UT:n opetuksia ja vertailuja

2. kesä, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Veljeni, jos joku ihminen teistä tulee rikkomuksen voittamaksi, te, jotka olette hengessä, palauttakaa hänet siinä nöyryyden hengessä, ja olkaa varovaiset, ettette myös te tulisi kiusatuiksi. Ja kantakaa toistenne taakkoja, sillä näin te täytätte Messiaan sanan. – Gal.6:1-2 aramea

Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. – Gal.6:-21 KR38

 

Sillä jos joku toivoo olevansa jotain, vaikka hän ei mitään ole, hän on oman sielunsa eksyttäjä. Vaan ihmisen tulee koetella omat tekonsa, ja silloin hänen kerskailunsa on hänen omalle sielulleen, eikä toisissa. Sillä jokaisen on kannettava oman sielunsa kuorma. – Gal.6:3-5 aramea

Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hänitse on, ei siinä, mitä toinen on; sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. – Gal.6:3-5 KR38

 

Mutta joka sanaa kuulee, jakakoon hänelle, joka saarnaa, kaikkea hyvää. – Gal.6:6 aramea

Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. – Gal.6:6 KR38

 

Älkää eksykö. Jumala ei mitään laita häpeään! Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. – Gal.6:7 aramea 👍

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. – Gal.6:7 KR38

 

Kuka lihassa kylvää, lihasta turhuuden niittää, ja kuka hengessä kylvää, hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme veltostuko, sillä tulee aika, että saamme niittää, kun emme väsy. – Gal.6:8-9 aramea 👍

Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. – Gal.6:8-9 KR38

 

Sen tähden, kun meillä on vielä aikaa, tehkäämme hyvää jokaiselle, erityisesti sen uskollisuuden perhekunnan lapsille. – Gal.6:10 aramea 👍

Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille. – Gal.6:10 KR38 🤨

 

Katsokaa, ne kirjoitukset minä kirjoitin teille oman käteni kautta. – Gal.6:11 aramea 👍

Katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakätisesti teille kirjoitan! – Gal.6:11 KR38 🤨

 

Nämä, jotka lihassa kehuskelevat, jotka kehottavat teitä ympärileikkaamaan, tahtovat sillä vain, ettei heitä Messiaan ristiinnaulitsemisen tähden vainottaisi. Sillä eivät edes nämä ympärileikatut pidä sitä kirjoitettua sanaa, vaan tahtovat, että teidät ympärileikataan, että saavat kehuskella teidän lihastanne. – Gal.6:12-13 aramea

Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän lihastanne. – Gal.6:12-13 KR38

 

Mutta minulla ei ole muuta kehuskeltavaa, vain Herramme Jeshuan, Messiaan, ristiinnaulitsemisessa, siinä, että maailma on hänen kauttaan ristiinnaulittu minulle, ja minä olen ristiinnaulittu maailmalle. – Gal.6:14 aramea

Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! – Gal.6:14 KR38

 

Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. – Gal.6:15 aramea

Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. – Gal.6:15 KR38

 

Ja niille, jotka tälle polulle rauhassa astuvat, armo ja rauha on tuleva heidän ylleen, ja Jumalan Israelin ylle. – Gal.6:16 aramea 🙂

Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille! – Gal.6:16 KR38

 

Älkää siis kasvattako murheitani, sillä minä olen saanut ruumiiseeni Herramme Jeshuan arvet. Meidän Herramme, Jeshuan Messiaan siunaus, olkoon teidän henkenne kanssa, veljeni. Amen. – Gal.6:17-18 aramea

Älköön tästedes kukaan minulle vaivoja tuottako; sillä minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet. Amen. – Gal.6:17-18 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

2. kesä, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Pysykää sen tähden siinä vapaudessa, johon Messias meidät vapautti, älkääkä menkö ikeen alle, uudestaan siihen orjuuden ikeeseen. - Gal.5:1 aramea 👍

Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.  – Gal.5:1 KR38

 

Katso, minä, Paulos, minä sanon teille, että jos teidät ympärileikataan, Messiaasta ei ole teille mitään hyötyä. Mutta minä todistan teille taas, että jokainen mies, joka ympärileikataan, on velvollinen toteuttamaan kaiken kirjoitetun sanan. - Gal.5:2-3 aramea 👍

Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. – Gal.5:2-3 KR38

 

Te olette tehneet tyhjäksi olemisenne Messiaassa, nämä, jotka ovat sanan kautta vanhurskautettuja, ja olette langenneet pois siitä siunauksesta. - Gal.5:4 aramea

Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. – Gal.5:4 KR38

 

Sillä hengessä me odotamme sitä vanhurskauden toivoa, joka on siitä uskollisuudesta. Sillä Jeshuassa, Messiaassa, ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uskollisuus, joka tulee täydelliseksi rakkaudessa. - Gal.5:5-6 aramea

Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. – Gal.5:5-6 KR38

 

Te juoksitte kauniisti  – kuka teitä kiihotti, ettette tottele totuutta? Teidän kääntymisenne ei ollut hänestä, joka teidät kutsui! Vähäinen hiiva kohottaa koko taikinan. - Gal.5:7-9 aramea 👍

Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. – Gal.5:7-9 KR38

 

Minä luotan meidän Herrassamme, ettette muita miettisi, ja sellainen, joka teitä vaivaa, hänet tullaan antamaan sille tuomiolle, kuka onkin. - Gal.5:10 aramea

Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. – Gal.5:10 KR38

 

Mutta veljeni, jos minä vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi olin vainottu? Olenko minä tehnyt tyhjäksi sen ristiinnaulitsemisen loukkauksen? Mutta minä haluaisin myös, että nämä, jotka teitä vaivaavat, leikkaamalla leikattaisiin! - Gal.5:11-12 aramea

*  Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne! – Gal.5:11-12 KR38 🤨

 

Mutta teidät on kutsuttu vapauteen, veljeni. Älköön vain vapautenne olko mahdollisuus lihalle, vaan että olisitte rakkaudessa palvelemassa toinen toistanne. Sillä kaikki kirjoitettu sana on täytetty tässä yhdessä sanassa, että ”rakasta lähimmäistäsi kuin omaa sieluasi”. - Gal.5:13-14 aramea

Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi." – Gal.5:3-14 KR38

 

Mutta jos te toinen toistanne purette ja syötte, katsokaa, ettette toinen toistanne hävitä. - Gal.5:15 aramea

Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. – Gal.5:15 KR38

 

Mutta minä sanon, että vaeltakaa, olkaa hengessä, ja ette milloinkaan toteuta lihan himoa. Sillä liha himoitsee, vastustaa henkeä, ja henki himoitsee sitä, mikä vastustaa lihaa, ja molemmat ovat, toinen toistaan vastaan, niin ettette tee sitä, mitä te tahtoisitte. - Gal.5:16-17 aramea

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. – Gal.5:1 KR38

 

Mutta jos te olette hengessä johdatettavina, te ette ole sen kirjoitetun sanan alla. - Gal.5:18 aramea

Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. – Gal.5:18 KR38

 

Sillä lihan teot ovat tunnettuja, jotka ovat haureus, saastaisuus, aviorikos.  Epäjumalien palvonta, noituus, vihamielisyys, riita, kiihottaminen, raivo, pilkka, jakaantuminen, harhaoppi. Kateus, murha, juopumus, kapina ja kaikkea sellaista, kuin nämä ovat, jotka näitä harjoittavat, niin kuin jo aikaisemmin sanoin teille, minä sanon myös nyt, että he eivät peri Jumalan kuningaskuntaa. - Gal.5:19-21 aramea

Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. – Gal.5:19-21 KR38

 

Mutta hengen hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ihanuus, hyvyys, uskollisuus. Nöyryys, kärsivällisyys – näitä vastaan kirjoitettua sanaa ei ole asetettu. - Gal.5:22-23 aramea

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. – Gal.5:22-23 KR38

 

Mutta ne, jotka ovat Messiaan, ovat ristiinnaulinneet lihansa kaikkien heikkouksiensa ja himojensa kanssa. Sen tähden, eläkäämme hengessä, ja antautukaamme sille hengelle! - Gal.5:24-25 aramea 👍

Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. – Gal.5:24-25 KR38

 

Ja älkäämme olko vailla sitä kirkkautta; halveksien toinen toistamme ja kadehtien toinen toistamme. - Gal.5:26 aramea 👍

Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. – Gal.5:1 KR38 🤨👎

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

1. kesä, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Mutta minä sanon, että niin kauan kuin perillinen on lapsi, ei hän eroa palvelijoista, vaikka onkin heidän kaikkien herra. Vaan on vartijoiden ja huoneen johtajien alla oman isänsä asettamaan hetkeen saakka. Tällä tavalla myös me, kun olimme alaikäisiä, olimme maailman alkeisvoimien alaisuudessa. - Gal.4:1-3 aramea

Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra; vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. – Gal.4:1-3 KR38

 

