4. kesä, 2018

1.Tessalonikalaiset luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Tessalonikalaiset luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tess.pdf

 

Ja koska emme tahtoneet olla tahdonvastaisia, viivyimme Ateenassa yksinämme. Ja lähettää teidän luoksenne Timoteuksen, meidän veljemme ja Jumalan seurakuntapalvelijan, ja meidän auttajamme Messiaan toivon sanomassa, että tulisi teille todellisemmaksi, ja kysyisi siitä teidän uskollisuudestanne. Ettei kukaan teistä lannistuisi ahdistuksessa, sillä te nämä tiedättekin, että tähän meidät on annettu. - 1.Tess.3:1-3 aramea 👍

Sentähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan, ja lähetimme Timoteuksen, veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa, vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. - 1.Tess.3:1-3 KR38

 

Sillä silloinkin, kun olimme teidän luonanne, me edeltä sanoimme teille, että me tulisimme ahdistetuiksi, samoin te tiedätte tapahtuneenkin. Tämän tähden en minäkään voinut kestää, ennen kuin täytyi lähettää hänet, että saisin tietää teidän uskollisuutenne, ettei mikään kiusaaja teitä kiusaisi, ja meidän raatamisemme olisi arvotonta. - 1.Tess.3:4-5 aramea

Sanoimmehan, kun olimme teidän tykönänne, teille jo edeltäpäin, että meidän oli ahdinkoon joutuminen, niinkuin on käynytkin ja te tiedätte käyneen. Sentähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivannäkömme mennyt hukkaan. - 1.Tess.3:4-5 KR38

 

Mutta nyt, kun Timoteus on tullut meidän luoksemme teidän keskuudestanne, ja antoi toivoa teidän uskollisuudestanne ja rakkaudestanne, ja että meidän muistomme teidän luonanne on hyvä joka paikassa, ja te haluatte nähdä meitä; samoin me myös teitä! Tämän tähden me olemme lohdutetut teidän kauttanne, veljemme, yli kaikkien vastustusten ja ahdistusten, teidän uskollisuutenne tähden! Ja nyt me niin tunnemme elävämme, jos te seisotte meidän Herrassamme! - 1.Tess.3:6-8 aramea

Mutta nyt, kun Timoteus tuli teidän tyköänne meidän tykömme ja toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa ikävöiden meitä nähdäksenne niinkuin mekin teitä: sentähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme; sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa. - 1.Tess.3:6-8 KR38

 

Sillä millaista kiitosta me pystyisimmekään antamaan Jumalalle teidän puolestanne, kaikesta siitä ilosta, jolla me teidän tähtenne iloitsemme! - 1.Tess.3:9 aramea

Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalamme edessä! - 1.Tess.3:9 KR38

 

Vaan että me Jumalan edessä runsaasti rukoilisimme yöt ja päivät, että näkisin teidän kasvonne, ja tulisi täydelliseksi se, mikä on se teidän uskollisuutenne puute. Mutta hän, Jumala, meidän isämme, ja meidän Herramme Jeshua, Messias, on nopeuttava meidän tiemme teidän luoksenne! - 1.Tess.3:10-11 aramea

Öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme saadaksemme nähdä teidän kasvonne ja täyttää sen, mitä teidän uskostanne puuttuu. Mutta hän itse, meidän Jumalamme ja Isämme, ja meidän Herramme Jeesus ohjatkoon meidän tiemme teidän tykönne. - 1.Tess.3:10-11 KR38

 

Ja enentyisi ja rikastuisi teidän rakkautenne toinen toistanne kohtaan, ja jokaista kohtaan. Samoin mekin rakastamme teitä! Ja kohottaisi teidän sydämiänne, ilman paheita, pyhityksessä, Jumalan, meidän isämme edessä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan tulemuksessa, joka on kaikkien hänen pyhiensä kanssa. - 1.Tess.3:12-13 aramea 👍

Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niinkuin meilläkin on teitä kohtaan, vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. - 1.Tess.3:12-13 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/