23. touko, 2018

Galatalaiset luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Mutta taas, neljäntoista vuoden jälkeen, minä menin ylös Jerusalemiin Barnaban kanssa, ja toin Tituksen mukanani. Mutta minä menin sinne ylös ilmestyksen kautta, ja paljastin heille sen evankeliumin, jota minä julistan kansakuntien keskuudessa, ja osoitin sen kahden kesken niille, jotka jotain olivat, etten olisi turhaan juossut tai juokse. – Gal.2:1-2 aramea 👍

Sitten, neljäntoista vuoden kuluttua, minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa; esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. – Gal.2:1-2 KR38 🤨

 

Myös Titus, joka oli minun kanssani, joka oli aramealainen – ei pakotettu ympärileikkaukseen. – Gal.2:3 aramea 👍

Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseänsä. – Gal.2:3 KR38 🤨

 

Mutta niiden väärien veljien tähden, jotka astuivat keskuuteemme vakoilemaan sitä vapautta, joka meillä on Jeshuassa Messiaassa siten orjuuttaakseen minua, Emmekä hetkeksikään taipuneet heidän alistamiselleen, että jatkaisimme teidän kanssanne sen evankeliumin totuutta. – Gal.2:4-5 aramea

Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. – Gal.2:4-5 KR38

 

Mutta nämä, joita jonain pidettiin, eivät olleet minun asiani, sillä Jumala ei katso ihmislasten kasvoihin, mutta nämä eivät ottaneet vastaan tätä asiaa, joka oli minulle laitettu. – Gal.2:6 aramea 👍

Ja nuo, joita jonakin pidettiin - millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun; Jumala ei katso henkilöön - nuo arvossapidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään, – Gal.2:6 KR38 🤨

 

Vaan päinvastoin, sillä he näkivät, että minulle oli uskottu se ympärileikkaamattomien evankeliumi niin kuin Keefa’lle  se uskottiin ympärileikattujen keskuudessa. Sillä hän, joka rohkaisee Keefa’a siinä ympärileikattujen apostolin työssä, rohkaisee myös minua niiden muiden kansakuntien apostolin työssä.  – Gal.2:7-8 aramea

vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille - sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa - – Gal.2:7-8 KR38

 

Ja kun he tunsivat sen siunauksen, joka minulle oli annettu, Jakob ja Keefa ja Johannan, nämä, joita pidettiin pylväinä, antoivat yhteistyön oikeaa kättä minulle ja Barnaballe, jotka olemme muiden kansakuntien keskuudessa – ja nämä ympärileikattujen keskuudessa. – Gal.2:9 aramea

ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. – Gal.2:9 KR38

 

Meidän tulee ainoastaan muistaa köyhiä – ja tämä on minullekin huolen aihe, että sitä tekisin. – Gal.2:10 aramea

Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. – Gal.2:10 KR38

 

Mutta kun Keefa tuli Antiokiaan, nuhtelin häntä vasten kasvoja, koska hänen kauttaan oli kompastuttu. – Gal.2:11 aramea

Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. – Gal.2:11 KR38

 

Että aikaisemmin oli tullut Jakobin luota ihmisiä, kun hän oli syömässä muiden kansojen ihmisten kanssa, mutta kun he tulivat, hän vetäytyi sivuun ja erotti sielunsa heistä, koska hän pelkäsi niitä ympärileikattuja. Ja tämän seurauksena heidän kanssaan, tässä myös toisetkin juutalaiset kompastuivat, että he näin johtivat Barnabankin puolueellisuuteen. – Gal.2:12-13 aramea

Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja, ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. – Gal.2:12-13 KR38

 

Ja kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuudessa, minä sanoin Keefalle, heidän kaikkien nähden, ”jos sinä olet juutalainen, te elätte kuin aramealaiset eikä niin kuin juutalaiset, miksi te pakotatte muita kansakuntia elämään niin kuin juutalaiset?” – Gal.2:14 aramea 👍

Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?" – Gal.2:14 KR38

 

Sillä me olemme juutalaisia luonnostamme, emmekä syntisistä kansakunnista. – Gal.2:15 aramea 👍

Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä; – Gal.2:15 KR38 🤨

 

Koska me tiedämme, ettei ihminen vanhurskaudu kirjoitetun sanan teoista, vaan siitä uskollisuudesta, joka on Jeshuan Messiaan, jos me häneen Jeshuaan Messiaaseen uskomme, että siitä Messiaan uskollisuudesta tulee vanhurskaaksi, eikä kirjoitetun sanan teoista, koska sanan teoista ei mikään liha tule vanhurskaaksi. – Gal.2:16 aramea 👍

mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. – Gal.2:16 KR38

 

Mutta jos me etsimme vanhurskautusta Messiaan kautta, ja meidät havaitaankin syntisiksi, onko Jeshua, Messias, sitten synnin palvelija? Älä sano näin! – Gal.2:17 aramea

Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se! – Gal.2:17 KR38

 

Sillä jos minä näihin asioihin, jotka jo tuhosin, taas rakennan, jotka ovat minun sieluani vastaan, minähän toimin sitä käskyä vastaan! Sillä minä olen kirjoitetun sanan kautta kuollut sille sanalle, että eläisin Jumalalle. Ja minut on ristiinnaulittu Messiaan kanssa, enkä minä enää elä, vaan Messias elää minussa, että minä, joka elän lihassa, eläisin Jumalan pojan uskollisuudessa – hänen, joka rakasti meitä ja antoi oman sielunsa meidän puolestamme. – Gal.2:18-20 aramea 👍

Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksenkanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. – Gal.2:18-20 KR38

 

Minä en hylkää Jumalan hyvyyttä! Sillä jos se vanhurskaus olisi kirjoitetun sanan kautta, silloinhan Messias kuoli turhaan. – Gal.2:21 aramea 👍

En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. – Gal.2:21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/