Mutta kun tuli sen ajan loppu, Jumala lähetti oman poikansa, ja hän oli vaimosta, ja hän oli sen sanan alla. Että hän ostaisi ne, jotka ovat sen sanan alla, ja he saisivat lasten aseman. - Gal.4:4-5 aramea

Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. – Gal.4:4-5 KR38

 

Mutta teille, jotka olette lapsia, Jumala lähetti poikansa hengen sydämillenne, sen, joka kutsuu, ”isä, meidän isämme!” Te ette siis ole työntekijöitä, vaan lapsia – ja jos te olette lapsia, te olette myös Jumalan perillisiä, Messias Jeshuan kautta. - Gal.4:6-7 aramea 👍

Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. – Gal.4:6-7 KR38

 

Sillä silloin, kun te ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte niitä, jotka eivät luonnostaan ole jumala. Mutta nyt te olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja erityisesti Jumala tuntee teidät, te olette taas kääntyneet näiden sairaiden ja heikkojen ja hallitsevien alkeisvoimien puoleen, ja niille te tahdoitte olla alamaisia. - Gal.4:8-9 aramea 👍

Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla? – Gal.4:8-9 KR38 🤨👎

 

Te seurailette päiviä ja kuuta, ja aikoja ja vuosia! - Gal.4:10 aramea

Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. – Gal.4:10 KR38

 

Minä pelkään; olenko turhaan ollut teidän keskuudessanne? Olkaa niin kuin minä, koska myös minä olen ollut kuin te – veljeni, minä pyydän! Ette te ole minua mitenkään loukanneet. - Gal.4:11-12 aramea 👍

Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt. Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet. – Gal.4:11-12 KR38 🤨👎

 

Sillä te tiedätte, että lihani heikkoudessa minä olen teitä aikaisemmin evankelioinut.  Ja minun lihani koettelemusta te ette pilkanneet, ettekä halveksineet, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan sanansaattajan, ja Messias Jeshuan. - Gal.4:13-14 aramea 👍

Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia, ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen. – Gal.4:13-14 KR38 🤨👎

 

Sen tähden, missä on teidän hyvyytenne? Sillä minä todistan teistä, että jos olisi mahdollista, te olisitte kaivaneet silmännekin päästänne ja antaneet ne minulle! Olenko tullut teidän viholliseksenne, saarnatessani teille sitä totuutta? - Gal.4:15-16 aramea 👍

Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden? – Gal.4:15-16 KR38

 

He muotoilevat teitä, ei kaunistamiseksi, vaan teidän alistamiseksenne. He tahtovat, että te alkaisitte tekemään heitä kirkkaammiksi! - Gal.4:17 aramea 👍

Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. – Gal.4:17 KR38 🤨👎

 

Se on kaunista, että muotoudutte sen kauneuden kautta koko ajan, eikä vain silloin, kun minä olen teidän kanssanne. - Gal.4:18 aramea 👍

On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. – Gal.4:18 KR38 🤨👎

 

Minun lapseni, jotka olette ylhäältä! Minä teen työtä, kunnes Messiaan kuva valmistuu teissä! - Gal.4:19 aramea 👍

Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä, –Gal.4:19 KR38 🤨👎

 

Mutta minä tahtoisin nyt olla teidän luonanne, ja muuttaa äänenikin, koska niin ihmettelen teitä! Kertokaa minulle te, jotka tahdotte olla sen kirjoitetun sanan alla, ettekö te kuule sitä sanaa? - Gal.4:20-21 aramea

tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekökuule, mitä laki sanoo? – Gal.4:20-21 KR38

 

Sillä Abrahamista on kirjoitettu, että hänellä oli kaksi poikaa; yksi orjattaresta ja yksi vapaasta naisesta. Mutta hän, joka on orjattaresta, syntyi lihan kautta, mutta hän, joka on vapaasta naisesta, on lupauksen kautta. - Gal.4:22-23 aramea

Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. – Gal.4:22-23 KR38

 

Mutta nämä ovat vertaus kahdesta liitosta, yksi Sinain vuoresta, joka synnyttää orjuuteen, joka on Hagar. Sillä Hagar on se Sinain vuori, joka on Arabiassa, ja tälle on annettu Jerusalem, ja se lapsineen palvelee orjuutta. - Gal.4:24-25 aramea

Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. – Gal.4:24-25 KR38

 

Mutta se Jerusalem, joka on ylhäällä ja joka on meidän äitimme, on se vapaa.  Sillä kirjoitettu on, että ”iloitse, hedelmätön, joka et kanna, ja riemuitse ja huuda, joka et synnytä, sillä hylätylle on tuleva enemmän lapsia kuin aviovaimolle”. - Gal.4:26-27 aramea 👍

Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies." – Gal.4:26-27 KR38 🤨

 

Mutta me, veljeni, olemme kuin Ishak  – me olemme lupauksen lapsia! - Gal.4:28 aramea

Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. – Gal.4:28 KR38

 

Ja niin kuin silloin; hän, joka syntyi lihan kautta, vainosi häntä, joka syntyi hengen kautta – näin on myös nyt. Mutta mitä kirjoitus sanoo? ”Aja pois orjatar poikineen, koska orjattaren poika ei tule perimään vapaan naisen pojan kanssa”. Sen tähden, veljeni, me emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan naisen lapsia. - Gal.4:29-31 aramea 👍

Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. – Gal.4:29-31 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

1. kesä, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu 3.Johannes luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/23joh.pdf

 

Vanhin rakkaalle Gaius’lle, hänelle, jota minä rakastan totuudessa. Rakkaamme; minä joka asiassa rukoilen sinun yllesi, että menestyisit ja olisit terveenä, samalla kun sinun sielusi menestyy. - 3.Joh.1:1-2 aramea

Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy. - 3.Joh.1:1-2 KR38

 

Sillä minä iloitsin paljon niistä monista veljistä, jotka tulivat ja todistivat sinun totuudestasi, että sinä totuuden mukaan vaellat. Minulle ei ole tästä suurempaa iloa, kun saan kuulla, että minun omat lapseni vaeltavat totuudessa. - 3.Joh.1:3-4 aramea

Minua ilahutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niinkuin sinä totuudessa vaellatkin. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. - 3.Joh.1:3-4 KR38

 

Rakkaamme, sinä teet uskollisuudessa sitä, kun toimitat asioita veljien luokse, ja runsaasti niiden luokse, jotka ovat muukalaisia. - 3.Joh.1:5 aramea

Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet veljien, vieläpä vieraittenkin hyväksi. - 3.Joh.1:5 KR38

 

Ne, jotka todistivat sinun rakkaudestasi kaiken sen seurakunnan edessä – niille se oli kaunis teko, jonka sinä olit järjestänyt heille, niin kuin Jumalalle kuuluvan osan. - 3.Joh.1:6 aramea

*  He ovat seurakunnan edessä antaneet todistuksen sinun rakkaudestasi; ja sinä teet hyvin, kun autat heitä eteenpäin heidän matkallaan, niinkuin Jumalan edessä arvollista on. - 3.Joh.1:6 KR38 🤨

 

Sillä hänen nimensä puolesta he lähtivät pois, eivätkä he saa mitään niiltä kansoilta. Sen tähden, me olemme velvolliset vastaanottamaan näiden kaltaisia, että totuutta autettaisiin. - 3.Joh.1:7-8 aramea

Sillä hänen nimensä tähden he ovat matkalle lähteneet eivätkä ota pakanoilta mitään. Me olemme siis velvolliset ottamaan semmoisia vastaan, auttaaksemme yhdessä totuutta eteenpäin.  - 3.Joh.1:7-8 KR38

 

Minä aioin kirjoittaa seurakunnalle, vaan hän, joka rakastaa olla heidän ensimmäisenään, Diotrefis, ei ota meitä vastaan. Tämän tähden, jos minä tulen, minä muistan ne hänen tekonsa, nämä, jotka hän teki niiden pahojen sanojen kautta, halveksien meitä, ja kun sekään ei hänelle riittänyt, hän ei ota veljiä vastaan, ja niitä, jotka ottaa vastaan, hän kieltää ja poistaa seurakunnasta! - 3.Joh.1:9-10 aramea

Minä kirjoitin seurakunnalle; mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. Sentähden minä, jos tulen, muistutan hänen teoistansa, mitä hän tekee, kun pahoilla sanoilla meistä juoruaa; ja vielä siihenkään tyytymättä, hän ei itse ota veljiä vastaan, vaan estää niitäkin, jotka tahtovat sen tehdä, ja ajaa heidät pois seurakunnasta. - 3.Joh.1:9-10 KR38

 

Rakkaamme, älkää jäljitelkö pahuutta, vaan hyvyyttä. Hän, joka tekee hyvää, on Jumalasta. Hän, joka tekee pahaa, ei ole Jumalaa nähnyt. - 3.Joh.1:11 aramea

Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Joka hyvin tekee, se on Jumalasta; joka pahoin tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt. - 3.Joh.1:11 KR38

 

