21. marras, 2017

Markus luku 9

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 9: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Ja hän sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että on ihmisiä, jotka seisovat tässä; jotka eivät tule maistamaan kuolemaa, ennen kuin näkevät Jumalan kuningaskunnan, joka tulee voimalla.” – Mark.9:1 aramea

Ja hän sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassansa."  – Mark.9:1 KR38

 

Ja kuuden päivän jälkeen Jeshua johdatti Keefa’nja Jakob’n ja Johannan’n, ja he nousivat sille korkeimmalle vuorelle, yksinään, ja hän muuttui heidän nähtensä. Ja hänen vaatteensa loistivat, ja tulivat hyvin valkeiksi, niin kuin lumi, sellainen, etteivät ihmiset pysty maassa niin valkaisemaan. – Mark.9:2-3 aramea

Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään; ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista. – Mark.9:2-3 KR38

 

*  Ja heille näkyivät Elia ja Moshe, puhuen Jeshuan kanssa. JaKeefa sanoi hänelle, ”rabbi, meillä on tässä kaunista olla, tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moshelle yksi ja Elialle yksi.” Mutta hän ei tiennyt, mitä hän sanoi, sillä he olivat pelon vallassa. – Mark.9:4-6 aramea

Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme siis kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi." Sillä hän ei tiennyt, mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään. – Mark.9:4-6 KR38

 

Ja tuli pilvi, ja siitä tuli maja heidän ylleen, ja pilvestä tuli ääni, joka sanoi, ”tämä on minun rakas poikani, häntä kuulkaa!” Ja yhtäkkiä, kun oppilaat katselivat, ei näkynyt ketään, ainoastaan Jeshua yksin heidän kanssaan. Ja kun he laskeutuivat siltä vuorelta, heitä käskettiin, etteivät kenellekään kertoisi siitä, mitä näkivät, paitsi sitten, kun Ihmisen Poika on noussutkuolemasta. – Mark.9:7-9 aramea

Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani; kuulkaa häntä." Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, eivät he enää nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen, joka yksinänsä oli heidän kanssaan. Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta hän teroitti heille, etteivät kenellekään kertoisi, mitä olivat nähneet, ennenkuin vasta sitten, kun Ihmisen Poika oli noussut kuolleista. – Mark.9:7-9 KR38

 

Ja he tarttuivat sieluissaan siihen sanaan, ja pyysivät saada tietää, että mitä se tämä sana on, että ”kun nousee kuolleista”. – Mark.9:10 aramea

Ja he pitivät mielessään sen sanan ja tutkistelivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen oli. – Mark.9:10 KR38

 

Ja häneltä kysyttiin ja sanottiin, ”miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Elian täytyy tulla ensin?” Hän sanoi heille, ”Elia tulee ensin, että kaikki asetetaan kohdalleen, ja samoin on kirjoitettu Ihmisen pojasta, että hän on kärsivä paljon, ja tuleva hylätyksi.” Vaan minä sanon teille, että myös Elia on tullut, ja he tekivät hänelle kaiken, mitä tahtoivat, siten, niin kuin hänestä oli kirjoitettu. – Mark.9:11-13 aramea

Ja he kysyivät häneltä sanoen: "Kirjanoppineethan sanovat, että Eliaan pitää tuleman ensin?" Niin hän sanoi heille: "Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen. Mutta kuinka sitten on kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että hän on paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi? Mutta minä sanon teille: Elias onkin tullut, ja he tekivät hänelle, mitä tahtoivat, niinkuin hänestä on kirjoitettu." – Mark.9:11-13 KR38

 

Ja kun hän tuli oppilaiden luokse, hän näki heidän luonaan paljon kansaa, ja kirjanoppineita, väittelemässä heidän kanssaan. Ja yhtäkkiä kaikki kansa näki hänet, ja he ihmettelivät ja kiirehtivät tervehtimään häntä. Ja hän kysyi kirjanoppineilta, että ”mistä te väittelette heidän kanssaan?” – Mark.9:14-16 aramea

Ja kun he tulivat opetuslasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan. Ja kohta kun kaikki kansa hänet näki, hämmästyivät he ja riensivät hänen luoksensa ja tervehtivät häntä. Ja hän kysyi heiltä: "Mitä te väittelette heidän kanssaan?" – Mark.9:14-16 KR38

 

