23. touko, 2018

Filippiläiset luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Filippiläiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/filippos.pdf

 

Paulos ja Timoteos, Messias Jeshuan palvelijat, kaikille niille pyhille, jotka ovat Messias Jeshuassa; jotka ovat Filippoksessa, vanhinten ja seurakuntapalvelijoiden kanssa. Siunaus kanssanne, ja rauha, isästämme Jumalasta, ja meidän Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta. – Fil.1:1-2 aramea

Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! – Fil.1:1-2 KR38

 

Minä kiitän aina minun Jumalaani teitä muistaessani, kaikissa esirukouksissani teidän puolestanne, ja iloiten minä rukoilen, työtoveruutenne puolesta, joka on ollut evankeliumissa ensimmäisestä päivästä tähän saakka. – Fil.1:3-5 aramea 👍

Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, – Fil.1:3-5 aramea

 

Koska minä luotan tähän, että hän, joka aloitti teissä hyvän työn, hän on täyttävä sen, meidän Herramme, Messias Jeshuan päivälle saakka. – Fil.1:6 aramea

varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. – Fil.1:6 KR38

 

Sillä siten on minun puhdasta ajatella teitä kaikkia, koska teidät on minun sydämeeni asetettu, ja minun kahleissani ja puolustaessani evankeliumin totuutta te olette minun työtovereitani, siunauksessa. – Fil.1:7 aramea 👍

Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. – Fil.1:7 KR38

 

Sillä hän, Jumala, on minun todistajani, että kuinka paljon minä teitä rakastan, Messias Jeshuan armon kautta. – Fil.1:8 aramea

Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. – Fil.1:8 KR38

 

Ja tätä minä taas rukoilen, että lisääntyköön ja vallitkoon teidän rakkautenne tiedon kautta, ja kaikessa hengen ymmärryksessä. Että erottaisitte ne asiat, jotka ovat sopivia, ja olisitte puhtaat, ilman loukkausta, Messiaan päivänä. Ja täynnä sitä vanhurskauden hedelmää, joka on Messias Jeshuassa, Jumalalle kirkkaudeksi ja kunniaksi. – Fil.1:9-11 aramea 👍

Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. – Fil.1:9-11 KR38

 

Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte, että minun tilani tuli enemmän evankeliumin edistämiseksi. Samoin myös minun kahleeni ovat ilmestyneet Messiaan kautta koko keisarin henkivartiostolle, ja jokaiselle muullekin. – Fil.1:12-13 aramea

Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi, niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden, – Fil.1:12-13 KR38

 

Ja monet veljet, jotka ovat Herrassa, ovat luottavaisia minun kahleideni tähden, ja saaneet enemmän rohkeutta, vailla pelkoa puhuakseen Jumalan sanaa. Ja jotkut saarnaavat kateudesta ja riidasta, mutta jotkut hyvästä tahdosta ja rakkaudesta Messiaaseen. Koska he tietävät, että minut on osoitettu evankeliumia puolustamaan. – Fil.1:14-16 aramea

ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa: nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan, – Fil.1:14-16 KR38

 

Mutta ne, jotka riidan kautta saarnaavat Messiasta, eivät ole vilpittömiä, vaan he toivovat, että lisäisivät kärsimystä minun kahleilleni. – Fil.1:17 aramea

nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani – Fil.1:17 KR38

 

Ja tässä minä olen iloinnut, ja iloitsen, että Messiasta kaikilla tavoilla saarnataan, olipa teeskennellen tai totuudessa. Sillä minä tiedän, että nämä katsotaan minulle elämää varten, teidän esirukoustenne kautta, ja Messias Jeshuan hengen lahjan kautta. – Fil.1:18-19 aramea 👍

Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla, – Fil.1:18-19 aramea

 

Niin kuin minä toivon ja odotan, etten missään häpeäisi, vaan kuin peittämättömin kasvoin, koko ajan ja myös nyt, Messias kirkastuisi minun ruumiini kautta, elämässä tai kuolemassa. – Fil.1:20 aramea

minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. – Fil.1:20 KR38

 

Sillä minun elämäni on hän, Messias, ja jos kuolen, se on minulle hyödyksi. – Fil.1:21 aramea 👍

Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. – Fil.1:21 KR38 🤨👎

 

Mutta jos myös näissä eläminen, lihassa, saa aikaan hedelmää tekojeni kautta, minä en tiedä, mitä itselleni valitsen. – Fil.1:22 aramea

Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. – Fil.1:22 KR38

 

Sillä minua ahdistaa nämä kaksi; minä haluaisin poistua, että olisin Messiaan kanssa, ja tämä olisi minulle paljon parempi. Vaan minua myös ahdistaa ruumiissani viipyminen, teidän tahtonne tähden. – Fil.1:23-24 aramea

Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. – Fil.1:23-24 KR38

 

Ja tämän minä varmasti tiedän, että minä jään ja pysyn, teidän iloksenne ja uskollisuutenne kasvatukseksi. Että kun tulen taas teidän luoksenne, minun kauttani enentyisi teidän kerskauksenne, joka on yksin Messias Jeshuassa. – Fil.1:25-26 aramea

Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. – Fil.1:25-26 KR38

 

Niin kuin on sopivaa evankeliumille, että olette Messiaan ohjattavina, että jos tulen, teidät näkisin, ja jos minä olen poissa, kuulisin teistä, että te seisotte yhdessä hengessä ja yhdessä sielussa, ja kirkastatte kuin yhtenä sitä evankeliumin uskollisuutta. – Fil.1:27 aramea 👍

Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, – Fil.1:27 KR38

 

Älkääkä missään horjuko näistä, jotka seisovat meitä vastaan, herättääkseen oman kadotuksensa, ja teille elämäksi. Ja tämä on teille Jumalalta annettu, että ette olisi uskollisia hänessä, Messiaassa, ainoastaan uskoessanne, vaan myös, jos hänen kasvojensa tähden kärsitte. Ja että kestäisitte sen kamppailun, niin kuin sen, jonka te olette minun kauttani nähneet, ja nytkin minusta kuulette. – Fil.1:28-30 aramea 👍

vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. – Fil.1:28-30 KR38 🤨👎

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/