12. helmi, 2018

Aramean opetuksia Matteus luvut 6-11

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

*  Sen tähden rukoilkaa te näin; Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. – Matt.6:9

(Tämä rukous löytyy sanasta sanaan useimmista Siddur - teoksista. Shemoneh Esrei, iltarukous.)

 

*  Älkää laittako korvakoruja koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikalauman eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa, ja käänny kapinaan teitä vastaan. – Matt.7:6

(Kudasha on korvakorut. Ripustamisesta sama verbi mm. Matt. 18:6, jossa myllynkivi laitetaan kaulaan.)

 

*  Ja silloin minä julistan heille, että ”aikojen alusta lähtien, minä en ole teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, te vääryyden palvojat!” – Matt.7:23

(”Vääryyden palvojat”; Jastrow antaa palvonnasta merkityksen ”worship”. Pahuus on sellainen sana, jota käytetään mm. 5Moos.32:6. Nämä ihmiset ylistävät ja palvovat, ja edustavat sitä, mitä Jumalassa ei ole. Kreikan ”laittomuuden tekijät” antaa asiasta aivan eri käsityksen.)

 

*  Mutta kun Jeshua tuli Kapr - Nachumiin, sinne saapui yksi sadanpäämies, ja etsi häntä sieltä. – Matt.8:5

(Sadanpäämies, kenturion, on latinan lainasana. Aramea jättää tyylikkäästi ulkomaiset termit kääntämättä, niin, että tekstistä voi nähdä toisen osapuolen kansallisuudenkin.)

 

*  Mutta kun oli ilta, hänen eteensä tuotiin monia riivattuja, ja hän ajoi heidän riivaajansa pois sanan kautta, ja kaikki nämä, jotka oli tehty sairaiksi, hän paransi. – Matt.8:16

(Tässä on todellakin, että heidät oli tekemällä tehty sairaiksi.)

 

*  Jeshua sanoi heille, ”miksi pelkäätte, te uskollisuudessa vähäiset?” Sitten hän nousi, ja nuhteli tuulta ja merta, ja oli suuri hiljaisuus. Mutta ihmiset ihmettelivät ja sanoivat, ”kuka tämä on, että tuuli ja meri häntä tottelevat?” – Matt.8:26-27

(Talmud Bavli, Tract Bava Metzia; "Rabba sanoi; merimiehet kertoivat minulle, että se aalto, joka yleensä saa laivan uppoamaan, hohtaa vaalean kaltaista valoa, ja me löimme sitä sellaisella sauvalla, johon oli kaiverrettu EHJEH. Heti tuli tyyntä ... ” Kirjoitettu on, ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut hiekan meren rajaksi, ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse; ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi, ja vaikka sen aallot pauhaavat, eivät ne sen ylitse pääse?" (Jer.5:22).Yhdistääkö Messias itsensä tähän?)

 

*  Ja kun Jeshua tuli toiselle puolelle, Gadarian maakuntaan, häntä vastaan tuli kaksi riivattua, jotka olivat tulleet ruumishuoneelta, erittäin pahoja, niin, ettei ihminen voinut kulkea sillä tiellä. – Matt.8:28

(Gadaria ei ole aramean sana.)

 

*  Mutta kun hän oli puhumassa näitä heidän kanssaan, tuli yksi hallitusmies, kumarsi häntä ja sanoi, ”minun tyttäreni on nyt kuollut, mutta tule, aseta kätesi hänen päälleen, ja hän saa elää”. – Matt.9:18

(Ruhtinas, arkhon, on kreikan lainasana, joten kyseessä on joku muu kuin juutalaisten hallitusmies.)

 

*  Ja katso, vaimo, jolta hänen verensä oli vuotanut kaksitoista vuotta, tuli hänen takaansa, ja kosketti hänen viittansa kulmaa. – Matt.9:20

(Kreikkakaan ei puhu tupsuista, sellainen on kääntäjän tulkinta. Kulmassa ”tupsu” kuitenkin oli. 4Moos.15:38-39.)

 

*  Ja Shimeon, Kenania, ja Jehuda Skariota, hän, joka sai hänet ansaan. – Matt.10:4

(Kenan on rakentaja, tarkalleen pystyttäjä. Shimeonin ammatti. ”Herra rakentaa”? Skariot merkitystä ei tiedetä. Skar on ainakin veren vuodattamista. ” Ansaan saaminen” on tarkemmin sanottuna ”verkkoon kietomista”. Se lausutaan ashlam, mutta voi olla myös islam.)

 

*  Sen tähden jokainen, joka tunnustaa minut ihmislasten edessä, myös minä tunnustan hänet minun isäni edessä, joka on taivaissa  – Matt.10:32

(Jeesuksen ”tunnustan” ei ole tässä futuuri, vaan preesens. Kreikassa on futuuri. ”Hänet” voi olla kumpi sukupuoli tahansa.)

 

*  Mutta Johannan kastajan päivistä, ja siihen hetkeen saakka, taivasten valtakuntaa johdatetaan voimalla, ja väkivaltaiset varastavat sitä itselleen. – Matt.11:12

(Roth on laittanut omaan käännökseensä tähän maininnan, että ”varastavat” sitä keksimällä ja kaupittelemalla väärää ”valtakuntaa”.)

 

*  Tsaida! Jos Tsur’ssa ja Tsidon’ssa olisivat nämä voimat olleet, jotka teissä olivat, he varmasti olisivat kääntyneet, säkkipuvussa ja tuhkassa!” – Matt.11:21

(Korazin, merkitys epävarma. Beit - Tsaida, ”pelitalo”, metsästysmaja tai vastaava. Tsur on meidän raamatussamme Tyyro. Olen käynyt läpi kaikki British Museum’in kokoelmissa olevat egyptiläiset hieroglyfit ja muut kirjoitukset, niissä Siidon on eniten käsitelty kaupunki Israelin alueelta. Lähes kaikki kaupungit, jotka mainitaan Joosuan ja Tuomarien kirjassa, mainitaan myös Egyptin teksteissä. Yksi savitaulu jopa kertoo, että Siidon oli tuhoutumaisillaan sisäiseen korruptioon ja valtataisteluun.)

 

Matteus luvut 6-11 arameaksi löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/matteus-luvut-6-11.html