1. helmi, 2018

Roomalaiset luku 9

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 9: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Totuutta minä sanon, Messiaan kautta, enkä valehtele, ja minun ajatukseni todistaa siinä pyhässä hengessä minulle; Että minulla on valtava heikkous ja murhe, joka ei taukoa minun sydämestäni; - Room.9:1-2 aramea

Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele - sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä –että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. – Room.9:1-2 KR38

 

Sillä minä olen ollut rukouksessa, että minä olisin olemuksessani tuhottu pois Messiaasta, niiden minun veljieni ja sukulaisteni puolesta, jotka ovat lihassa, jotka ovat ne Israelin lapset, sillä heitä varten oli lapseksi asettaminen, ja kirkkaus ja liitot, ja kirjoitettu sana ja palvelutyö siinä, ja lupaukset, - Room.9:3-4 aramea

Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, ovat israelilaisia; heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; – Room.9:3-4 KR38

 

Ja ne isät, ja heistä tuli minulle näkyväksi Messias, lihassa, joka on Jumala yli kaiken, hänelle ylistykset ja siunaukset, aina ja iankaikkisesti, amen! - Room.9:5 aramea

heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen! – Room.9:5 KR38

 

Mutta Jumalan sana ei ole sortunut, sillä eivät he kaikki, jotka ovat Israelista, ole Israel. Eivätkä he kaikki edes, vaikka ovatAbrahamin siemenestä, ole lapsia, koska on sanottu, että ”Ishak’n kautta sinulle tullaan se siemen kutsumaan”. Näin; lihan mukaan olevat lapset eivät ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset luetaan siihen siemeneen. - Room.9:6-8 aramea

*  Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. – Room.9:6-8 KR38

 

Sillä se lupauksen sana on tämä, että tässä samassa ajassa minä tulen, ja Saaralla on oleva poika. Eikä ainoastaan tämä, vaan myös Rebekka, kun oli yhtä isämme Ishak’n kanssa, hänellä oli se yhteys. - Room.9:9-10 aramea

Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika." Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämmeIisakista; – Room.9:9-10 KR38

 

Ennen kuin syntyisivät hänen lapsensa, harjoittaisivatko he hyvää vai pahaa, tuli edeltä tunnetuksi Jumalan valitsema, että se pysyisi – ei tekojen kautta, vaan hänen kauttaan, joka kutsui. - Room.9:11 aramea

ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin - että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden – – Room.9:11 KR38

 

Sillä sanottu on, että ”vanhempi on oleva työntekijä nuoremmalle”. Niin kuin kirjoitettu on, että ”Jakobia minä rakastin, jaEsauta minä inhosin”. - Room.9:12-13 aramea

sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa", niinkuin kirjoitettu on: "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin."  – Room.9:12-13 KR38

 

Sen tähden, mitä sanoisin? Että Jumalan luona on vääryyttä? Ei näin! Katso, myös Moshe’llehän sanoo, ”minä rakastan sellaista, jota rakastan, ja minä armahdan sellaista, jota minä armahdan.” Sen tähden, ei se ole sen kädessä, joka tahtoo, eikä sen kädessä, joka juoksee, vaan armollisen Jumalan kädessä. - Room.9:14-16 aramea

Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan." Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. – Room.9:14-16 KR38

 

Sillä hän sanoo kirjoituksissa faaraolle, että tätä varten minä sinutnostin,että minun voimani osoitettaisiin sinun kauttasi, ja että minun nimeäni julistettaisiin kaikessa maassa. Siis, hän on armollinen, kenelle tahtoo, ja kovettaa kenet tahtoo. - Room.9:17-18 aramea

Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä." Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. – Room.9:17-18 KR38

 

Ja ehkä sanoisit, että ”miksi tuo valitus, sillä kuka seisoo hänen tahtoaan vastaan?” Sen tähden, kuka sinä oletkaan, oi ihminen? Sinä saat antaa vastauksen Jumalalle, että sanooko valmistettu hänelle, joka sen valmisti, että ”miksi sinä tällä tavalla minut valmistit?” - Room.9:19-20 aramea

Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?" Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?" – Room.9:19-20 KR38

 

Vai eikö valajalla ole luvallista tehdä siitä taikinasta, yksi astia kunniaa varten ja yksi astia häpeää varten? - Room.9:21 aramea

Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? – Room.9:21 KR38

 

Mutta jos Jumala tahtoo, että osoittaisi vihansa, jatekisi tunnetuksi voimansa, hän olisi tuonut pitkämielisyytensä paljoudessa vihaa niille vihan astioille, jotka ovat täydelliset kadotusta varten. - Room.9:22 aramea

Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, – Room.9:22 KR38

 

Ja hänen armonsa tulvii niiden armon astioiden ylle, jotka olivat valmistetut Jumalalle, sitä kirkkautta varten. - Room.9:23 aramea

ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen? – Room.9:23 KR38

 

Että olemme niitä, kutsuttuja, eikä yksin juutalaisista, vaan myös muista kansakunnista. - Room.9:24 aramea

*  Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista, – Room.9:24 KR38

 

Samoin, että hän myös Hoshea’n kautta sanoo, että ”minä olen kutsuva niitä, jotka eivät olleet minun kansani; ”minun oma kansani”, ja armahdetuksi sitä, joka ei ollut armahdettu. Sillä on oleva siinä paikassa, jossa heitä kutsuttiin ”ette ole minun kansani”, siellä heitä tullaan kutsumaan ”lapset elävälle Jumalalle”. - Room.9:25-26 aramea

niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi." – Room.9:25-26 KR38

 

Mutta Ishaia julisti Israelin lapsia vastaan, että ”jos Israelin lasten lukumäärä olisi kuin hiekka, joka on meressä, vain jäännös heistä saa elää.Sen sanan on vahvistanut, ja lähettänyt liikkeelle, ja sen on tekevä Herra, maan päällä. - Room.9:27-28 aramea

Mutta Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti." – Room.9:27-28 KR38

 

Ja niin kuin se, mitä hän, Ishaia, sanoi edeltä, että ”jos ei sotajoukkojen Herra olisi jättänyt meille selviytyneitä, me olisimme Sadom’n ja Amorra’n kaltaiset”. - Room.9:29 aramea

Niinkuin Esaias myös on ennustanut: "Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niinkuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi." – Room.9:29 KR38

 

Sen tähden, mitä sanoisimme? Että ne kansakunnat, jotka eivät juosseet sen puhtauden perässä, saavuttivat sen puhtauden. Mutta millainen se puhtaus onkaan, joka on siitä uskollisuudesta! - Room.9:30 aramea

Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; – Room.9:30 KR38

 

Mutta Israel, joka juoksi sen puhtauden sanan perässä, ei sitä puhtauden sanaa saavuttanut. Minkä tähden? Koska se ei ollut siitä uskollisuudesta, vaan sen sanan tekemisestä, sillä he olivat kompastuneet siihen kompastuskiveen. Niin kuin kirjoitettu on, että ”katso, minä asetan Tshion’iin kompastuksen kiven ja loukkaantumisen kiven, ja joka siihen uskoo, ei häpeä.” - Room.9:31-33 aramea

*  mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu. – Room.9:31-33 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/