23. touko, 2018

1.Johannes luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Johannes luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/joh1.pdf

 

Kaikki, jotka uskovat, että Jeshua on se Messias, ovat saaneet alkunsa Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa vanhempia, rakastaa myös häntä, joka on hänestä saanut alkunsa. – 1.Joh.5:1 aramea 👍

Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. – 1.Joh.5:1 KR38 🤨

 

Ja tämän kautta me tiedämme, että me rakastamme Jumalan lapsia; kun me rakastamme Jumalaa ja teemme hänen käskynsä. Sillä tämä on Jumalan rakkautta, että pitää hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaita. – 1.Joh.5:2-3 aramea

Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; – 1.Joh.5:2-3 KR38

 

Koska jokainen, joka on saanut alkunsa Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka voittaa maailman: meidän uskollisuutemme. Sillä kuka on se, joka voittaa maailman? Sellainen, joka uskoo, että Jeshua on hän, Jumalan poika. – 1.Joh.5:4-5 aramea

sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika – 1.Joh.5:4-5 KR38

 

Tämä, joka tuli veden ja veren kautta, Jeshua, Messias. Ei hän tullut ainoastaan veden kautta, vaan veden ja veren. Ja henki todistaa, että se henki on totuus. Ja on kolme todistamassa; henki ja vesi ja veri, ja ne kolme ovat yhdessä. – 1.Joh.5:6-8 aramea 👍

Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. – 1.Joh.5:6-8 KR38

 

Jos me otamme vastaan ihmislasten todistuksen, kuinka paljon suurempi onkaan se yksi Jumalan todistus? Ja tämä on se Jumalan todistus, joka todistaa hänen omasta pojastaan.  – 1.Joh.5:9 aramea

Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa. – 1.Joh.5:9 KR38

 

Kaikki, jotka uskovat Jumalan pojan kautta, heillä on tämä todistus omassa sielussaan. Kaikki, jotka eivät usko, tekevät Jumalasta valehtelijaa, kun eivät usko sitä todistusta, jolla Jumala todistaa pojastaan. Ja tämä on se todistus; Jumala antoi meille iankaikkisen elämän, ja nämä elämät ovat hänen poikansa kautta. – 1.Joh.5:10-11 aramea

Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. – 1.Joh.5:10-11 KR38

 

Jokainen, joka liittyy Poikaan, liittyy myös siihen elämään. Ja jokainen, joka ei liity Jumalan poikaan; hänelle ei ole elämää! Minä kirjoitin teille nämä, että te tietäisitte, että teille on iankaikkinen elämä; niille, jotka uskotte hänen, Jumalan pojan, nimen kautta.  – 1.Joh.5:12-13 aramea 👍

Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä  – 1.Joh.5:12-13 KR38 🤨

 

Ja meillä on tämä luottamus häntä kohtaan, että kaikki, mitä me pyydämme häneltä, hänen tahtonsa mukaan, hän meitä kuulee. Ja jos me luotamme, että hän kuulee meitä siinä, mitä pyydämme häneltä, meillä on varmuus, että me saamme pyytämämme – sen, mitä me häneltä pyydämme. – 1.Joh.5:14-15 aramea

Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. – 1.Joh.5:14-15 KR38

 

Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä; sellaista syntiä, jota ei ole kuolemalle tuomittu, pyytäköön, ja hänelle annetaan elämä – niille, jotka eivät tee sellaista syntiä, joka on kuolemalle tuomittu. Sillä kuoleman syntiä on, eikä tällaiselle tule kenenkään esirukoilla, sanon minä, Sillä kaikki vääryys on syntiä, ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. – 1.Joh.5:16-17 aramea

Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. – 1.Joh.5:16-17 KR38

 

Ja me tiedämme, että jokainen, joka on saanut alkunsa Jumalasta, ei tee syntiä. Sillä hän, joka on saanut Jumalasta alkunsa, pitää huolta omasta sielustaan, ja paha ei pääse sen lähelle. – 1.Joh.5:18 aramea

Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. – 1.Joh.5:18 KR38

 

Me tiedämme, että me olemme Jumalasta, ja kaikki maailma on pahan kautta sidottuna. – 1.Joh.5:19 aramea

Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. – 1.Joh.5:19 KR38

 

Ja me tiedämme, että Jumalan poika on tullut, ja antanut meille sen mielen, että tunnemme sen totuuden, ja olisimme hänessä, totuudessa, hänen pojassaan Jeshuassa, tässä Messiaassa. Jumala on totuus ja iankaikkinen elämä. – 1.Joh.5:20 aramea 👍

Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. – 1.Joh.5:20 KR38 🤨👎

 

Lapseni, varjelkaa sielunne epäjumalien kunnioittamisesta! – 1.Joh.5:21 aramea 👍

Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. – 1.Joh.5:21 KR38 🤨

 

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/