23. touko, 2018

Galatalaiset luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Voi! Järki puuttuu, Galata! Kuka teidän keskuudessanne on esteenä, että katso, hän, joka oli kuvainnollisesti teidän silmienne eteen ristiinnaulittuna, Jeshua, Messias, - Gal.3:1 aramea

Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? - Gal.3:1 KR38

 

Tämän minä vain tahdon teistä tietää: saitteko te hengen kirjoitetun sanan toteuttamisesta, vai uskollisuuden kuulemisesta? Näin tyhmiäkö te olette, että aloititte hengessä ja nyt, lopetatte lihassa? Turhaanko te kaikki olette vaivaa nähneet? Voi, kunpa se ei olisi turhaa! - Gal.3:2-4 aramea 👍

Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet? - jos se on turhaa ollut.

 

Sen tähden, hän, joka antoi teille hengen, ja saa aikaan voimaa  – onko se kirjoitetun sanan toteuttamisesta vai uskollisuuden kuuntelemisesta? - Gal.3:5 aramea 👍

Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta, - Gal.3:5 KR38 🤨

 

Niin kuin Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Sen tähden tietäkää, että ne, jotka ovat siitä uskollisuudesta, ovat Abrahamin lapsia. - Gal.3:6-7 aramea

samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"? Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. - Gal.3:6-7 KR38

 

Sillä koska Jumala edeltä tiesi, että kansakunnat vanhurskautetaan uskollisuudessa, Abrahamin toivon edessä, niin kuin pyhät kirjoitukset sanovat, että ”sinussa tulevat kaikki kansakunnat siunatuiksi”. Niin siis uskovat ovat siunattuja sen uskovan Abrahamin kautta. - Gal.3:8-9 aramea 👍

Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. - Gal.3:8-9 KR38 🤨👎

 

Sillä ne, jotka ovat teoista, ovat sen kirouksen sanan alla, sillä kirjoitettu on, että ”kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea sitä, mitä tässä sanassa on kirjoitettu”. - Gal.3:10 aramea 👍

Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee." - Gal.3:10 KR38

 

Sillä se, ettei kukaan puhdistu kirjoitetun sanan kautta, on Jumalalle selvää, koska kirjoitettu on, että ”vanhurskas on elävä sen uskollisuuden kautta”. Sillä se sana ei ollut uskollisuudesta, vaan siitä, että kuka ne on tekevä, jotka ovat siinä kirjoitetut, on siitä elävä. - Gal.3:11-12 aramea 👍

Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta." Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä." - Gal.3:11-12 KR38

 

Mutta meidät Messias lunasti tuosta sanan kirouksesta, ja hän tuli meidän puolestamme kiroukseksi, sillä kirjoitettu on, ”kirottu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu”. Että kansakunnissa olisi se Abrahamin siunaus, Messias Jeshuan kautta, ja me saisimme sen hengen lupauksen siinä uskollisuudessa. - Gal.3:13-14 aramea 👍

Kristuson lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" - että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen. - Gal.3:13-14 KR38

 

Veljeni, kuin perhekunnan ihmisille minä sanon, että sellainen ihmisten liitto, joka on vahvistettu, sitä ei kukaan hylkää, tai siitä mitään vaihda pois. - Gal.3:15 aramea 👍

Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä. - Gal.3:15 KR38 🤨

 

Mutta se on lupaus, joka luvattiin Abrahamille ja hänen siemenelleen, eikä hänelle sanottu siemenillesi”, niin kuin monille, vaan ”siemenellesi”, niin kuin yhdelle – hän, joka on Messias. - Gal.3:16 aramea

Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus. - Gal.3:16 KR38

 

Sillä tämän minä sanon; että se liitto, jonka Jumala alusta vahvisti Messiaan kautta – se sana, joka tuli, neljäsataa kolmekymmentä vuotta myöhemmin, ei voi sitä poistaa, eikä sitä lupausta mitätöidä. - Gal.3:17 aramea 👍

Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. - Gal.3:17 KR38 🤨👎

 

Mutta jos se perintöosa onkin sanasta, eikä Abrahamin lupauksesta? Mutta Jumala antoi sen hänelle lupauksessa. - Gal.3:18 aramea 👍

Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.  - Gal.3:18 KR38

 

Miksi sitten se sana on? Se lisättiin luopumuksen tähden, kunnes tulisi se siemen, hän, jolle se lupaus oli, ja se sana annettiin enkelien kautta, välimiehen käden kautta. Mutta välimies ei ollut yhtä varten – mutta Jumala on yksi. - Gal.3:19-20 aramea 👍

Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä. Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi. - Gal.3:19-20 KR38

 

Onko se sana sitten vastoin Jumalan lupausta? Ei missään tapauksessa! Sillä jos se sana, joka oli annettu, olisi voinut antaa todellisen elämän, silloinhan se vanhurskaus olisi tullut kirjoitetun sanan kautta. - Gal.3:21 aramea 👍

Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. - Gal.3:21 KR38

 

Mutta se kirjoitus on sulkenut kaikki asiat synnin alle, että se lupaus Jeshuan Messiaan uskollisuuden kautta annettaisiin niille, jotka ovat uskovia. - Gal.3:22 aramea 👍

Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. - Gal.3:22 KR38 🤨

 

Mutta kunnes se uskollisuus tulisi, se sana oli varjelemassa meitä, kun meidät suljettiin siihen uskollisuuteen, joka oli tuleva ilmestymään. - Gal.3:23 aramea 👍

Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. - Gal.3:23 KR38 🤨👎

 

Sen tähden, se sana oli meille oppaana Messiaan luokse, että meidät siitä uskollisuudesta vanhurskautettaisiin. Mutta kun se uskollisuus tuli, emme olleet oppaan alaisia. - Gal.3:24-25 aramea 👍

Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. - Gal.3:24-25 KR38

 

Sillä te kaikki olette Jumalan lapsia, Jeshuan Messiaan uskollisuudessa.  Sillä ne, jotka ovat Messiaassa kastetut, ovat Messiaaseen pukeutuneet. - Gal.3:26-27 aramea

Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. - Gal.3:26-27 KR38

 

Ei ole juutalaista eikä aramealaista, ei ole työntekijää eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä te kaikki olette yksi, te olette Jeshuassa Messiaassa. Ja jos te olette Messiaan, te olette siis hänen, Abrahamin siementään – ja perillisiä sen lupauksen kautta. - Gal.3:28-29 aramea

Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. - Gal.3:28-29 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/