pdf

 

Sen tähden, rakkaat veljeni, ja ystäväni ja iloni, ja minun kruununi; samoin tekin seisokaa meidän Herrassamme, rakkaani! Euhodiaa ja Suntikea minä pyydän, että he olisivat yksimielisiä meidän Herrassamme. – Fil.4:1-2 aramea

Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat! Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. – Fil.4:1-2 KR38

 

Myös teistä, minun ikeeni todelliset kantajat, minä pyydän, että olisitte auttamassa niitä, jotka minun kanssani tekevät evankeliumin työtä,  Klemis’n kanssa, ja muiden auttajieni kanssa; ja niitä, joiden nimet ovat kirjoitetut elämän kirjassa. – Fil.4:3 aramea 👍

Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. – Fil.4:3 KR38 🤨👎

 

Iloitkaa koko ajan meidän Herrassamme; ja taas minä sanon, iloitkaa! Ja tulkoon teidän nöyryytenne kaikkien ihmisten tietoon. Meidän Herramme on lähellä! – Fil.4:4-5 aramea

Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. – Fil.4:4-5 KR38

 

Älkää mistään murehtiko, vaan koko ajan rukouksessa ja esirukouksessa, ja kiitoksessa, saattakaa pyyntönne tietoon Jumalan edessä. Ja se Jumalan rauha, joka on kaikkia ajatuksia suurempi, on pitävä teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeshuassa, Messiaassa. – Fil.4:6-7 aramea 👍

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. – Fil.4:6-7 KR38

 

Sen tähden, veljeni, ne asiat, jotka ovat totuutta, ja jotka ovat kestäviä, ja jotka ovat vanhurskaita, ja jotka ovat puhtaita, ja jotka ovat armollisia, ja jotka ovat ylistyksen arvoisia, ja niitä kirkkauden ja ylistyksen tekojanäillä itseänne ravitkaa! Nämä, mitä te olette oppineet ja saaneet, ja kuulleet ja nähneet minun kauttani, näissä ahkeroikaa, ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. – Fil.4:8-9 aramea 👍

Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. – Fil.4:8-9 KR38

 

Mutta minä olen suuresti iloinnut meidän Herrassamme, että te olette jaksaneet minun murhettani, niin että myös te olitte murheessa, vaikka teillä ei olisi ollut tilaisuuttakaan. – Fil.4:10 aramea 👍

Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. – Fil.4:10 KR38 🤨

 

Mutta minä sanon, ettei se ollut minun puutteeni tähden, sillä minä olen oppinut, että minulle riittää se, mitä minulla on. Minä tiedän, mitä on nöyryytys, minä tiedän myös, kuinka olla kaikessa, ja joka asiassa minä osaan olla, sekä runsaudessa, että myös äärimmäisessä nälässä ja köyhyydessä. – Fil.4:11-12 aramea

Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. – Fil.4:11-12 KR38

 

Kaiken minä saavutan sillä voimalla, joka on Messiaassa – joka minulle antaa voimaa. Kuitenkin te olette tehneet kauniisti, kun olette ottaneet osaa minun ahdistukseeni. – Fil.4:13-14 aramea

Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. – Fil.4:13-14 KR38

 

Mutta te, filippiläiset, myös tiedätte, että evankeliumin alussa, kun minä lähdin Makedoniasta, ei yksikään seurakunnista ottanut osaa tiliyhteyteen kanssani, saamisessa ja antamisessa, ainoastaan te. Myös Tessalonikaan yhden, ja kaksi kertaa, te lähetitte minulle minun tarpeeni. – Fil.4:15-16 aramea

Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti, lähetitte, mitä tarvitsin. – Fil.4:15-16 KR38

 

En minä etsi lahjoituksia, vaan minä pyydän, että teidän hedelmänne enentyisi. – Fil.4:17 aramea

Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. – Fil.4:17 KR38

 

Kaiken minä olen saanut, ja minulla on runsaasti, ja olen täynnä, ja minä sain kaiken sen, mitä te lähetitte minulle Epafrodituksen kautta. Se on suloinen tuoksu ja hyväksyttävä uhri, joka on ihanaa Jumalalle! – Fil.4:18 aramea

Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti; minulla on yllinkyllin, saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on "suloinen tuoksu", otollinen, Jumalalle mieluinen uhri. – Fil.4:18 KR38

 

Ja minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne, rikkautensa mukaan, Jeshuan, Messiaan, kirkkauden kautta. Mutta Jumalalle, meidän isällemme, kirkkaus ja kunnia, aina ja iankaikkisesti, amen! – Fil.4:19-20 aramea

Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. – Fil.4:1 KR38

 

Toivottakaa rauhaa kaikille niille pyhille, jotka ovat Jeshuassa, Messiaassa. Ne veljet, jotka ovat minun kanssani, toivottavat rauhaa teille! Kaikki pyhät toivottavat teille rauhaa; erityisesti nämä pyhät, jotka ovat keisarin perhettä. Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, siunaus, on teidän kaikkien kanssa. Amen! – Fil.4:21-22 aramea

Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. – Fil.4:21-22 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/