28. touko, 2018

Filippiläiset luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Filippiläiset luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/filippos.pdf

 

Sen tähden, jos teillä on se lohdutus Messiaassa, ja jos sydämenne ovat täynnä rakkautta, ja jos teillä on sitä hengen yhteyttä, ja myötätuntoa ja armoa, täyttäkää minun iloni, että teillä olisi yksi ajatus, ja yksi rakkaus ja yksi sielu, ja yksi päämäärä. – Fil.2:1-2 aramea 👍

Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset – Fil.2:1-2 KR38

 

Ja mitään riitaa tai tarpeetonta kunniaa, älkää te tehkö, vaan jokainen mielen nöyryydessä, arvostaen lähimmäistään enemmän kuin itseään. – Fil.2:3 aramea

ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne – Fil.2:3 KR38

 

Älköönkä kukaan huolehtiko omasta sielustaan, vaan jokainen myös lähimmäisestään. Ja tätä ajatelkaa sielussanne; sitä, mitä myös Jeshua, Messias, ajatteli. – Fil.2:4-5 aramea

ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, – Fil.2:4-5 KR38

 

Hän, joka oli Jumalan luonnossa, ei väkisin ajatellut, että tämä olisi yhtäläinen Jumalalle. Vaan riisui oman sielunsa, ja otti palvelijan luonnon; ja hän oli ihmislasten luonnossa ja hänen havaittiin olevan kuin miehen muodossa. Ja hän alensi oman sielunsa, ja oli kuuliainen kuolemaan saakka; siihen ristin kuolemaan. – Fil.2:6-8 aramea 👍

joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. – Fil.2:6-8 KR38

 

Tämän tähden myös Jumala on häntä paljon korottanut, ja hänelle on annettu se nimi, joka on kaikkia nimiä suurempi. Että hänen, Jeshuan, nimessä, kumartavat kaikki polvet; ne, jotka ovat taivaissa ja maassa, ja ne, jotka ovat maan alapuolella. Ja kaikki kielet ovat tunnustava, että Jeshua, Messias, on Herra; hänen isänsä, Jumalan kirkkaudeksi. – Fil.2:9-11 aramea

Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. – Fil.2:9-11 KR38

 

Sen tähden, rakkaat, niin kuin koko ajan olette kuuliaisia, ei ainoastaan silloin, kun minä olen lähellänne, vaan nytkin, kun minä olen kaukana teistä, sitä enemmän palvelkaa kunnioituksessa ja vavistuksessa sitä teidän elämänne palvelusta. – Fil.2:12 aramea 👍

Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; – Fil.2:12 KR38 🤨

 

Sillä hän, Jumala, varjelee myös teidän tahtonne, valmistaakseen sellaisenkin asian, jota te tahdotte. Tehkää kaikki asiat ilman valitusta, ja ilman jakaantumista. – Fil.2:13-14 aramea 👍

*  sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, – Fil.2:13-14 KR38

 

Että te olisitte täydelliset ja virheettömät lapset, kuin Jumalan puhdistamat, jotka kulkevat kovan ja kieron sukupolven keskellä, ja ovat näkyviä heidän keskuudessaan, kuin valkeudet maailmassa. – Fil.2:15 aramea 👍

että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, – Fil.2:15 KR38

 

Sillä te olette heille elämän paikassa, minun kerskauksekseni Messiaan päivänä, etten ollut turhaan juossut, enkä arvottomasti raatanut. – Fil.2:16 aramea

tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. – Fil.2:16 KR38

 

Vaan vaikka minut uhrataankin, sen juhlauhrin ja palvelustyön tähden, minä iloitsen teidän uskollisuudestanne, ja riemuitsen teidän kaikkien kanssa. Samoin myös te, iloitkaa ja riemuitkaa minun kanssani! – Fil.2:17-18 aramea 👍

Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne; samoin iloitkaa tekin, ja iloitkaa minun kanssani! – Fil.2:17-18 KR38 🤨👎

 

Mutta minä toivon Herramme Jeshuan kautta, että lähetän Timotheos’n pian teidän luoksenne, että minä saisin rauhoittua, kun saan tietää teistä. Sillä minulla ei ole täällä toista, joka olisi kuin oma sieluni. Hän varmasti pitää teistä huolta. – Fil.2:19-20 aramea 👍

Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi, saatuani tietää, kuinka teidän on. Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne;  – Fil.2:19-20 KR38

 

Sillä he kaikki etsivät sitä, mitä on heidän omissa sieluissaan, eivätkä Jeshuan, Messiaan. Mutta hänen todistuksensa te tiedätte; että niin kuin poika oman isänsä kanssa, samoin hän on työskennellyt kanssani evankeliumissa. – Fil.2:21-22 aramea

sillä kaikki he etsivät omaansa eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niinkuin poika isäänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä. – Fil.2:21-22 KR38

 

Tätä minä toivon, että saan lähettää hänet teidän luoksenne niin pian, kuin olen nähnyt hänet luonani. Ja minä luotan Herraani, että myös minä tulen pian teidän luoksenne. – Fil.2:23-24 aramea 👍

Hänet minä siis toivon voivani lähettää heti, kun olen saanut nähdä, miten minun käy. Ja minä luotan Herrassa siihen, että itsekin pian olen tuleva. – Fil.2:23-24 KR38 🤨

 

Mutta nyt, tahto pakotti minua lähettämään teidän luoksenne Epafroditus, veli, joka on auttaja ja työmies, joka on minun kanssani, mutta on teidän lähettiläs, ja minun tarpeideni palvelija. – Fil.2:25 aramea

Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani. – Fil.2:25 KR38

 

Koska hän ikävöi teidän kaikkien näkemistä, ja hän oli surullinen, kun tiesi teidän kuulleen, että hän sairasti. Sillä hän myös sairasti, kuolemaan saakka, vaan Jumala armahti häntä, mutta ei ainoastaan häntä, vaan myös minua, ettei minulle olisi murhetta murheen päälle. – Fil.2:26-27 aramea

Sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. Ja hän olikin sairaana, kuoleman kielissä; mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen päälle. – Fil.2:26-27 KR38

 

Sen tähden minä varmasti lähetän hänet teidän luoksenne, että kun te taas näette hänet, te iloitsette, ja minulla on oleva pieni hengähdystauko. Sen tähden vastaanottakaa hänet Herrassa, kaikessa ilossa, ja ne, jotka samoin ovat, pitäkää kunniassa. – Fil.2:28-29 aramea

Lähetän hänet sentähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne taas iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi. Ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikella ilolla, ja pitäkää semmoisia kunniassa; – Fil.2:28-29 KR38

 

Sillä Messiaan työn tähden hän oli lähellä kuolemaa, ja tallasi jalkoihinsa omaa sieluaan, että täyttäisi sen, mitä siitä palvelustyöstä minun luonani teiltä puuttui. – Fil.2:30 aramea 👍

sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä. – Fil.2:30 KR38 🤨

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/