Ja yksi kansanjoukosta vastasi ja sanoi, ”opettaja, minä toin sinun luoksesi minun poikani, jossa on henki, joka ei puhu.” Ja aina, kun se valtaa hänet, se heittelee häntä, ja pahoinpitelee, ja hän pureskelee hampaansa, ja hän kuivettuu, ja minä sanoin sinun oppilaillesi, että ajaisivat sen pois, eivätkä he pystyneet. – Mark.9:17-18 aramea

Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle: "Opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkä henki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto, ja hän kiristelee hampaitaan; ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet." – Mark.9:17-18 KR38

 

*  Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”voi sukupolvi, jolla ei ole uskoa! Mihin saakka minun on oltava luonanne, ja mihin saakka teitä kestettävä? Tuokaa hänet minun luokseni.” – Mark.9:19 aramea

Hän vastasi heille sanoen: "Voi, sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet minun tyköni." – Mark.9:19 KR38

 

Ja hänet tuotiin hänen luokseen, ja kun se henki näki hänet, silmänräpäyksessä se heitti hänet, ja hän kaatui maan päälle, ja tärisi ja tuli sairaaksi. Ja Jeshua kysyi hänen isältään, että ”kuinka kauan aikaa hänellä on ollut, katso, tällä tavalla?”. Hän sanoi hänelle, ”hänen lapsuudestaan.” – Mark.9:20-21 aramea

Niin he toivat hänet hänen tykönsä. Ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä, ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään, ja hänestä lähti vaahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään: "Kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut?" Niin hän sanoi: "Pienestä pitäen. – Mark.9:20-21 KR38

 

Ja monet kerrat se on heittänyt häntä tuleen ja veteen, että saisi hänet tuhotuksi, mutta jos sinä jotain pystyt, auta minua ja armahda minua! Jeshua sanoi hänelle, ”jos pystyt! Että uskoisit; sellaiset, jotka uskovat, voivat pystyä kaikkeen.”  Ja yhtäkkiä sen pojan isä huusi itkien, ja sanoi, ”minä uskon, minun Herrani, auta minun uskoni puuttumista!” – Mark.9:22-24 aramea

Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä." Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Jos voit!' Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: "Minä uskon; auta minun epäuskoani." – Mark.9:22-24 KR38

 

Mutta kun Jeshua näki, että kansa kiirehti ja kokoontui hänen luokseen, hän nuhteli sitä saastaista henkeä, ja sanoi hänelle, ”mykkä henki, joka et puhu, minä käsken sinua, pois hänestä, etkä enää mene häneen sisälle!” – Mark.9:25 aramea

Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille: "Sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene." – Mark.9:25 KR38

 

Ja se riivaaja huusi paljon, ja musersi hänet, ja lähti pois. Ja hän oli kuin kuollut, niin että monet sanoivatkin, että ”hän kuoli? Mutta hän, Jeshua, tarttui hänen käteensä, ja nosti hänet ylös. – Mark.9:26-27 aramea

Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikäänkuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat: "Hän kuoli." Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Ja hän nousi. – Mark.9:26-27 KR38

 

Mutta kun he menivät sisään Jeshuan talolle, kysyivät hänen oppilaansa yksinäisyydessä, ”miksi me emme pystyneet ajamaan sitä pois?” Hän sanoi heille, ”tätä lajia ei minkään kautta voi poistaa, paitsi paastolla ja rukouksella.” – Mark.9:28-29 aramea

Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?" Hän sanoi heille: "Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla." – Mark.9:28-29 KR38

 

Ja kun hän lähti sieltä, kuljettiin Galilean kautta, eikä hän tahtonut kenenkään häntä tuntevan. Sillä hän opetti oppilaitaan ja sanoi heille, että ”Ihmisen Poika johdatetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, ja kun hänet on tapettu, kolmannella päivällä hän on nouseva.” Mutta he eivät tunteneet sitä sanaa, ja olivat peloissaan, että sitä häneltä kysyisivät. – Mark.9:30-32 aramea

Ja he lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean läpi; ja hän ei tahtonut, että kukaan saisi sitä tietää. Sillä hän opetti opetuslapsiaan ja sanoi heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet; ja kun hän on tapettu, nousee hän kolmen päivän perästä ylös." Mutta he eivät käsittäneet sitä puhetta ja pelkäsivät häneltä kysyä. – Mark.9:30-32 KR38

 

