19. elo, 2017

Hebrealaiset luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Tämän tähden me olemme velalliset; että enemmän tulisi olla siinä, mitä olemme kuulleet, ettemme lankea. Sillä jos se sana, joka puhuttiin enkelien kautta, tuli vahvistetuksi, ja kaikki, jotka sen kuulivat ja sitä rikkoivat, saivat palkinnon oikeudenmukaisuuden mukaisesti. – Hebr.2:1-2 aramea

Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa  – Hebr.2:1-2 KR38

 

Kuinka me voisimme päästä pakoon, jos halveksimme näitä asioita, jotka ovat meidän elämämme, näitä, jotka alkoivat meidän Herramme puhumina, ja nuo meistä, jotka kuulivat ne häneltä,vahvistivat ne? Kun Jumala todisti niistä merkeissä ja ihmeteoissa, ja monenlaisessa voimassa, ja siinä pyhyyden hengen jakamisessa, jota annettiin hänen tahtonsa mukaan. – Hebr.2:3-4 aramea

kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä jaihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan? – Hebr.2:3-4 KR38

 

Sillä ei hän ollut enkeleille alistanut tulevaa maailmaa – sitä, josta me puhumme. Vaan niin kuin se kirjoitus todistaa ja sanoo, ”mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, ja ihmisen poika, että hänestä välität?” Sinä teit hänet vähän alhaisemmaksi kuin enkelit, kirkkaus ja kunnia on asetettu hänen päähänsä, ja annoit hänelle vallan sinun kättesi tekoihin. – Hebr.2:5-7 aramea

Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme. Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen? Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;  – Hebr.2:5-7 aramea

 

Ja kaiken hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Kun on alistettu, ei jää mitään asiaa, ettei olisi alistettu. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki asiat olisi hänelle alistetut. – Hebr.2:8 aramea

asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. – Hebr.2:8 KR38

 

Mutta että hän on vähän alempi kuin enkelit, me näemme, että Jeshuan, kuolemansa kärsimyksen tähden, hänen päähänsä on asetettu kirkkaus ja kunnia, sillä hyvyydessään Jumala antoi hänen maistaa kuolemaa jokaisen sijasta. – Hebr.2:9 aramea

Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.  – Hebr.2:9 KR38

 

Sillä oli sopivaa hänelle, jonka kädessä kaikki on, ja kaikki on hänen tähtensä, ja niille monille kirkkauteen sisään tuleville, että heidän elämänsä ruhtinas tulisi kärsimyksen kautta täydelliseksi. – Hebr.2:10 aramea

Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. – Hebr.2:10 KR38

 

Sillä hän, joka pyhittää, ja nämä, jotka pyhitetään, ovat kaikki yhdestä. Tämän tähden hän ei häpeä kutsua heitä hänen veljikseen, Kun hän sanoi, ”minä aion julistaa veljilleni sinun nimeäsi, ja seurakunnan sisällä aion sinua ylistää”. Ja taas, että ”häneen minä luotan”, ja taas, ”katso, minä ja lapset, jotka Jumala antoi minulle”. – Hebr.2:11-13 aramea

Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä"; ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!" – Hebr.2:11-13 KR38

 

Sillä koska lapset, jotka yhdistyvät lihassa ja veressä, siinä hän myös yhdistyi heidän kanssaan tässä muodossa, että kuolemansa kautta tuhoaisi sen, joka piti kuolemaa käskyvallassaan, joka on satana. Ja vapauttaisi nämä, joiden elämä oli kuoleman pelon kautta kaikessa alistettu orjuudelle. – Hebr.2:14-15 aramea

Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.– Hebr.2:14-15 KR38

 

Sillä ei kuolemalla ollut lupaa enkelten yli, mutta kuolemalla oli lupa Abrahamin siemenen ylle. – Hebr.2:16 aramea

Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. – Hebr.2:16 KR38

 

Tämän tähden oli oikeaa, että hän olisi kaikessa veljiensä kaltainen, että hän olisi säälivä, ja ylipappina uskollinen Jumalassa, ja tulisi armo kansakunnan syntien ylle. – Hebr.2:17 aramea

Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. – Hebr.2:17 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/