7. maalis, 2018

1.Korintolaiset luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Uskaltaako joku teistä, kun hänellä on tuomittavaa, olla tuomitsemassa veljeään väärien edessä, eikä pyhien edessä? Vai ettekö te tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Ja jos maailma on teidän kauttanne tuomittu, ettekö ole arvollisia tuomitsemaan pikkuasioiden tuomioita? – 1.Kor.6:1-2 aramea

*  Kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa, käydä oikeutta vääräin edessä? Miksei pyhien edessä? Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? – 1.Kor.6:1-2 KR38

 

Ettekö tiedä, että me tuomitsemme enkeleitä? Kuinka paljon sitten niitä, mitkä ovat tämän maailman! Vaan jos teillä on tuomiot maailman ylle, niitäkö, jotka ovat seurakunnassa halveksittuja, te laitatte istumaan tuomittavaksi? – 1.Kor.6:3-4 aramea

*  Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? Jos teillä siis on maallisia asioita ratkaistavina, nekö te asetatte tuomareiksi, jotka ovat halveksittuja seurakunnassa? – 1.Kor.6:3-4 KR38

 

Mutta sen minä sanon teille häpeäksi; eikö teissä siis ole edes yhtä viisasta, joka pystyisi sopimaan veljien välillä? Vaan veli on tuomittu veljensä kanssa, ja vielä niiden edessä, jotka eivät usko! – 1.Kor.6:5-6 aramea

*  Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Eikö teidän joukossanne sitten ole yhtäkään viisasta, joka voisi ratkaista veljien välin? Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskottomain edessä! – 1.Kor.6:5-6 KR38

 

Sen tähden, te olette siis nyt syyllisiä olemuksessanne, että toinen toistanne tuomitsette.Sillä minkä tähden te ette olisi sorrettuja, ja minkä tähden ette olisi riistettyjä? Vaan te sorratte ja riistätte veljiännekin! – 1.Kor.6:7-8 aramea

Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne? Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien. – 1.Kor.6:7-8 KR38

 

Vai ettekö tiedä, että väärät eivät peri Jumalan kuningaskuntaa? Älkää eksykö! Eivät huorintekijät, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivätkä avionrikkojat, eivätkä turmeltuneet, eivätkä miesten kanssa makaavat miehet, eivätkä ahneet, eivätkä varkaat, eivätkä juomarit, eivätkä pilkkaajat, eivätkä väkivaltaiset; nämä eivät peri Jumalan kuningaskuntaa. – 1.Kor.6:9-10 aramea

Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. – 1.Kor.6:9-10 KR38

 

Ja näitä jotkut teistä olivat, vaan te olette pestyt ja pyhitetyt, ja vanhurskautetut meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimen kautta, ja meidän Jumalamme hengen kautta. Kaikki on minulle luvallista, vaan kaikki ei minua hyödytä. Kaikki on minulle luvallista, vaan kukaan ei ole minua vallitseva. – 1.Kor.6:11-12 aramea

Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä. Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. – 1.Kor.6:11-12 KR38

 

Syötävä on vatsan, ja vatsa syötävän, mutta Jumala tekee molemmat turhiksi. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan meidän Herrallemme, ja meidän Herramme on ruumista varten. Mutta Jumala nostatti meidän Herrammekin, ja nostaa meidät hänen voimansa kautta. – 1.Kor.6:13-14 aramea

Ruoka on vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten; ja Jumala on tekevä lopun niin toisesta kuin toisestakin. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten, ja Herra ruumista varten; ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa. – 1.Kor.6:13-14 KR38

 

Ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne ovat Messiaan jäsenet? ”Ottakaamme Messiaan jäsenet, tehkäämme niistä huoran jäsenet.” Ei näin! Vai ettekö tiedä, että joka liittyy huoraan, on yksi ruumis, sillä sanotaan, ”että he molemmat olisivat yksi ruumis”? – 1.Kor.6:15-16 aramea

Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se! Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." – 1.Kor.6:15-16 KR38

 

Mutta joka liittyy meidän Herraamme, on hänen kanssaan yksi henki. – 1.Kor.6:17 aramea

Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. – 1.Kor.6:1 KR38

 

Paetkaa haureutta! Kaikki synti, jota ihminen tekee, on hänen ruumiinsa ulkopuolella, mutta se, joka tekee huorin, tekee syntiä ruumiissaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on sen pyhyyden hengen temppeli, joka teissä asustaa; se, jonka te olette vastaanottaneet Jumalalta, ettekä te ole teidän sielujenne? – 1.Kor.6:18-19 aramea

Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? – 1.Kor.6:18-19 KR38

 

Mutta teidät ostettiin hinnalla, sen tähden, olkaa kirkastamassa Jumalaa ruumiissanne ja hengessänne, näissä, jotka ovat Jumalan. – 1.Kor.6:20 aramea

Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. – 1.Kor.6:20 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/