4. kesä, 2018

1.Tessalonikalaiset luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Tessalonikalaiset luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tess.pdf

 

Mutta ajoista ja paikoista, veljeni, minun ei tarvitse kirjoittaa teille. Sillä te todellakin tiedätte, että se päivä, joka on meidän Herramme, tulee siten kuin varas yöllä. Kun sanotaan, että ”rauhaa, ja lepoa”, ja silloin, yhtäkkiä, nousee se kadotus heidän ylleen, kuin synnytyskivut raskaana olevalle, eivätkä he pääse pakenemaan. Mutta te, veljeni, ette ole pimeydessä, että se päivä veisi teidät niin kuin varas. - 1.Tess.5:1-4 aramea 👍

Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas - 1.Tess.5:1-4 KR38

 

Sillä te kaikki olette valkeuden lapsia, ja päivän lapsia, ettekä te ole yön lapsia, ettekä pimeyden lapsia. Sen tähden, älkää nukkuko niin kuin muut, vaan olkaa vartijat, ja selvin päin. - 1.Tess.5:5-6 aramea 👍

sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. - 1.Tess.5:5-6 KR38

 

Sillä ne, jotka siinä yössä nukkuvat, he nukkuvat, ja ne, jotka ovat juopuneet siinä yössä, he ovat juovuksissa. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, me vartioimme ajatuksiamme. Ja pukekaamme yllemme se uskollisuuden ja rakkauden rintakilpi, ja laittakaamme elämän toivon kypärä. - 1.Tess.5:7-8 aramea 👍

Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. - 1.Tess.5:7-8 KR38 🤨

 

Koska Jumala ei osoittanut meitä vihaan, vaan elämän omistusoikeuteen, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta. Hän, joka kuoli meidän kasvojemme puolesta, että valvommepa tai nukuimmepa, me saamme elää hänen kanssaan yhdessä. Tämän tähden, lohduttakaa toinen toistanne, ja rakentakaa toinen toistanne, kuten te olette tehneetkin. - 1.Tess.5:9-11 aramea 👍

Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin. - 1.Tess.5:9-11 KR38

 

Mutta me pyydämme teistä, veljeni, että tunnistaisitte ne, jotka teissä raatavat ja seisovat teidän kasvojenne keskellä meidän Herrassamme, ja opettavat teitä. Että te ajattelette heitä runsaammassa rakkaudessa, ja heillä olisi rauha kanssaan, heidän työnsä tähden. - 1.Tess.5:12-13 aramea 👍

Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. - 1.Tess.5:12-13 KR38

 

*  Mutta me pyydämme teistä, veljeni; ojentakaa väärintekijöitä ja tukekaa horjuvia sieluja, ja kantakaa heikkojen kuormia, ja olkaa kärsivällisiä jokaiselle. - 1.Tess.5:14 aramea 👍

Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. - 1.Tess.5:14 KR38 🤨

 

Ja varokaa, ettei kukaan teistä palkitsisi pahaa pahan puolesta, vaan koko ajan, juoskaa sen hyvän perään, iloitsevien luokse, ja jokaisen luokse. - 1.Tess.5:15 aramea

*  Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. - 1.Tess.5:15 KR38

 

*  Olkaa koko ajan iloisia. Ja rukoilkaa ilman taukoja. Ja olkaa kiittämässä kaikissa asioissa, sillä tämä on teille Jumalan tahto Jeshuassa, Messiaassa. - 1.Tess.5:16-18 aramea

Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. - 1.Tess.5:16-18 KR38

 

Sitä henkeä, älkää sammuttako! Profetiaa älkää kätkekö! - 1.Tess.5:19-20 aramea 👍

Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko - 1.Tess.5:19-20 KR38 🤨

 

Tutkikaa joka asiaa, ja pitäkää kiinni siitä, mikä on kaunista. Ja kaikesta pahasta tahdosta paetkaa. - 1.Tess.5:21-22 aramea

mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenlaista pahaa. - 1.Tess.5:21-22 KR38

 

Mutta hän, rauhan Jumala, on teidät pyhittävä täydellisesti, teidät kaikki, ja koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne hän on varjeleva ilman paheita, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, tulemukseen saakka. - 1.Tess.5:23 aramea

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. - 1.Tess.5:23 KR38

 

Hän, joka teidät kutsui, on uskollinen, että hän sen tekee. Veljeni, rukoilkaa meidän puolestamme. Lähettäkää ”shalom!” kaikille, jotka ovat veljiämme, pyhän suudelman kautta. - 1.Tess.5:24-26 aramea

Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. Veljet, rukoilkaa meidän edestämme. Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla. - 1.Tess.5:24-26 KR38

 

Minä vannotan teitä meidän Herramme kautta, että tämä kirje luettaisiin kaikille pyhille veljille. Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan hyvyys kaikkien teidän kanssanne. Amen! - 1.Tess.5:27-28 aramea

Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. - 1.Tess.5:27-28 KR38

 Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/