8. touko, 2018

Efeso luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu Efeso luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

 

Lapset, olkaa kuuliaiset vanhemmillenne Herrassamme, sillä tämä on oikeaa. Ja tämä on ensimmäinen lupauksen käsky, ”kunnioita isääsi ja äitiäsi.” Että sinulla olisi miellyttävää, ja pidentyisi elämäsi maan päällä. – Ef.6:1-3 aramea 👍

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus - "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä."  – Ef.6:1-3 KR38

 

Vanhemmat, älkää vihatko lapsianne, vaan kasvattakaa heidät opetuslapseudessa ja meidän Herramme opetuksessa. – Ef.6:4 aramea 🙂👍

Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. – Ef.6:4 KR38 🤨👎

 

Työntekijät, olkaa kuuliaiset teidän isännillenne, jotka ovat lihassa, kunnioituksessa ja vavistuksessa, ja sydämen oikeamielisyydessä, niin kuin Messiaalle.  – Ef.6:5 aramea 👍

Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle, – Ef.6:5 KR38

 

Älkää näyttäkö kauniilta niin kuin ihmisten silmille, vaan niin kuin Messiaan työntekijät, että te teette Jumalan tahtoa. Ja palvelkaa heitä kaikesta sielustanne, rakkaudessa, niin kuin meidän Herrallemme, eikä niin kuin ihmisille. Te tiedätte, että kun joku tekee jotain kaunista, hän saa maksun meidän Herraltamme, olkoon hän työntekijä tai vapaa.  – Ef.6:6-8 aramea

ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa. – Ef.6:6-8 KR38

 

Myös te, isännät, olkaa samoin tekemässä työntekijöillenne; olkaa vapauttamassa heitä rikkomuksista, koska te tiedätte, että myös teidän herranne on taivaissa, eikä hänen luonaan ole puolueellisuutta.  – Ef.6:9 aramea

Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.  – Ef.6:9 KR38

 

Sen tähden, veljeni, vahvistukaa meidän Herrassamme ja hänen voimansa vahvuudessa! Ja pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, siten, että voitte seisoa paholaisen juonia vastaan. Koska teidän taistelunne ei ole lihaa ja verta vastaan, vaan hallitsijoita ja käskyvaltoja vastaan, ja tämän maailman pimeyden valtoja vastaan, ja niitä pahoja henkiä vastaan, jotka ovat taivasten alapuolella. – Ef.6:10-12 aramea 👍

Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. – Ef.6:10-12 KR38 🤨

 

Tämän tähden, pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, että pystyisitte kohtaamaan pahaa, ja kun olette joka asiassa asemissa, pystytte seisomaan pystyssä. Sen tähden, seisokaa, ja vyöttäkää vyötärönne totuudessa, ja pukeutukaa vanhurskauden rintakilpeen, Ja kenkänä teidän jaloissanne rauhan evankeliumin valmius, Ja näiden kanssa, ottakaa teille se uskollisuuden kilpi, että sen kautta saisitte voiman sammuttaa ne kaikki pahan palavat nuolet. – Ef.6:13-16 aramea

Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, – Ef.6:13-16 KR38

 

Ja laittakaa paikalleen lunastuksen kypärä, ja tarttukaa hengen miekkaan, joka on Jumalan sanaa. Ja kaikissa rukouksissa, ja kaikissa esirukouksissa rukoilkaa koko ajan hengen kautta, ja olkaa valveilla siinä rukouksessa joka hetki, jatkuvasti rukoillen ja anoen kaikkien pyhien puolesta.  – Ef.6:17-18 aramea

ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta; – Ef.6:17-18 KR38

 

Myös minun puolestani, että minulle annettaisiin sanaa, suuni avatessani, että avoimin silmin julistan sitä toivon sanoman salaisuutta. Se, jonka sanansaattajana minä olen – kahleissa – että rohkeuden kautta puhuisin sen niin kuin minun tulee se puhua. – Ef.6:19-20 aramea

ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee. – Ef.6:19-20 KR38

 

Mutta että te tietäisitte, miten minulla on, ja mitä minä harjoitan, katso, teille niistä tiedottaa Tykikus, rakas veli ja seurakuntapalvelija, uskollinen meidän Herrassamme. Sillä minä lähetin hänet teidän luoksenne siksi, että te tietäisitte tästä, mitä minulla on, ja saisitte lohdutusta teidän sydämillenne. – Ef.6:21-22 aramea 👍

Mutta että tekin tietäisitte tilani, kuinka minun on, niin on Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa, antava teille siitä kaikesta tiedon. Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne. – Ef.6:21-22 KR38

 

Rauha veljien kanssa, ja rakkaus uskollisuuden kanssa, isältä Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta. Siunaus heidän kaikkien kanssa, näiden, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta, ilman turmelusta, amen.  – Ef.6:23-24 aramea

Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta - katoamattomuudessa. – Ef.6:23-24 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/