1. kesä, 2018

2.Johannes luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Johannes luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/23joh.pdf

 

Vanhin valitulle Kyrialle, ja hänen lapsilleen, niille, joita minä rakastan totuudessa. Mutta en yksin minä, vaan kaikki, jotka tuntevat sen totuuden. Koska se totuus on sellainen, joka pysyy meissä ja meidän kanssamme iankaikkisuudelle. Olkoon meidän kanssamme siunaus ja armo ja rauha, isältä Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta, isän pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. - 2.Joh.1:1-3 aramea 👍

Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan - enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa. - 2.Joh.1:1-3 KR38

 

Minä iloitsin paljon havaitessani sinun lapsistasi, että he vaeltavat totuudessa, niin kuin on se käsky, jonka he ovat isältä saaneet. Ja nyt, minä kannustan sinua, Kyria; en minä kirjoittanut sinulle niin kuin uutta käskyä, vaan sen, joka meitä varten on ollut syntymästä asti, että ”rakastakaamme toinen toistamme”. Ja tämä on se rakkaus, että vaeltaisit hänen käskynsä mukaan. Tämä on se käsky, niin kuin olette syntymästä asti kuulleet, että teidän vaelluksenne olisi siinä. - 2.Joh.1:4-6 aramea 👍

Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä. Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa. - 2.Joh.1:4-6 KR38

 

Sillä monia eksyttäjiä on lähtenyt maailmaan, niitä, jotka eivät tunnusta, että Jeshua on se Messias, lihassa tullut. Tällainen on eksyttäjä ja ”antikristus”.  - 2.Joh.1:7 aramea 👍

Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.  - 2.Joh.1:7 KR38

 

Varokaa sieluissanne, ettette menettäisi mitään papillisesta palvelutehtävästänne, vaan teille maksettaisiin täydellinen palkka. Jokainen, joka tekee sellaista, eikä pysy siinä Messiaan opetuksessa, hänellä ei ole Jumalaa. Joka pysyy tässä hänen opetuksessaan, hänellä on isä ja poika.  - 2.Joh.1:8-9 aramea 👍

Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. - 2.Joh.1:8-9 KR38 🤨

 

Jos joku tulee teidän luoksenne, eikä tuota opetusta ole kuolettanut, älkää ottako häntä vastaan siihen taloon ja toivottako iloiten tervetulleeksi; älkää hänelle puhuko. Sillä hän, joka sanoo hänet ilolla tervetulleeksi, ottaa osaa sen pahan miehen tekoihin. - 2.Joh.1:10-11 aramea 👍

Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. - 2.Joh.1:10-11 KR38 🤨

 

Kun minulla oli monia asioita teille kirjoitettavana, minä en etsinyt, että paperin ja musteen kautta kirjoittaisin, vaan minä toivon tulevani teidän luoksenne, ja puhuisin suusta suuhun, että se meidän ilomme olisi täydellinen. Valitun sisaresi lapset lähettävät ”shalom!”. Siunausta teille – amen. - 2.Joh.1:12-13 aramea

Minulla olisi paljon kirjoittamista teille, mutta en tahdo tehdä sitä paperilla ja musteella; vaan toivon pääseväni teidän tykönne ja saavani puhutella teitä suullisesti, että meidän ilomme olisi täydellinen. Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksen. - 2.Joh.1:12-13 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/