Tällä sivulla kerrotaan videoiden kautta siitä mistä Karjalan paikan- ja sukunimet ovat saaneet alkunsa. Tällä Petroskoissa julkaistulla uudella tutkimus- ja opetussarjalla on nimenä Lähtin minä Läkköiläh.Videoissa on karjalan- ja suomenkieltä.

Lähtin minä Läkköiläh ★Petroskoi enne Petroskoidu

Petroskoi enne Petroskoidu». Kui on roittu Solomanni, Lohmajärvi da Suolužmägi -paikannimet. Yhty kilbah da sua lahjakse «Oniegujärven atlassu». Julkaistu 30.4.2015

Lähtin minä Läkköiläh ★Petroskoi enne Petroskoidu-2

«Lähtin minä Läkköiläh». Petroskoi enne Petroskoidu-2. Sainavolok, Kukonmägi, Petroskoin lahten suariloin nimet. Julkaistu 29.5.2015

Lähtin minä Läkköiläh 🏡 Lähti senčoih, meni Žil'čoih

Lähtin minä Läkköiläh. Lähti senčoih, meni Žil'čoih. Heboloin nimet karjalan kielel. Luadinuh Ol'ga Ogneva. Karjalan da suomen kielel. Julkaistu 29.12.2016

Lähtin minä Läkköiläh 🏡 KOSALMA

Uvves Lähtin minä Läkköiläh -programmas täl kerdua sanellah Kosalman kylän nimes. Umbiven'alazet ei ellendetä, mi on Kosalma, ga jogatoine karjalakse libo suomekse pagizii maltau sanuo, mis on roinnuh kylän nimi. Julkaistu 16.2.2017

Lähtin minä Läkköiläh ☆VÄTIKKÄ

Laatokan luoteisrannikko on aina ollut rajaseutua. Nämä maat ovat olleet sekä Venäjän että Suomen ja Ruotsin alaisia. Tämän vuoksi seudun paikannimistö on vaihtunut useamman kerran. Vätikkä, Kojonsaari ja Hiidenmäki nimien syntymästä kerromme teille Lähtin minä läkkoilän ohjelmassa ja mm Muhorov ja Topparev sukunimistä. Julkaistu 29.10.2016

Lähtin minä Läkköiläh ★KURKIJOKI

Kurkijoki. Brotkin-sugunimi. Karjalan da suomen kielel. Julkaistu 29.9.2016

Lähtin minä Läkköiläh ★ Kollasjovel Kolatselläl * Kolatselkä

Kollasjovel Kolatselläl. Konttinen-sugunimi. Karjalan da suomen kielel. Julkaistu 29.4.2016

Lähtin minä Läkköiläh ★ Lapin taival, Lapin randu

Lapin taival, Lapin randu. Perttuni, Kielöväini da Malini - sugunimet. Karjalan da suomen kielel. Julkaistu 25.2.2016

Lähtin minä Läkköiläh ★КОНДУШИ * Konnun karjalaiset

Julkaistu 26.11.2015

Lähtin minä Läkköiläh ★ Karjalazien da vepsäläzien rajal * Karjalaisten ja vepsäläisten rajalla

Karjalazien da vepsäläzien rajal. Užesel'ga, Orzega, Derev'annoje, Pedaseläga. Kui nimitettih toine tostu Uškelan kylän eläjät. karjalan da suomen kielel. Julkaistu 28.1.2016

Lähtin minä Läkköiläh ★Kaskesniemi, Ahpoiselgy, Kokkoilu

Kaskesniemi, Ahpoiselgy, Kokkoilu. Kudai kylis on vahnin da kui on roittu kylien nimet? Julkaistu 24.12.2015

Lähtin minä Läkköiläh ★IÄNISJÄRVI * JÄNISJÄRVI

Julkaistu 30.6.2016