8. huhti, 2018

Roomalaiset luku 12

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 12: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Sen tähden, minä pyydän teitä, veljeni, Jumalan armon kautta, että nostaisitte alttarille teidän ruumiinne, joka on se elävä ja pyhä uhri, ja Jumalalle vastaanotettava, sanavalmiin palvelutyön kautta. – Room.12:1 aramea

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. – Room.12:1 KR38

 

Älkääkä jäljitelkö tätä maailmaa, vaan muuttukaa sen teidän ajatustenne uudistuksen kautta, ja erottakaa sellainen, mikä on se Jumalan hyvä ja vastaanotettava ja täydellinen tahto. – Room.12:2 aramea

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. – Room.12:2 KR38

 

Mutta minä sanon teille kaikille sen siunauksen kautta, joka minulle on annettu, ettette ajattelisi kenestäkään yli sen, mitä täytyy ajatella, vaan ajattelisitte kohtuullisesti, jokainen sen mukaan kuin Jumala on hänelle uskollisuutta mitalla jakanut. – Room.12:3 aramea 👍

Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. – Room.12:3 KR38

 

Sillä samoin kuin yhdessä ruumiissa meillä on monta jäsentä, eikä niitä kaikkia jäseniä varten ole vain yksi tehtävä, Siten myös me, joita on monta, olemme yksi ruumis Messiaassa, mutta yhdessä me olemme toinen toistemme jäseniä. – Room.12:4-5 aramea

Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä; – Room.12:4-5 KR38

 

Vaan meillä on vaihtelevia lahjoja, sen meille annetun siunauksen mukaan. On profetiaa, hänen uskollisuutensa mitan mukaan ja on palvelutyön, hänen palvelutyönsä mitan mukaan, ja on opettajan, hänen opettamisensa mitan mukaan. – Room.12:6-7 aramea 👍

ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on; jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan; – Room.12:6-7 KR38

 

Ja on lohduttajan, hänen lohdutuksensa mukaan, ja antajan, rehellisyydessä, ja johtajan, ahkeruudessa, ja ystävän, riemullisuudessa. – Room.12:8 aramea

jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. – Room.12:8 KR38

 

Älköön teidän rakkautenne olko petollista, vaan että inhoaisitte pahaa ja pitäisitte kiinni hyvästä. Olkaa ystävällisiä veljillenne, ja rakastakaa toinen toistanne, kunnioittakaa toinen toistanne pitäen heitä teidän edellänne. – Room.12:9-10 aramea 👍

Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. – Room.12:9-10 KR38 🤨

 

Olkaa ahkerat, älkääkä laiskat, olkaa hengessä tuliset, palvelkaa teidän Herraanne. Olkaa toivossanne iloiset, olkaa kärsimyksissänne toiveikkaat, olkaa totuudenmukaiset rukouksessa. – Room.12:11-12 aramea 👍

Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. – Room.12:11-12 KR38

 

Ottakaa osaa pyhien tarpeisiin. Olkaa muukalaisten ystäviä. Siunatkaa vainoajianne, siunatkaa, älkääkä kirotko! Iloitkaa iloitsevien kanssa, ja itkekää itkevien kanssa. – Room.12:13-15 aramea

Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. – Room.12:13-15 KR38

 

Ja mitä itsestänne ajattelette, niin myös veljistänne, älkääkä ajatuksissanne miettikö korkeita, vaan huolehtikaa nöyristä, älkääkä olko omissa ajatuksissanne viisaita. – Room.12:16 aramea 🙂

*  Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. – Room.12:16 KR38 🤨👎

 

Ettekä kenellekään palkitsisi pahaa pahalla, vaan teillä olisi asenteena, että tekisitte hyvää kaikkien ihmisten edessä. Ja sen mukaan, jos mahdollista teiltä, tehkää rauhaa joka miehen kanssa. – Room.12:17-18 aramea

Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. – Room.12:17-18 KR38

 

Älkääkä olko vaatimassa omille sieluillenne, rakkaani, vaan antakaa sijaa sille vihalle, sillä kirjoitettu on, että ”jos et tekisi tuomiota omaa sieluasi varten, minä toteutan sinun tuomiosi, sanoo Jumala”. – Room.12:19 aramea 👍

Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra." – Room.12:19 KR38

 

Ja jos vihamiehesi on nälkäinen, syötä häntä, ja jos janoinen, juota häntä, ja jos näin tekisit hänelle, sinä pinoaisit tulisia hiiliä hänen pääkallonsa ylle. Älkää tulko pahuuden voittamiksi, vaan voittakaa se pahuus hyvyyden kautta. – Room.12:20-21 aramea

Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle." Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. – Room.12:20-21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/