4. kesä, 2018

1.Tessalonikalaiset luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Tessalonikalaiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tess.pdf

 

Sen tähden, veljeni, me pyydämme ja rukoilemme teidän puolestanne, meidän Herramme Jeshuan kautta, että niin kuin olette meiltä vastaanottaneet, että niin vaeltaisitte, ja olisitte kauniina Jumalalle, että runsaasti kasvaisitte hedelmää. - 1.Tess.4:1 aramea

Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niinkuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte.- 1.Tess.4:1 aramea

 

Sillä te tunnette ne meidän teille Herramme Jeshuan kautta antamat käskyt. - 1.Tess.4:2 aramea

Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. - 1.Tess.4:2 KR38

 

Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne; ja että olisitte erillänne kaikesta haureellisuudesta. Ja tuntekoon jokainen teistä oman astiansa pyhityksessä ja kunniassa. Eikä ”tässä ja nyt”, himoissa, niin kuin muut kansakunnat, nämä, jotka eivät tunne Jumalaa. - 1.Tess.4:3-5 aramea 👍

Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne - 1.Tess.4:3-5 KR38 🤨

 

Ettette uskalla alkaa rikkomaan ja hyötymään kukin veljestään, koska tämä on se meidän Herramme tahto. Hän on näiden kaikkien selvittäjä, samoin kuin me myös olemme ennenkin sanoneet ja todistaneet teille. - 1.Tess.4:6 aramea 👍

ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. - 1.Tess.4:6 KR38 🤨👎

 

Sillä Jumala ei kutsunut teitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. - 1.Tess.4:7 aramea

Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. - 1.Tess.4:7 KR38

 

Sen tähden, joka sortaa, ei sorrakaan ihmistä, vaan sortaa Jumalaa, häntä, joka antaa teihin hänen pyhän henkensä. - 1.Tess.4:8 aramea 👍

Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin. - 1.Tess.4:8 KR38 🤨

 

Mutta veljien rakkaudesta minun ei tarvitse teille alkaa kirjoittamaan, sillä teidän olemuksenne on Jumalan opettama, että rakastaisitte toinen toistanne. Myös siten te teette kaikille veljille, jotka ovat koko Makedoniassa. Mutta minä pyydän teitä, veljeni, että enenisitte siinä. - 1.Tess.4:9-10 aramea

Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne; niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän- 1.Tess.4:9-10 KR38

 

Ja että olisitte rauhallisia, ja köyhien luona kiertelisitte, ja olisitte palvelemassa teidän käsillänne, niin kuin me olemme teitä käskeneet. Että teidän vaelluksenne olisi säädyllisyydessä ulkopuolisten luokse, ettekä olisi kenestäkään riippuvaisia. - 1.Tess.4:11-12 aramea 🙂👍

ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa. - 1.Tess.4:11-12 KR38 🤨

 

Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte niistä, jotka nukkuvat, ettette olisi murheellisia niin kuin muut ihmiset, joilla ei sitä toivoa ole. Sillä jos me uskomme, että Jeshua kuoli ja nousi, samoin myös Jumala on tuova hänen kanssaan ne, jotka ovat Jeshuassa nukkuneet. - 1.Tess.4:13-14 aramea

Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. - 1.Tess.4:13-14 KR38

 

Mutta tämän me puhumme teille meidän Herramme sanan kautta, että me, jotka olemme ne jäljelle jääneet siinä meidän Herramme tulemuksessaan, jotka elämme, ei meitä viedä ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Koska hän, meidän Herramme käskyn kautta, ja sen enkelijohtajan äänen kautta, ja Jumalan pasuunan kautta, on laskeutuva taivaista, ja ne kuolleet, jotka ovat Messiaassa, tulevat nousemaan ensin. - 1.Tess.4:15-16 aramea 👍

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin - 1.Tess.4:15-16 KR38

 

Ja silloin me, jotka olemme niitä jäljelle jääneitä, jotka elämme, viedään pois heidän kanssaan kuin yhtenä pilvenä, meidän Herramme tapaamiseen avaralla paikalla, ja siten me saamme olla kaikki ajat meidän Herramme kanssa. - 1.Tess.4:17 aramea 🙂👍

sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. - 1.Tess.4:17 KR38 🤨👎

 

Olkaa sen tähden lohduttamassa toinen toistanne näillä sanoilla. - 1.Tess.4:18 aramea

Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. - 1.Tess.4:18 KR38

 Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/