10. loka, 2017

Roomalaiset luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Sen tähden, meidän puhtautemme tähden, sen uskollisuuden kautta, on meillä oleva rauha Jumalan luona, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta. Sillä hänen kauttaan meille on tullut, uskollisuudessa, pääsy tämän siunauksen lähelle, meille, jotka seisomme hänessä ja kirkastamme sitä Jumalan kirkkautta sen toivon kautta. –Room.5:1-2 aramea

Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. –Room.5:1-2 KR38

 

Samoin, eikä ainoastaan se, vaan myös kärsimyksissämme me kirkastamme, sillä me tiedämme, että kärsimys tekee meissä täydelliseksi sitä kärsivällisyyttä. Ja se kärsivällisyys syvällisyyttä, ja se syvällisyys toivoa.  –Room.5:3-4 aramea

Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; –Room.5:3-4 KR38

 

Mutta se toivo ei ole häpeällistä. Koska se Jumalan rakkaus on ylivuotavaa, meidän sydämiimme sisälle, sen pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. –Room.5:5 aramea

mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. –Room.5:5 KR38

 

Sillä jos Messias, meidän heikkoutemme tähden tässä määräajassa kuoli pahojen puolesta; Sillä tuskin kukaan pahojen puolesta kuolee, sillä hyvien puolesta joku saattaa uskaltaakin kuolla. –Room.5:6-7 aramea

Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. –Room.5:6-7 aramea

 

Tällä tavalla, se on Jumalan rakkauden osoitus meitä kohtaan, että kun me vielä olimme syntisiä, Messias kuoli meidän puolestamme. Sen tähden, kuinka paljon runsaammin nyt puhdistuu hänen verensä kautta, ja hänen kauttaan tulee pelastumaan vihasta! –Room.5:8-9 aramea

Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. –Room.5:8-9 KR38

 

Sillä jos on niin, kun me olimme vihamiehiä, Jumala teki liiton meidän kanssamme hänen poikansa kuoleman kautta, sen tähden, kuinka paljon runsaammin me tulemmekaan elämään sen hänen liittonsa tekemisen, hänen elämänsä kautta. –Room.5:10 aramea

Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; –Room.5:10 aramea

 

Eikä ainoastaan sillä tavalla, vaan että se myös kirkastaisi Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, että hänen kauttaan olemme nyt vastaanottaneet sen liittoutumisen. –Room.5:11 aramea

emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. –Room.5:11 KR38

 

Sillä samoin, että yhden miehen kautta tuli synti sisälle maailmaan, ja sen synnin kautta kuolema, ja siten heitä kaikkia ihmislapsia vei toiselle puolelle kuolema, sen kautta, että he kaikki olivat tehneet syntiä; Sillä siihen synnin sanaan saakka, kun sitä oli maailmassa, ei sitä luettu synniksi, koska sitä sanaa ei ole ollut. –Room.5:12-13 aramea

Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet - sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; –Room.5:12-13 KR38

 

Vaan kuolema hallitsi kuninkaana Adam’sta Moshe’lle saakka, myös niiden ylle, jotka eivät tehneet syntiä sen kaltaisuudessa, kun Adam ohitti hänen sanansa, hän, joka oli se hänen kaltaisensa, joka oli tuleva. –Room.5:14 aramea

kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. –Room.5:14 KR38

 

Vaan se lahja ei ole sellainen kuin se lankeemus. Sillä jos sen yhden lankeemuksen tähden monet kuolivat, sen tähden, kuinka paljon rikkaampi on Jumalan siunaus ja se hänen lahjansa sen yhden miehen tähden, Jeshuan, Messiaan, monia rikkaaksi tekevä. –Room.5:15 aramea

Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. –Room.5:15 KR38

 

Eikä se lahja ole samalla tavalla kuin sen yhden rikkomus, sillä se oli tuomio, että yhdestä tuli syylliseksi, mutta se lahja on ollut monista synneistä puhtaudeksi. –Room.5:16 aramea

Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. –Room.5:16 KR38

 

Sillä jos yhden rikkomuksen tähden kuolema hallitsi kuninkaana runsaasti, ne, joille paljon annetaan siunausta ja sitä lahjaa ja sitä puhtautta, siinä elämässä saavat hallita kuninkaana yhden kautta; Jeshuan, Messiaan. –Room.5:17 aramea

Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.  –Room.5:17 KR38

 

Sen tähden, tällä tavalla, että yhden rikkomuksen tähden kaikki ihmislapset ovat syyllisiä, siten yhden puhtauden tähden saisi olla se elämän palkinto kaikille ihmislapsille. –Room.5:18 aramea

Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; –Room.5:18 KR38

 

Sillä samoin, että yhden miehen tottelemattomuuden tähden monet olivat syntisiä, siten myös yhden tottelevaisuuden tähden monet saavat olla puhtaita. –Room.5:19 aramea

sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. –Room.5:19 KR38

 

Mutta siihen sanaan oli mentävä sisälle, että synti lisääntyisi, ja missä synti lisääntyi, siellä se siunauskin tuli runsaaksi. Että niin kuin syntisyys hallitsi kuoleman kautta, siten hallitsisi se siunaus, sen puhtauden kautta, iankaikkista elämää varten, meidän HerrammeJeshuan, Messiaan kautta. –Room.5:20-21 aramea

Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. –Room.5:20-21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/