Dimitrius’n ylle on se todistus jokaiselta, ja seurakunnalta, ja itse siltä totuudeltakin. Mutta me todistamme, ja sinä tiedät, että se meidän todistuksemme on totta. - 3.Joh.1:12 aramea

*  Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen; ja mekin todistamme hänestä samaa, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi.  - 3.Joh.1:12 KR38

 

Minulla oli monta asiaa kirjoitettavana sinulle, vaan en etsinyt, että musteen ja kynän kautta sinulle kirjoittaisin, Mutta minä toivon, että pian näkisin sinut, ja puhuisimme suusta suuhun. - 3.Joh.1:13-14 aramea

Minulla olisi paljon kirjoittamista sinulle, mutta en tahdo kirjoittaa sinulle musteella ja kynällä, sillä minä toivon pian näkeväni sinut, ja silloin saamme suullisesti puhella. - 3.Joh.1:13-14 KR38

 

Rauha olkoon sinun kanssasi. Ystävät lähettävät sinulle rauhaa. Lähetä rauhaa jokaiselle ystävälle, hänen nimessään. - 3.Joh.1:15 aramea

Rauha sinulle! Ystävät tervehtivät sinua. Tervehdys ystäville, kullekin erikseen. - 3.Joh.1:15 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

1. kesä, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Johannes luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/23joh.pdf

 

Vanhin valitulle Kyrialle, ja hänen lapsilleen, niille, joita minä rakastan totuudessa. Mutta en yksin minä, vaan kaikki, jotka tuntevat sen totuuden. Koska se totuus on sellainen, joka pysyy meissä ja meidän kanssamme iankaikkisuudelle. Olkoon meidän kanssamme siunaus ja armo ja rauha, isältä Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta, isän pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. - 2.Joh.1:1-3 aramea 👍

Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan - enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa. - 2.Joh.1:1-3 KR38

 

Minä iloitsin paljon havaitessani sinun lapsistasi, että he vaeltavat totuudessa, niin kuin on se käsky, jonka he ovat isältä saaneet. Ja nyt, minä kannustan sinua, Kyria; en minä kirjoittanut sinulle niin kuin uutta käskyä, vaan sen, joka meitä varten on ollut syntymästä asti, että ”rakastakaamme toinen toistamme”. Ja tämä on se rakkaus, että vaeltaisit hänen käskynsä mukaan. Tämä on se käsky, niin kuin olette syntymästä asti kuulleet, että teidän vaelluksenne olisi siinä. - 2.Joh.1:4-6 aramea 👍

Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä. Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa. - 2.Joh.1:4-6 KR38

 

Sillä monia eksyttäjiä on lähtenyt maailmaan, niitä, jotka eivät tunnusta, että Jeshua on se Messias, lihassa tullut. Tällainen on eksyttäjä ja ”antikristus”.  - 2.Joh.1:7 aramea 👍

Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.  - 2.Joh.1:7 KR38

 

Varokaa sieluissanne, ettette menettäisi mitään papillisesta palvelutehtävästänne, vaan teille maksettaisiin täydellinen palkka. Jokainen, joka tekee sellaista, eikä pysy siinä Messiaan opetuksessa, hänellä ei ole Jumalaa. Joka pysyy tässä hänen opetuksessaan, hänellä on isä ja poika.  - 2.Joh.1:8-9 aramea 👍

Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. - 2.Joh.1:8-9 KR38 🤨

 

Jos joku tulee teidän luoksenne, eikä tuota opetusta ole kuolettanut, älkää ottako häntä vastaan siihen taloon ja toivottako iloiten tervetulleeksi; älkää hänelle puhuko. Sillä hän, joka sanoo hänet ilolla tervetulleeksi, ottaa osaa sen pahan miehen tekoihin. - 2.Joh.1:10-11 aramea 👍

Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. - 2.Joh.1:10-11 KR38 🤨

 

Kun minulla oli monia asioita teille kirjoitettavana, minä en etsinyt, että paperin ja musteen kautta kirjoittaisin, vaan minä toivon tulevani teidän luoksenne, ja puhuisin suusta suuhun, että se meidän ilomme olisi täydellinen. Valitun sisaresi lapset lähettävät ”shalom!”. Siunausta teille – amen. - 2.Joh.1:12-13 aramea

Minulla olisi paljon kirjoittamista teille, mutta en tahdo tehdä sitä paperilla ja musteella; vaan toivon pääseväni teidän tykönne ja saavani puhutella teitä suullisesti, että meidän ilomme olisi täydellinen. Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksen. - 2.Joh.1:12-13 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/