9. huhti, 2018

Apostolien teot luku 23

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 23: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja kun Paulos katsoi sitä heidän kokoontumistaan, hän sanoi, ”miehet, minä elän kaikessa hyvässä omassatunnossa, minua on johdatettu Jumalan edessä tähän päivään saakka”. – Apt.23:1 aramea

Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omallatunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti." – Apt.23:1 KR38

 

Ja pappi Chananja käski näitä, jotka seisoivat hänen vieressään, että löisivät Paulosta suulle. Ja Paulos sanoi hänelle, ”Jumala on tuleva lyömään sinua, valkaistu seinä, ja sinäkö istut tuomitsemassa minua kirjoitetun sanan mukaan, kun teet sanaa vastaan ja käskit lyömään minua?” – Apt.23:2-3 aramea

Mutta ylimmäinen pappi Ananias käski lähellä seisovia lyömään häntä vasten suuta. Silloin Paavali sanoi hänelle: "Jumala on lyövä sinua, sinä valkeaksi kalkittu seinä; istutko sinä tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyödä minua?" – Apt.23:2-3 KR38

 

Ja ne, jotka olivat siellä seisomassa, sanoivat hänelle, ”syytätkö sinä Jumalan pappia?” Paulos sanoi heille, ”en tiennyt, veljeni, että hän on pappi, sillä kirjoitettu on, että kansasi johtajaa älä kiroa”. – Apt.23:4-5 aramea

Niin ne, jotka seisoivat lähellä, sanoivat: "Herjaatko sinä Jumalan ylimmäistä pappia?" Ja Paavali sanoi: "En tiennyt, veljet, että hän on ylimmäinen pappi; sillä kirjoitettu on: 'Kansasi ruhtinasta älä kiroa'." – Apt.23:4-5 KR38

 

Ja kun Paulos tiesi, että osa siitä kansasta oli zadokialaisia ja osa fariseuksia, hän huusi siinä kansanjoukossa, ”miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten poika, ja kuolleiden ylösnousemuksen toivon tähden minua tuomitaan!” – Apt.23:6 aramea

Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä: "Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen; toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana." – Apt.23:6 KR38

 

Ja kun hän sanoitämän, he lankesivat toinen toiseensa, fariseukset ja zadokialaiset, ja se kansa jakaantui. Sillä zadokialaiset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, eikä enkeleitä eikä sitä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat ne kaikki. – Apt.23:7-8 aramea

Tuskin hän oli tämän sanonut, niin nousi riita fariseusten ja saddukeusten kesken, ja kokous jakautui. Sillä saddukeukset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat kumpaisetkin. – Apt.23:7-8 KR38

 

Ja oli suuri ääni, ja jotkut kirjanoppineet nousivat fariseusten joukosta ja kiistelivät heidän kanssaan ja sanoivat, ”emme me löydä tässä miehessä mitään pahaa, mutta jos henki tai enkeli puhui hänen kanssaan, mitä tämä onkaan?” – Apt.23:9 aramea

Ja syntyi suuri huuto, ja muutamat kirjanoppineet fariseusten puolueesta nousivat ja väittelivät kiivaasti ja sanoivat: "Emme löydä mitään pahaa tässä miehessä; entäpä jos henki tai enkeli on hänelle puhunut?" – Apt.23:9 KR38

 

Ja kun heidän keskellään oli suurta levottomuutta, konsuli pelkäsi että he repivät Paulos’n kappaleiksi, ja lähetti roomalaisille sanan, että tulisivat tempaamaan hänet heidän keskuudestaan, ja veisivät hänet sinne leiriin sisälle. – Apt.23:10 aramea

Ja kun riita yhä kiihtyi, pelkäsi päällikkö, että he repisivät Paavalin kappaleiksi, ja käski sotaväen tulla alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja viedä hänet kasarmiin. – Apt.23:10 KR38

 

Ja kun oli yö, meidän Herramme näyttäytyi Paulos’lle ja sanoi hänelle, ”voimallistu, koska niin kuin olet todistanut minusta Jerusalemissa, siten tulet myös todistamaan Roomassa”. – Apt.23:11 aramea 🙂

Mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin tykönä ja sanoi: "Ole turvallisella mielellä, sillä niinkuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää todistaman minusta myös Roomassa."  – Apt.23:11  KR38

 

Ja kun oli aamu, kokoontuivat jotkut juutalaisista ja tekivät ylleen kirouksen, etteivät söisi eivätkä joisi, ennen kuin Paulos olisi tapettu. Mutta heitä oli, näitä, jotka pysyivät tämän liiton valassa, enemmän kuin neljäkymmentä miestä. – Apt.23:12-13 aramea

Mutta päivän tultua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat valan, etteivät söisi eivätkä joisi, ennenkuin olivat tappaneet Paavalin. Ja niitä oli viidettäkymmentä miestä, jotka yhtyivät tähän valaan. – Apt.23:12-13 KR38

