6. maalis, 2018

Matteus luku 13

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 13: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Mutta sinä päivänä Jeshua lähti siitä talosta, ja istui meren rannalle. Ja hänen luokseen oli kokoontuneena paljon kansaa, niin että hän asettui istumaan veneeseen, ja kaikki se väkijoukko seisoi meren rannalla. – Matt.13:1-2 aramea

*  Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. – Matt.13:1-2 KR38

 

Ja hän puhui paljon heidän kanssaan vertausten kautta, ja hän sanoi, ”katso, kylväjä lähti kylvämään”. Ja kun hän kylvi, jotkut putosivat tien sivuun, ja lintu tuli ja söi ne. – Matt.13:3-4 aramea

Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi: "Katso, kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. – Matt.13:3-4 KR38

 

Ja toiset putosivat kallion päälle, missä ei ollut paljoa maaperää, ja ne versoivat hetken, koska siinä maassa ei ollut syvyyttä. Mutta kun aurinko nousi kuumentamaan, ja koska sillä ei ollut sitä juurta, se kuihtui.– Matt.13:5-6 aramea

Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. – Matt.13:5-6 KR38

 

Ja toiset putosivat orjantappuroiden sekaan, ja ne orjantappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan, ja ne tuottivat hedelmää; osa sata ja osa kuusikymmentä, ja osa kolmekymmentä. Kenellä on kuulevat korvat, kuulkoon! – Matt.13:7-9 aramea

Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä kuusikymmentä, mitkä kolmekymmentä jyvää. Jolla on korvat, se kuulkoon." – Matt.13:7-9 KR38

 

Ja hänen oppilaansa tulivat paikalle, ja he sanoivat hänelle, ”miksi olet puhumassa heidän kanssaan vertausten kautta?” Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”teidän on annettu tuntea taivasten kuningaskunnan salaisuudet, mutta heille ei ole annettu”. – Matt.13:10-11 aramea

Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: "Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?" Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. – Matt.13:10-11 KR38

 

Sillä kenellä on, hänelle annetaan lisää, ja hänelle vielä lisätään. Ja jolla ei ole, häneltä otetaan. Tämän tähden minä puhun heidän kanssaan vertausten kautta, että ne, jotka näkevät, eivät näe, ja kuulevat, eivätkä kuule, eivätkä ymmärrä. – Matt.13:12-13 aramea

Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. – Matt.13:12-13 KR38

 

Ja heissä täyttyy se Ishaia’n profetia, joka sanoo, että ”kuulemalla kuulette, ettekä ymmärrä, ja näkemällä näette, ettekä käsitä”. Sillä paadutettu on tämän kansan sydän, ja korviensa kautta he vaikeasti kuulevat, ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät silmiensä kautta näkisi, ja korviensa kautta kuulisi, ja sydämissään ymmärtäisi ja kääntyisi, ja minä heidät parantaisin. – Matt.13:14-15 aramea

Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.' – Matt.13:14-15 KR38

 

Mutta hänen siunauksensa teille; teidän silmänne näkevät, ja teidän korvanne kuulevat. – Matt.13:16 aramea

Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. – Matt.13:16 KR38

 

Sillä amen, minä sanon teille, että monet profeetat ja vanhurskaat ovat ikävöineet, että näkisivät, mitä te näette, eivätkä nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä he kuulleet. – Matt.13:17 aramea

Sillä totisesti minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. – Matt.13:17 KR38

 

Mutta te, kuunnelkaa se vertaus siitä siemenestä; Jokainen, joka kuulee kuningaskunnan sanaa, eikä ymmärrä sitä itsessään, paha tulee ja sieppaa pois sen sanan, joka oli kylvetty hänen sydämessään. Tämä on se, joka on tien viereen kylvetty. – Matt.13:18-19 aramea

Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä: Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. – Matt.13:18-19 KR38

 

Mutta se, joka kallion päälle kylvettiin, on sellainen, joka kuulee sanaa ja ottaa sen hetkessä vastaan iloiten. Mutta hänessä ei ole juuria, vaan hän on hetkellinen, ja kun on joku ahdistus, tai vainoja, sanan tähden, se hajoaa heti pois. – Matt.13:20-21 aramea

Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan; mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. – Matt.13:20-21 KR38

 

Mutta se, joka on orjatappuran keskelle kylvetty, on sellainen, joka kuulee sanaa, ja tämän maailman huolet ja hyvinvoinnin petollisuus tukahduttavat hänessä sen sanan, niin ettei hän tee hedelmää. Mutta, se, joka on kylvetty hyvän maan päälle, on hän, joka kuulee minun sanani, ja ymmärtää, ja tuottaa hedelmää, ja tekee, osa sata ja osa kuusikymmentä, ja osa kolmekymmentä. – Matt.13:22-23 aramea

Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä." – Matt.13:22-23 KR38

 

Toisen vertauksen hän toi vertauksena heille, ja sanoi, ”taivasten kuningaskunta on sellaisen miehen kaltainen, joka kylvi peltoonsa hyvää siementä”. Ja kun ihmiset nukkuivat, hänen vastustajansa tuli ja kylvi lustetta vehnän keskelle, ja lähti pois. – Matt.13:24-25 aramea

Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. – Matt.13:24-25 KR38

 

Mutta kun ruoho kasvoi ja teki hedelmää, silloin nousivat esiin myös lusteet. Ja sen talon herran palvelijat lähestyivät ja sanoivat hänelle, ”herramme, katso, etkö sinä kylvänyt hyvää siementä peltoosi? Mistä sen lusteet ovat tulleet?” – Matt.13:26-27 aramea

Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?'– Matt.13:26-27 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”se mies, vastustaja, on tämän tehnyt”. Hänen palvelijansa sanoivat hänelle, ”tahdotko sinä, että menemme ja keräämme ne sieltä?” Mutta hän sanoi heille, että ”ettekö te silloin, kun keräätte lustetta, vedä pois myös vehnää niiden kanssa?” – Matt.13:28-29 aramea

Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt.' Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. – Matt.13:28-29 KR38

 

Antakaa molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen saakka, ja sadonkorjuun aikaan minä sanon niittäjille, ”valitkaa ensin lusteet, ja sitokaa heidät nippuihin, poltettaviksi, mutta vehnä – kootkaa heidät minun aittaani”. – Matt.13:30 aramea

Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'– Matt.13:30 KR38

 

Toisen vertauksen hän toi vertauksena heille, ja sanoi, ”taivasten kuningaskunta on sinapinsiemenen jyvän kaltainen, jonka mies on laittanut kylvämäänsä peltoon”. Ja on niistä kaikista siemenistä vähäisin, mutta kasvaneena on kaikkia kasveja suurempi, ja siitä kasvaa puu, niin että taivasten linnut tulevat, asettuvat sen oksille. – Matt.13:31-32 aramea

Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille." – Matt.13:31-32 KR38

 

Toisen vertauksen hän sanoi heille, ”taivasten kuningaskunta on hiivan kaltainen, jonka vaimo otti, kätki kolmeen mitalliseen taikinaa, kunnes se kaikki oli paisunut”. – Matt.13:33 aramea

Taas toisen vertauksen hän puhui heille: "Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani." – Matt.13:33 KR38

 

Kaikki nämä Jeshua puhui väkijoukolle vertausten kautta, eikä hän puhunut heille ilman vertausta. Että täyttyisi se, mikä on sanottu sen profeetan kautta, joka sanoo, ”minä avaan suuni vertauksissa, ja julistan salatut, jotka ovat olleet ennen maailman perustamista”. – Matt.13:34-35 aramea

Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: "Minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti." – Matt.13:34-35 KR38

 

Silloin Jeshua jätti ne väkijoukot, ja hän tuli taloon, ja hänen oppilaansa tulivat hänen luokseen ja sanoivat hänelle, ”selitä meille se vertaus lusteista ja pellosta”. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”hän, joka kylvi sen hyvän siemenen, on ihmisen poika”. Ja pelto on maailma, mutta hyvä siemen ovat kuningaskunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapsia. – Matt.13:36-38 aramea

*  Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta." Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. – Matt.13:36-38 KR38

 

Mutta se vastustaja, joka ne kylvi, on satana, mutta se sadonkorjuu on maailman loppu, mutta ne niittäjät ovat enkelit. Sen tähden, niin kuin nuo lusteet, jotka kootaan ja tulessa poltetaan – näin on oleva tämän maailman lopussa. – Matt.13:39-40 aramea

Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.  Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. – Matt.13:39-40 KR38

 

Ihmisen poika on lähettävä enkelinsä, ja he valitsevat hänen kuningaskunnastaan kaikki kompastuskivet ja vääryyden tekijät. Ja heidät heitetään tulen olemukseen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. – Matt.13:41-42 aramea

Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,  ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. – Matt.13:41-42 KR38

 

Silloin vanhurskaat loistavat niin kuin aurinko heidän isänsä kuningaskunnassa. Jolla on kuulevat korvat, kuulkoon! – Matt.13:43 aramea

Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. – Matt.13:43 KR38

 

Vielä taivasten kuningaskunta on aarteen kaltainen, joka on kätketty peltoon, se, jonka mies löysi, ja kätki sen, ja ilostaan meni, myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten kuningaskunta on kauppiaan kaltainen, joka oli etsimässä kalliita helmiä. Mutta kun hän löysi sen yhden arvokkaan helmen, hän meni luottavaisesti, myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. – Matt.13:44-46 aramea

Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. – Matt.13:44-46 KR38

 

Vielä taivasten kuningaskunta on verkon kaltainen, joka heitettiin mereen, ja siihen kerääntyi kaikkia lajeja. Ja kun se oli täynnä, se tuotiin meren rannalle, ja he istuivat ja valitsivat hyvät astioihin, ja pahat heitettiin ulkopuolelle. – Matt.13:47-48 aramea

*  Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois. – Matt.13:47-48 KR38

 

Näin on oleva maailman lopussa. Enkelit lähtevät, ja erottelevat pahat vanhurskaiden keskuudesta. Ja heidät heitetään tulen olemukseen – siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. – Matt.13:49-50 aramea

Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys – Matt.13:49-50 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”oletteko ymmärtäneet nämä kaikki?” He sanoivat hänelle, ”kyllä, meidän herramme”. Hän sanoi heille, ”tämän tähden on jokainen kirjanoppinut, jolle on opetettu taivasten kuningaskunnasta, miehen kaltainen, talon herran, joka tuo aarrevarastostaan uutta ja vanhaa”. – Matt.13:51-52 aramea

Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken?" He vastasivat hänelle: "Olemme." Ja hän sanoi heille: "Niin on jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi, perheenisännän kaltainen, joka tuo aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa." – Matt.13:51-52 KR38

 

Ja tapahtui, että kun Jeshua lopetti nämä vertaukset, poistui hän siitä paikasta. Ja hän tuli omaan kaupunkiinsa, ja opetti heille heidän kokouspaikoissaan, että he ihmettelisivät ja sanoisivat, ”mistä hänelle on tullut tämä viisaus ja voimateot?” – Matt.13:53-54 aramea

Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, lähti hän sieltä. Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? – Matt.13:53-54 KR38

 

Eikö tämä ole sen rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Mirjam, ja veljensä Jakob ja Jose, ja Shimeon ja Jehuda? Ja kaikki hänen sisarensa – katso, he ovat meidän luonamme, sen tähden, mistä hänelle on tullut kaikki nämä? – Matt.13:55-56 aramea

Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki?" – Matt.13:55-56 KR38

 

Ja he olivat loukkaantuneet häneen. Mutta Jeshua sanoi heille, ”ei ole profeetta halveksittu, paitsi omassa kaupungissaan ja omassa kodissaan”. Eikä hän tehnyt siellä monia voimallisia tekoja, heidän epäuskonsa tähden. – Matt.13:57-58 aramea

Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan." Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa. – Matt.13:57-58 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/