19. marras, 2017

Markus luku 8

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 8: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

 Irrallisia jakeita luvusta 8:

 

Jeshua sanoi heille, ”mutta mitä te sanotte minusta?” Shimeon vastasi ja sanoi hänelle, ”sinä olet hän, Messias, elävän Jumalan poika.” Ja hän nuhteli heitä, että eivät kenellekään puhuisi hänestä. – Mark.8:29-30 aramea

Niin hän kysyi heiltä: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Kristus." Ja hän varoitti vakavasti heitä puhumasta kenellekään hänestä. – Mark.8:29-30 KR38

 

Ja hän alkoi opettamaan heitä, että tulevaisuudessa hän, Ihmisen Poika, on kärsivä paljon, ja tuleva vanhimmiston ja papiston johtajien, ja kirjanoppineiden vastustamaksi, ja he tappavat hänet, ja kolmannella päivällä hän on nouseva. – Mark.8:31 aramea

Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös. – Mark.8:31 KR38

 

Ja sitä sanaa puhuttiin avoimesti. Ja Keefa vei hänet sivuun, ja alkoi nuhtelemaan häntä. Mutta hän kääntyi ja katsahti oppilaisiinsa, ja nuhteli Shimeon’ia ja sanoi, ”mene taakseni, syyttäjä, sinä, joka et ajattele Jumalan, vaan ihmisten ajattelun mukaan!” – Mark.8:32-33 aramea

Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen: "Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten." – Mark.8:32-33 KR38

 

Ja Jeshua kutsui kansanjoukon, oppilaidensa kanssa, ja sanoi heille, ”joka tahtoo tulla minun perässäni, toimittakoon sovituksen sielulleen, ja kantakoon ristinsä, ja tulkoon minun perässäni.” Sillä jokainen, joka tahtoo sielulleen elämän, tulee menettämään sen, ja jokainen, joka menettää sielunsa minun tähteni, ja minun toivon sanomani tähden, hän saa elää. – Mark.8:34-35 aramea

Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. – Mark.8:34-35 KR38

 

Sillä mitä se hyödyttää miestä, jos voittaisi koko maailman, ja saisi sielulleen puutteen? Tai mitä mies voi antaa oman sielunsa puolesta? Sillä jokainen, joka häpeää minua ja minun sanojani, tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa, häntä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa, hänen pyhien enkeliensä kanssa. – Mark.8:36-37 aramea

Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa." – Mark.8:36-37 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/