23. touko, 2018

1.Johannes luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Johannes luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/joh1.pdf

 

Rakkaani, älkää kaikkia henkiä uskoko, vaan käyttäkää hengen erottelukykyä, ovatko ne Jumalasta, koska maailmaan on lähtenyt monia valheen profeettoja. - 1.Joh.4:1 aramea 👍

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. - 1.Joh.4:1 KR38

 

Tämän kautta te tunnistatte Jumalan hengen; jokainen henki, joka tunnustaa, että Jeshua on se lihaksi tullut Messias, se on Jumalasta. Ja jokainen henki, joka ei tunnusta, että Jeshua on tullut lihassa, se ei ole Jumalasta, vaan tällainen on sen valheen messiaasta, josta te olette kuulleetkin, että hän tulee, ja se on tästä maailmasta. - 1.Joh.4:2-3 aramea 👍

Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. - 1.Joh.4:2-3 KR38

 

Mutta te olette Jumalasta, lapset, ja olette voittaneet nämä, koska hän, joka teissä on, on suurempi kuin hän, joka on maailmassa. Ja ne ovat maailmasta. Tämän tähden ne puhuvat maailmasta, ja maailma kuulee heitä. Mutta me olemme Jumalasta, ja hän, joka tuntee Jumalan, kuulee meitä, ja sellainen, joka ei ole Jumalasta, ei kuule meitä. Tämän kautta me ymmärrämme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.  - 1.Joh.4:4-6 aramea

Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. - 1.Joh.4:4-6 KR38

 

Rakkaani, rakastakaa toinen toistanne sen rakkauden tähden, joka on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta saanut alkunsa ja tuntee Jumalan. Koska Jumala on rakkaus, ja jokainen, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa. - 1.Joh.4:7-8 aramea

Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. - 1.Joh.4:7-8 KR38

 

Tämän kautta Jumalan rakkaus tunnetaan, että Jumala lähetti ainoan poikansa meidän luoksemme maailmaan, että maailma eläisi hänen kauttaan. Tässä on se rakkaus; ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan hän on rakastanut meitä, ja lähetti oman poikansa suojelemaan meitä meidän syntiemme tähden. - 1.Joh.4:9-10 aramea 👍

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. - 1.Joh.4:9-10 KR38

 

Rakkaani, samoin kuin Jumala rakastaa meitä, myös meidän on rakastettava toinen toistamme. Jumalaa ei ole milloinkaan ihminen nähnyt, mutta jos rakastaa toinen toistaan, Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa täyttyy meissä. - 1.Joh.4:11-12 aramea 👍

Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. - 1.Joh.4:11-12 KR38

 

Ja tämän kautta me tiedämme, että me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; että hän on antanut omasta hengestään meille! Ja me olemme nähneet, ja me todistamme, että Isä lähetti oman poikansa lunastamaan maailman. Jokainen, joka tunnustaa Jeshuan kautta, että hän on Jumalan poika – Jumala pysyy hänessä ja hän pysyy Jumalassa. - 1.Joh.4:13-15 aramea

Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa - 1.Joh.4:13-15 KR38

 

Ja me uskomme ja tunnemme sen rakkauden, joka hänellä, Jumalalla, on meidän puoleemme. Sillä Jumala on se rakkaus, ja jokainen, joka pysyy siinä rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Ja tämän kautta täydellistyy hänen rakkautensa meidän kanssamme; että me saamme olla peittämättömin kasvoin sinä tuomion päivänä, sillä niin kuin hän on, samoin myös me olemme tässä maailmassa. - 1.Joh.4:16-17 aramea 👍

Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. - 1.Joh.4:16-17 KR38

 

Rakkaudessa pelkoa ei ole, vaan se täydellinen rakkaus ajaa ulos sen pelon, koska pelko on epäilyksen kautta. Hän, joka pelkää, ei ole täydellinen rakkaudessa. Sen tähden, rakastakaamme Jumalaa, koska hän on meitä rakastanut ensin. - 1.Joh.4:18-19 aramea 👍

Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. - 1.Joh.4:18-19 KR38 🤨

 

Mutta jos joku sanoo, että ”minä rakastan Jumalaa”, ja vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä hän, joka ei rakasta omaa veljeään, joka on näkyvä, kuinka hän pystyisi rakastamaan Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt? