29. touko, 2018

2.Tessalonikalaiset luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Tessalonikalaiset luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tess.pdf

 

Mutta me pyydämme teiltä, veljeni, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan tulemisesta, ja meidän kokoontumisestamme hänen luokseen, ettette heti horjuisi ajatuksissanne, ettekä murehtisi sanoista tai hengestä, tai ikään kuin meidän kirjeestämme, että ”katso, meidän Herramme päivä on jo tullut”. – 2.Tess.2:1-2 aramea

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. – 2.Tess.2:1-2 KR38

 

Ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla; ettei se tule ennen sitä kapinaa, ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika. Hän, joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan Jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala, ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies. – 2.Tess.2:3-4 aramea 👍

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.  – 2.Tess.2:3-4 aramea 🤨👎

 

Ettekö muista, että kun minä olin teidän kanssanne, minä puhuin nämä asiat teille? Ja nyt te tiedätte, mikä vallitsee, että hän on ajallaan ilmestyvä. – 2.Tess.2:5-6 aramea 👍

Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.  – 2.Tess.2:5-6 KR38 🤨

 

Sillä se vääryyden salaisuus on alkanut tekemään työtä, jospa vain se, mikä nyt vallitsee, otettaisiin pois meidän tieltämme! Ja silloin ilmestyy se vääryys, jonka meidän Herramme Jeshua kuluttaa suunsa hengen kautta, ja on tuhoava hänet tulemuksensa ilmestyksessä. – 2.Tess.2:7-8 aramea 👍

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,  – 2.Tess.2:7-8 KR38

 

Sillä sen tulemus on oleva tekemisten kautta. Se on oleva kaikella saatanan voimalla ja merkeillä, ja väärien ihmeiden kautta. Ja kaiken vääryyden eksytyksen kautta, joka on katoavaista, niin etteivät vastaanota totuuden rakkautta, että sen kautta eläisivät.  – 2.Tess.2:9-10 aramea 👍

tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.  – 2.Tess.2:9-10 KR38 🤨

 

Jumala on tämän tähden lähettävä heille nämä eksytyksen teot, että he uskoisivat valheita. Ja kaikki nämä tullaan tuomitsemaan, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan valitsivat sen pahuuden. – 2.Tess.2:11-12 aramea

Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.  – 2.Tess.2:11-12 KR38

 

Mutta me olemme koko ajan velalliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistanne, veljet, meidän Herramme rakkaat, että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten, hengen pyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa. – 2.Tess.2:13 aramea 👍

Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.  – 2.Tess.2:13 KR38

 

Sillä näihin asioihin hän on teidät kutsunut, meidän toivon sanomamme kautta, että te olisitte kirkkaana meidän Herrallemme, Messias Jeshualle. – 2.Tess.2:14 aramea

Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. – 2.Tess.2:14 KR38

 

Sen tähden, veljeni, vahvistukaa, ja pitäkää kiinni niistä käskyistä, joita olette oppineet, joko meidän puheemme tai kirjeemme kautta. – 2.Tess.2:15 aramea

Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. – 2.Tess.2:15 KR38

 

Mutta hän, meidän Herramme Jeshua, Messias, ja meidän isämme, Jumala, rakasti meitä ja on antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, hänen hyvyytensä kautta. Lohduttakoon hän teidän sydämiänne, ja olkoon hän mukananne kaikissa sanoissa, ja kaikissa hyvissä teoissa. – 2.Tess.2:16-17 aramea

*  Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. – 2.Tess.2:16-17 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/