Ja he tulivat Kaper-Nahumille, ja kun he menivät sisään siihen taloon, hän kysyi heiltä, että ”mitä te olitte suunnittelemassa tiellä keskenänne?” Mutta he olivat hiljaa, sillä he olivat väitelleet tiellä toinen toisensa kanssa, että kuka heistä on suuri. – Mark.9:33-34 aramea

Ja he saapuivat Kapernaumiin. Ja kotiin tultuaan hän kysyi heiltä: "Mistä te tiellä keskustelitte?" Mutta he olivat vaiti; sillä he olivat tiellä keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka oli suurin. – Mark.9:33-34 KR38

 

Ja Jeshua istui ja kutsui ne kaksitoista, ja sanoi heille, ”joka tahtoo, että olisi ensimmäinen, on oleva viimeinen kaikista ihmisistä, ja kaikkien ihmisten palvelija.” – Mark.9:35 aramea

Ja hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija." – Mark.9:35 KR38

 

Ja hän otti yhden poikalapsen, ja laittoi hänet seisomaan keskelle, ja otti hänet hartioidensa ylle, ja sanoi heille, Jokainen, joka ottaa vastaan niin kuin tämä poikalapsi, minun nimessäni, hän ottaa vastaan minut, ja joka ei ota minua vastaan, ei ole minua vastaanottamatta, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. – Mark.9:36-37 aramea

Ja hän otti lapsen ja asetti sen heidän keskellensä; ja otettuaan sen syliinsä hän sanoi heille: "Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt." – Mark.9:36-37 KR38

 

Johannan sanoi hänelle, ”rabbi, me näimme ihmisen, joka ajoi riivaajia pois sinun nimessäsi, ja me kielsimme häntä tästä, koska hän ei seuraa meitä.” Jeshua sanoi heille, ”älkää häntä kieltäkö, sillä ei ole ketään, joka tekee voiman tekoja minun nimessäni, ja pystyisi heti puhumaan minusta pahaa.” – Mark.9:38-39 aramea

Johannes sanoi hänelle: "Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia; ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä." Mutta Jeesus sanoi: "Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa. – Mark.9:38-39 KR38

 

Sen tähden, joka ei ole teitä vastaan, hän on teidän puolellanne. – Mark.9:40 aramea

Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme. – Mark.9:40 KR38

 

Mutta jokainen, joka antaa teille juotavaksi maljan vettä, yksin siinä nimessä, joka on Messiaan, amen, minä sanon teille, ettei hän ole menettävä palkkaansa. – Mark.9:41 aramea

Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille: se ei jää palkkaansa vaille. – Mark.9:41 KR38

 

Ja jokainen, joka saa kompastumaan yhden näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, jos aasin myllynkivi olisi ripustettu hänen kaulaansa, ja heitetty mereen. – Mark.9:42 aramea

Ja joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen. – Mark.9:42 KR38

 

Mutta jos sinun kätesi saa sinut kompastumaan, poista se. Sinulle on parempi, että vajaana menet sisään elämälle, kuin että sinä kahdella kädellä tulisit menemään Gehennaan. Missä heidän matonsa ei kuole, ja heidän tulensa ei sammu. – Mark.9:43-44 aramea

Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. – Mark.9:43-44 KR38

 

Ja jos sinun jalkasi saa sinut kompastumaan, poista se. Sinulle on parempi, että menet sisään elämälle rampana, kuin että sinä kahdella jalalla putoaisit Gehennaan. Missä heidän matonsa ei kuole, ja heidän tulensa ei sammu. – Mark.9:45-46 aramea

*  Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. – Mark.9:45-46 KR38

 

Ja jos sinun silmäsi saa sinut kompastumaan, kaiva se ulos. Sinulle on parempi, että yksisilmäisenä menet sisään Jumalan kuningaskuntaan, kuin että sinä kahdella silmällä putoaisit Gehennaan. Missä heidän matonsa ei kuole, ja heidän tulensa ei sammu. – Mark.9:47-48 aramea

Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. – Mark.9:47-48 KR38

 

Sillä kaikki tullaan suolaamaan tulen kautta, ja jokainen uhraus tullaan suolaamaan tulen kautta. Mutta jos se kaunein suola on mauton suola, minkä kautta suolataan? Olkoon suolateissä, ja olkaa sovinnossa toinen toisenne kanssa. – Mark.9:49-50 aramea

Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava, ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä; mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha." – Mark.9:49-50 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/