29. touko, 2018

2.Tessalonikalaiset luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Tessalonikalaiset luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tess.pdf

 

Tästä alkaen, veljemme, rukoilkaa meidän puolestamme, että meidän Herramme sana olisi vauhdilla ja kirkkaana kaikissa paikoissa, niin kuin se on teidän luonanne. Ja että me pelastuisimme pahoista ja ilkeistä ihmislapsista, sillä ei se uskollisuus ole jokaisen! – 2.Tess.3:1-2 aramea 👍

*  Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen. – 2.Tess.3:1-2 KR38 🤨

 

Mutta hän, Herra, on uskollinen, että hän on teidät varjeleva, ja valmistava teille pääsyn pahasta. – 2.Tess.3:3 aramea 👍🙂

Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. – 2.Tess.3:3 KR38

 

Mutta me luotamme teihin meidän Herramme kautta, että mitä olemme teille käskeneet, te olette tehneet, myös teette. Ja meidän Herramme on ohjaava teidän sydämiänne Jumalan rakkauteen, ja Messiaan toivon sanoman saattamiseen. – 2.Tess.3:4-5 aramea 👍

Ja me luotamme teihin Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme. Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. – 2.Tess.3:4-5 KR38 🤨

 

Mutta teille, veljeni, me käskemme meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, että olisitte erossa jokaisesta sellaisesta veljestä, joka vaeltaa todella pahasti, eikä niiden käskyjen mukaan, jotka meiltä on otettu vastaan. – 2.Tess.3:6 aramea

Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. – 2.Tess.3:6 KR38

 

Sillä te tiedätte, kuinka meitä täytyy jäljitellä, ettemme me vaeltaneet todella pahasti teidän keskuudessanne. Emmekä edes syöneet kenenkään teistä leipää ilmaiseksi, vaan vaivannäöllä ja raatamisella, yöt ja päivät me palvelimme, ettemme kuormittaisi ketään teistä. Ei siksi, etteikö meillä olisi ollut valtaa, vaan että sielujemme kautta me annoimme teille esikuvan, että te meitä jäljittelisitte. – 2.Tess.3:7-9 aramea 👍

Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi; ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme. – 2.Tess.3:7-9 KR38 🤨

 

Sillä kun me myös olimme teidän luonanne, me tätä käskimme teille, että jokainen, joka ei tahdo palvella, ei aterioikaan. Sillä me kuulemme, että teissä on ihmisiä, jotka todella pahasti vaeltavat, eivätkä palvele mitään muuta kuin turhuutta. – 2.Tess.3:10-11 aramea 👍

Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. – 2.Tess.3:10-11 KR38 🤨👎

 

Mutta heille, näille me käskemme ja pyydämme heistä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, että olisivat palvelemassa hiljaisuudessa, ja syövät omaa leipäänsä. Mutta te, veljeni, älkää uupuko tekemään teille sitä, mikä on kaunista. – 2.Tess.3:12-13 aramea 👍

*  Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on. – 2.Tess.3:12-13 KR38 🤨

 

Ja jos joku ei kuule näitä sanoja, jotka ovat tässä kirjeessä, tämä erotettaisiin teistä, että ette olisi hänen kanssaan osanottajia, että hän häpeäisi. Ettekä pitäisi häntä sidottuna, niin kuin joku vastustaja, vaan nuhtelisitte häntä niin kuin veljeä. – 2.Tess.3:14-15 aramea 👍

Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niinkuin veljeä.  – 2.Tess.3:14-15 KR38

 

Mutta hän, rauhan Herra, on antava teille rauhan koko ajan joka asiassa. Meidän Herramme on teidän kaikkien kanssa! ”Shalom!” minun kädelläni kirjoitettuna. Minä, Paulos, olen sen kirjoittanut, se on se merkki, joka on niissä kaikissa minun kirjeissäni. Niin minä kirjoitin. Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus teidän kaikkien kanssa! Amen!  – 2.Tess.3:16-18 aramea

Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne. Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessäni; näin minä kirjoitan. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. – 2.Tess.3:16-18 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/