 

Ja he menivät pappien ja vanhinten luokse ja sanoivat, että ”me kirosimme itsemme sillä kirouksella, ettemme maistaisi mitään, ennen kuin Paulos olisi tapettu”. Ja nyt, pyytäkää te, ja kokouspaikan johtaja, konsulilta, että hänet tuotaisiin teidän luoksenne, ikään kuin te todellakin tahtoisitte tutkia hänen asemansa, ja me olemme valmiit tappamaan hänet, kun hän on tulossa teidän luoksenne. – Apt.23:14-15 aramea 👍

He menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat: "Me olemme kirouksen uhalla vannoneet, ettemme mitään maista, ennenkuin olemme tappaneet Paavalin. Pyytäkää te siis nyt yhdessä neuvoston kanssa päälliköltä, että hän toisi hänet alas teidän luoksenne, ikäänkuin aikoisitte tarkemmin tutkia hänen asiaansa. Mutta me olemme valmiit tappamaan hänet, ennenkuin hän pääsee perille." – Apt.23:14-15 KR38

 

Ja Paulos’n sisaren poika oli kuullut tämän juonen, ja hän meni sinne leiriin sisälle ja selitti Paulos’lle. Ja Paulos lähetti kutsun yhdelle niistä sadanpäämiehistä, ja sanoi hänelle, ”saata tämä nuorukainen konsulin luokse, sillä hänellä on jotain sanottavaa hänelle”. – Apt.23:16-17 aramea

Mutta Paavalin sisarenpoika, joka oli saanut kuulla väijytyksestä, saapui kasarmille, meni sisälle ja ilmoitti sen Paavalille. Niin Paavali kutsui luoksensa erään sadanpäämiehen ja sanoi: "Vie tämä nuorukainen päällikön luo, sillä hänellä on jotakin hänelle ilmoitettavaa." – Apt.23:16-17 KR38

 

Ja sadanpäämies johdatti nuorukaisen ja vei hänet sisään konsulin luokse ja sanoi, ”vanki Paulos kutsui minut ja pyysi minulta, että tuon tämän nuorukaisen sinun luoksesi, sillä hänellä on sinulle jotain sanottavaa”. Ja konsuli otti häntä kädestä kiinni ja vei hänet yhdelle laidalle ja kysyi häneltä, että ”mitä sinulla on sanottavaa minulle?” – Apt.23:18-19 aramea

Niin hän otti hänet mukaansa, vei hänet päällikön luo ja sanoi: "Vanki Paavali kutsui minut luokseen ja pyysi tuomaan sinun luoksesi tämän nuorukaisen, jolla on jotakin puhuttavaa sinulle." Niin päällikkö tarttui hänen käteensä, vei hänet erikseen ja kysyi: "Mitä sinulla on minulle ilmoitettavaa?" – Apt.23:18-19 KR38

 

Ja nuorukainen sanoi hänelle, ”juutalaiset ovat suunnitelleet, että pyytävät sinulta, että viet huomenna Paulos’n alas heidän kokoukseensa, ikään kuin he tahtoisivat oppia häneltä jotain enemmän”. Sen tähden, älä sinä vakuutu heistä, sillä katso, enemmän kuin neljäkymmentä miestä heistä pysyy salaliitossa, ja he ovat kironneet sielunsa, etteivät söisi eivätkä joisi, ennen kuin tappavat hänet, ja katso, he ovat valmiit ja odottavat sinun suostumustasi. – Apt.23:20-21 aramea

Hän sanoi: "Juutalaiset ovat päättäneet anoa sinulta, että huomenna veisit Paavalin alas neuvostoon, ikäänkuin aikoisit vielä tarkemmin tutkia hänen asiaansa. Mutta älä sinä siihen suostu, sillä viidettäkymmentä miestä heidän joukostaan on häntä väijymässä, ja he ovat vannoneet valan, etteivät syö eivätkä juo, ennenkuin ovat tappaneet hänet. Ja nyt he ovat valmiina ja odottavat sinun suostumustasi."  – Apt.23:20-21 KR38

 

Ja konsuli lähetti nuorukaisen käskien, ettei ”kukaan saisi tietää näitä, jotka olet minulle selittänyt”. – Apt.23:22 aramea

Niin päällikkö päästi nuorukaisen menemään ja sanoi hänelle: "Älä virka kenellekään, että olet ilmaissut tämän minulle." – Apt.23:22 KR38

 

Ja hän kutsui kaksi sadanpäämiestä ja sanoi heille, ”menkää, laittakaa kaksisataa roomalaista valmiiksi menemään Kesareaan, ja seitsemänkymmentä hevosmiestä ja kaksisataa oikealla kädellä ampujaa, että lähtisivät yön kolmantena tuntina”. Mutta laittakaa myös kuormaeläimet, että kantaisivat Paulos’n ja hän pääsisi pakoon hallitusmies Feliks’n luokse. – Apt.23:23-24 aramea 👍

