4. touko, 2018

Hebrealaiset luku 12

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 12: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Tämän tähden myös me, joilla on nämä kaikki todistajat, jotka peittävät meitä pilven lailla, heittäkäämme pois se, mikä painaa, myös ne synnit, että olisimme aina valmiita, ja juoskaamme kärsivällisyydessä tämä kilpailu, joka meille on laitettu. – Hebr.12:1 aramea 👍

*  Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, - Hebr.12:1 KR38

 

Ja katsokaamme Jeshuaan, häneen, joka on meidän uskomme alkulähde ja täydelliseksi tekijä, joka hänellä olevan ilon sijasta kesti ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. – Hebr.12:2 aramea

silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. - Hebr.12:2 KR38

 

Sen tähden katsokaa, kuinka paljon hän kesti näiltä syntisiltä, jotka itsessään olivat omien sielujensa vastustajia, ettette olisi huolettomia itsellenne, ettekä heikentäisi omia sielujanne. – Hebr.12:3 aramea 👍

Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. - Hebr.12:3 KR38

 

Ette vielä ole olleet vereen saakka taistelussa syntiä vastaan. Ja te olette eksyneet siitä opetuksesta, niin kuin lapset! Teille sanotaan, ”poikani, älä käänny pois Herran kasvatuksesta, äläkä huononna sieluasi silloin, kun hän sinua nuhtelee”. – Hebr.12:4-5 aramea 🙂👍

Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; - Hebr.12:4-5 KR38 👎

 

Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän ohjaa, ja hän johdattaa sellaisia lapsia, joihin hän on mielistynyt. – Hebr.12:6 aramea 🙂👍

sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa." - Hebr.12:6 KR38 👎

 

Sen tähden kestäkää kasvatus, koska Jumala toimii teidän kanssanne niin kuin lasten kanssa. Sillä kuka on sellainen poika, jota hänen isänsä ei kasvata? – Hebr.12:7 aramea 🙂👍

Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? - Hebr.12:7 KR38 👎

 

Ja jos olisitte vailla sitä kasvatusta, jossa te jokainen olette olleet, tehän olisitte vieraita, ettekä lapsia! – Hebr.12:8 aramea 🙂👍

*  Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. - Hebr.12:8 KR38 👎

 

Ja jos meidän isämme ovat kasvattaneet meitä lihassaja kuinka paljon me olemme heitä kunnioittaneet – sen tähden, kuinka paljon te olettekaan velvolliset alistumaan isällenne, joka on henki, ja saamaan elämän. – Hebr.12:9 aramea 🙂👍

Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? - Hebr.12:9 KR38 👎

 

Sillä nämä ovat lyhyttä aikaa varten kasvatetut, sen mukaan kuin he tahtoivat, mutta Jumala kasvattaa meitä omaksi avuksemme, että me olisimme hänen pyhyyteensä osallisia. – Hebr.12:10 aramea 🙂👍

Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. - Hebr.12:10 KR38 👎

 

Mutta kaikki kasvatus ei omana aikanaan näytä siltä, että olisi iloa, vaan murhetta, mutta lopulla se tuottaa rauhan ja vanhurskauden hedelmän näille, jotka ovat hänessä harjoitetut. – Hebr.12:11 aramea 👍

Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. - Hebr.12:11 KR38 👎

 

Tämän tähden, ”vahvistakaa kätenne, ja suoristakaa horjuvat polvenne! Ja tehkää polut suoriksi jaloillenne”, että ontuva jäsen ei kaatuisi, vaan parantuisi. Ajakaa takaa rauhaa jokaisen kanssa, ja sitä pyhitystä, jota ilman kukaan ei ole näkevä Herraamme. – Hebr.12:12-14 aramea

Sentähden: "Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne"; ja: "tehkää polut suoriksi jaloillenne", ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; - Hebr.12:12-14 KR38

 

Ja olkaa varuillanne, ettei kukaan löydä teistä sellaista, jolta puuttuu siitä Jumalan siunauksesta, tai ettei katkeruuden juuri tuota viinirypäleitä ja vahingoita teitä, ja sen kautta monet tule saastutetuiksi. – Hebr.12:15 aramea 👍

ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, - Hebr.12:15 KR38

 

Tai ettei kukaan löytäisi teissä sellaista, joka on haureellinen ja moraaliton niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te myös tiedätte, että kun hän sen jälkeen tahtoi periä sen siunauksen, hänet hylättiin, sillä ei ollut sijaa peruutukselle, vaikka hän sen havaitessaan sitä kyynelin häneltä pyysi. – Hebr.12:16-17 aramea

ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. - Hebr.12:16-17 KR38

 

*  Sillä te ette ole lähestyneet sitä tulta, joka palaa ja on käsin kosketeltava, ettekä pimeyttäkään, tai sitä synkkää pilveä ja myrskytuulta. Ettekä sitä sofarin ääntä ja niiden sanojen ääntä, jota nämä, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heidän kanssaan enempää puhuttaisi. – Hebr.12:18-19 aramea

Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; - Hebr.12:18-19 KR38

 

Sillä he eivät pystyneet kestämään sitä, että käskettiin, ”jos eläinkin lähestyy sitä vuorta, se kivitetään”. Ja sillä tavalla kauhistuttava oli se näky, että Moshe sanoi, ”minä pelkään ja minä vapisen”. – Hebr.12:20-21 aramea

sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön"; ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä olen peljästynyt ja vapisen";- Hebr.12:20-21 KR38

 

Mutta te olette tulleet lähelle Zionin vuorta, ja sitä elävän Jumalan kaupunkia, Jerusalemia, joka on taivaissa, ja suuren enkelijoukon kokousta. Ja sitä esikoisen seurakuntaa, jotka ovat kirjoitetut taivaissa, ja Jumalan, kaikkien tuomarin, ja niiden vanhurskaiden henkien, jotka on tehty täydellisiksi. Ja Jeshuan, uuden liiton välimiehen, ja hänen verensä pirskottamiseen, joka puhuu parempaa kuin Abelin. – Hebr.12:22-24 aramea

vaan te olette käyneet Siioninvuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. - Hebr.12:22-24 KR38

 

Sen tähden varokaa, ettette kysy häntä, joka teidän kanssanne puhui, sillä jos nämä, jotka kysyivät häntä, joka heidän kanssaan yhden maan päällä puhui, eivät pelastuneet, kuinka paljon sitten, jos me kysymme häntä, joka puhuu kanssamme taivaista? – Hebr.12:25 aramea

Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. - Hebr.12:25 KR38

 

Jonka äänestä maa horjuu, mutta nyt hän lupasi, ja sanoo, että vielä yksi hetki; minä aion horjuttaa, en ainoastaan maan, vaan myös taivaat. – Hebr.12:26 aramea

*  Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin." - Hebr.12:26 KR38

 

*  Mutta tämä, että hän sanoi, ”yksi hetki”, merkitsee muutosta: niiden, jotka horjuvat, koska ne ovat tehtyjä, että pysyisivät nämä, jotka eivät horju. – Hebr.12:27 aramea

*  Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. - Hebr.12:27 KR38

 

Sen tähden, koska me olemme saaneet sen kuningaskunnan, joka ei horju, pitäkäämme kiinni siitä siunauksesta, että siinä palvelemme, ja miellytämme Jumalaa kunnioituksessa ja ylistyksessä. Sillä meidän Jumalamme on se kuluttava tuli.  – Hebr.12:28-29 aramea 👍

Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. - Hebr.12:28-29 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/