2. kesä, 2018

1.Tessalonikalaiset luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Tessalonikalaiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tess.pdf

 

Paulos ja Silvanus ja Timoteus, sille tessalonikalaisten seurakunnalle, joka on isässä Jumalassa, ja meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa. Siunaus ja rauha teidän kanssanne! - 1.Tess.1:1 aramea

Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha! - 1.Tess.1:1 KR38

 

Me kiitämme Jumalaa koko ajan teistä kaikista, ja jatkuvasti meitä muistutetaan teistä, meidän rukouksessamme. Ja me muistamme isän Jumalan edessä niitä teidän uskollisuutenne tekoja ja vaivannäköä, ja teidän rakkauttanne, ja sitä kärsivällisyyttä, joka on teidän toivomme meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa. - 1.Tess.1:2-3 aramea

Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen, - 1.Tess.1:2-3 KR38

 

Sillä me tunnemme, veljeni, teidän valitsemisenne – te Jumalan rakastetut! - 1.Tess.1:4 aramea

tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne:  - 1.Tess.1:4 KR38

 

Koska meidän toivon sanomamme ei ollut yksin puheessa, siellä teidän luonanne, vaan myös voimassa ja pyhässä hengessä, ja sen totuuden varmuudessa. Myös te tiedätte, että sillä tavalla me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja te jäljittelitte meitä ja meidän Herraamme, vastaanottaen sen sanan suuressa ahdistuksessa ja pyhän hengen ilossa. - 1.Tess.1:5-6 aramea

että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella - niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne – ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä - 1.Tess.1:5-6 KR38

 

Ja te olitte esimerkki kaikille niille uskoville, jotka ovat Makedoniassa ja Akaiassa. Sillä teistä on kuultu meidän Herramme sanaa, ei yksin Makedoniassa ja Akaiassa, vaan kaikissa paikoissa, jotka ovat Jumalassa, on kuultu samoin, ettei teistä tarvitse mitään puhuakaan! - 1.Tess.1:7-8 aramea

niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. - 1.Tess.1:7-8 KR38

 

*  Sillä he kertovat, millainen sanoma meillä oli teidän luonanne, ja kuinka te käänsitte kasvonne Jumalan luokse, epäjumalan palvonnasta, että te palvelisitte elämän ja totuuden Jumalaa. Odottaessanne taivaista hänen poikaansa Jeshuaa, häntä, joka hän nosti kuolleiden huoneesta, häntä, joka pelastaa meidät siitä vihasta, joka on tuleva. - 1.Tess.1:9-10 aramea 👍

Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. - 1.Tess.1:9-10 KR38