29. touko, 2018

2.Tessalonikalaiset luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Tessalonikalaiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tess.pdf

 

Siunaus teidän kanssanne, ja rauha, meidän isältämme Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta! Koko ajan me olemme velassa kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, minun veljeni, niin kuin tuleekin, että teidän uskollisuutenne runsaasti suurenisi, ja teidän kaikkien rakkaus lisääntyisi, jokaisen lähimmäistään kohtaan. – 2.Tess.1:2-3 aramea

Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä, – 2.Tess.1:2-3 KR38

 

Niin kuin myös teissä on meidän kerskailumme Jumalan seurakunnassa, teidän uskollisuudestanne ja kestäväisyydestänne, joka on kaikessa teidän vainoamisessanne ja ahdistuksessanne, jota te kestätte. Elävänä esimerkkinä Jumalan puhtaasta tuomiosta, että olette arvolliset siihen kuningaskuntaan, kärsiessänne hänen kasvojensa tähden.  – 2.Tess.1:4-5 aramea

niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,  – 2.Tess.1:4-5 KR38

 

Ja jos se on puhdasta Jumalan edessä, joka on palkitseva ahdistuksella teidän ahdistajillenne, ja teidät, jotka olette ahdistetut, hän tekee eläväksi meidän kanssamme, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan ilmestyksessä taivaista, voiman enkeleidensä kanssa. Joka toteuttaa lopullisen selvityksen tulen liekeissä näistä, jotka eivät tunne Jumalaa, ja näistä, jotka eivät tunnistaneet meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, toivon sanomaa. – 2.Tess.1:6-8 aramea

koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.  – 2.Tess.1:6-8 KR38

 

Nämä palkitaan siinä tuomiossa iankaikkisella kadotuksella, meidän Herramme kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kun hän tulee, että hän kirkastuisi hänen pyhiensä kautta, ja hänen ihmetekonsa olisivat hänen uskovissaan, niissä, jotka ovat uskoneet meidän todistuksemme, joka on teidän yllänne sinä päivänä. – 2.Tess.1:9-10 aramea👍

Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.  - 2.Tess.1:9-10 KR38 🤨👎

 

Tämän tähden me koko ajan rukoilemme teidän yllenne, että Jumala tekisi teidät arvollisiksi teidän kutsumuksellenne, ja täyttäisi teidät kaikella parhaalla tahdolla, ja uskollisuuden teoilla, voimassa. Että teidän kauttanne kirkastuisi meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimi, myös te hänen kauttaan, meidän Jumalamme ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunauksen mukaan. - 2.Tess.1:11-12 aramea

*   Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. - 2.Tess.1:11-12 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/