7. touko, 2018

Efeso luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu Efeso luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

 

Tämän tähden minä, Paulos, minä olen Jeshuan, Messiaan vanki; teidän, kansakuntien kasvojen tähden. Jos te olette kuulleet sen Jumalan siunauksen suunnitelman, joka minulle on annettu teidän kauttanne  – Ef.3:1-2 aramea 👍

Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni - olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, – Ef.3:1-2 KR38 🤨

 

Sillä ilmestyksen kautta se salaisuus on minulle tunnettu; samoin olen teille lyhyesti kirjoittanut. Niin että te lukiessanne pystytte ymmärtämään minun tietoani, joka on Messiaan salaisuudessa. Hän, joka ei ollut tunnettu toisissa sukupolvissa ihmisille, niin kuin hänet on nyt paljastettu, hänen pyhille apostoleilleen ja hengen kautta hänen profeetoilleen. – Ef.3:3-5 aramea

että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille:  – Ef.3:3-5 KR38 🤨

 

Että kansakunnat olisivat hänen perintöosansa lapsia, ja osalliset hänen ruumiiseensa ja siihen lupaukseen, joka on annettu hänessä, evankeliumin kautta. Se, jonka palvelija minä olen ollut sen Jumalan siunauksen lahjan mukaan, joka minulle annettiin hänen voimansa työstä.– Ef.3:6-7 aramea 👍

että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. – Ef.3:6-7 KR38

 

Minulle, joka olen vähäinen niistä kaikista pyhistä, on annettu tämä siunaus, että saatan toivon sanomaa kansakunnissa, sitä Messiaan rikkautta, joka on tutkimaton. Ja annan valoa jokaiselle; sitä sen salaisuuden suunnitelmaa, joka oli salattu maailmalta, Jumalan, kaiken luojan kautta. – Ef.3:8-9 aramea 👍

Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, – Ef.3:8-9 KR38 🤨👎

 

Että seurakunnan kautta tehtäisiin tunnetuksi sitä Jumalan monimuotoista viisautta hallituksille ja niille käskyvalloille, jotka ovat taivaissa. Se, jonka hän oli valmistanut iankaikkisuudesta, ja hän teki sen meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta. Hänen, jonka kautta meille on rohkeus ja pääsy lähelle, hänen uskollisuutensa varmuudessa.– Ef.3:10-12 aramea 👍

että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. – Ef.3:10-12 KR38

 

Tämän tähden minä pyydän, että ette väsyttäisi minua minun ahdistuksessani, joka minulla on teidän kasvoistanne, sillä tämä on sitä teidän kirkkauttanne. – Ef.3:13 aramea 👍

Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. – Ef.3:13 KR38 🤨👎

 

Ja minä taivutan polveni meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isää kohti. Hän, josta on nimitetty kaikki isyys, mitä on taivaissa ja maassa. – Ef.3:14-15 aramea 👍

Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, – Ef.3:14-15 KR38 🤨

 

Että hän antaisi teille hänen kirkkautensa runsauden mukaan, että te voimassa vahvistuisitte hänen henkensä kautta, joka on teidän sisäisessä ihmisessänne. – Ef.3:16 aramea 👍

että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta – Ef.3:16 KR38

 

Asustakoon Messias uskollisuudessa ja rakkaudessa teidän sydämissänne, kun teidän juurenne ja perustuksenne vahvistuvat! Että pystyisitte kaikkien pyhien kanssa erottamaan, mistä ovat korkeus ja syvyys, ja pituus ja leveys. – Ef.3:17-18 aramea 👍

ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, – Ef.3:17-18 KR38 🤨

 

Ja tuntisitte sen Messiaan rakkauden suuruuden tuntemisen, ja tulisitte kaikessa täyteen sitä Jumalan täyteyttä. – Ef.3:19 aramea 👍

ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. – Ef.3:19 KR38 👎

 

Mutta hänelle, joka pystyy voimalla tekemään meille kaikista enemmän, ja enemmän kuin pyydämme ja ajattelemme, niin kuin hänen voimansa, joka toimii meissä, Hänelle kirkkaus hänen seurakunnassaan, Jeshuan, Messiaan kautta, kaikissa sukupolvissa, aina ja iankaikkisesti, amen! – Ef.3:20-21 aramea

Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. – Ef.3:20-21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/