Sitten hän kutsui luoksensa kaksi sadanpäämiestä ja sanoi heille: "Pitäkää yön kolmannesta hetkestä lähtien kaksisataa sotamiestä valmiina lähtemään Kesareaan ja seitsemänkymmentä ratsumiestä ja kaksisataa keihäsmiestä, ja varatkaa ratsuja pannaksenne Paavalin ratsaille ja viedäksenne hänet vahingoittumatonna maaherra Feeliksin luo." – Apt.23:23-24 KR38 🤨

 

Ja hän kirjoitti kirjeen, antoi heille, jossa oli näin; Klaudius Lysius, loisteliaalle hallitusmies Feliks’lle, shalom! – Apt.23:25-26 aramea

Ja hän kirjoitti kirjeen, joka kuului näin: "Klaudius Lysias lausuu tervehdyksen korkea-arvoiselle maaherralle Feeliksille. – Apt.23:25-26 KR38

 

Juutalaiset ottivat kiinni tämän miehen, kuin tappaakseen hänet, ja minä olen noussut roomalaisten kanssa ja lunastanut hänet, kun olen oppinut, että hän on roomalainen. Ja kun minä etsin, tietääkseni sitä aihetta, jonka tähden hänelle oli ne syytteet, vein hänet alas heidän kokoukseensa. – Apt.23:27-28 aramea

Tämän miehen ottivat juutalaiset kiinni ja olivat vähällä hänet tappaa; silloin minä tulin saapuville sotaväen kanssa ja pelastin hänet, saatuani tietää, että hän on Rooman kansalainen. Ja koska tahdoin tietää, mistä asiasta he häntä syyttivät, vein hänet heidän neuvostoonsa – Apt.23:27-28 KR38

 

Ja minä olen löytänyt, että he syyttivät häntä heidän kirjoitetun sanansa vaatimuksista, eikä häntä kohtaan ole aihetta, joka olisi arvollinen vankeudelle tai kuolemalle. – Apt.23:29 aramea

*  ja havaitsin, että häntä syytettiin heidän lakiaan koskevista riitakysymyksistä, mutta ettei ollut kannetta mistään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet. – Apt.23:29 KR38

 

Ja kun minulle kerrottiin salaliiton petoksesta, jota juutalaiset tekivät häntä vastaan, minä olen heti lähettänyt hänet sinun luoksesi, ja käskenyt hänen syyttäjiään tulemaan ja puhumaan hänen kanssaan sinun edessäsi. Ole terveenä! – Apt.23:30 aramea

Mutta kun minulle on annettu ilmi, että miestä vastaan on tekeillä salahanke, lähetän hänet nyt heti sinun luoksesi; olen myös kehoittanut hänen syyttäjiään sanomaan sanottavansa häntä vastaan sinun edessäsi." – Apt.23:30 KR38

 

Silloin ne roomalaiset, niin kuin käskettiin, johdattivat Paulos’n yöllä ja veivät hänet Antipatros’n kaupunkiin. – Apt.23:31 aramea

Niin sotamiehet, saamansa käskyn mukaan, ottivat Paavalin ja veivät hänet yötä myöten Antipatrikseen. – Apt.23:31 KR38

 

Ja seuraavana päivänä ratsumiehet poistivat työtoverinsa, jalkamiehet, palauttaen heidät leiriin  – Apt.23:32 aramea👍

Seuraavana päivänä he antoivat ratsumiesten jatkaa hänen kanssaan matkaa, mutta itse he palasivat kasarmiin. – Apt.23:32 KR38 🤨👎

 

Ja hänet vietiin Kesareaan, ja he antoivat sen kirjeen hallitusmiehelle, ja laittoivat Paulos’n seisomaan hänen edessään. – Apt.23:33 aramea

Kun ratsumiehet tulivat Kesareaan, antoivat he kirjeen maaherralle ja veivät myös Paavalin hänen eteensä. – Apt.23:33 KR38

 

Ja kun hän luki sen kirjeen, hän kysyi häneltä, että mistä maakunnasta hänet oli tuotu, ja kun hän oppi, että Kilikia’sta, Hän sanoi hänelle, ”minä kuulen sinua, kun sinun syyttäjäsi tulevat”, ja käski, että häntä vartioidaan Herodes’n pretorionissa. – Apt.23:34-35 aramea

Luettuaan kirjeen hän kysyi, mistä maakunnasta Paavali oli; ja saatuaan tietää, että hän oli Kilikiasta, hän sanoi: "Minä kuulustelen sinua, kun syyttäjäsikin saapuvat." Ja hän käski vartioida häntä Herodeksen linnassa. – Apt.23:34-35 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/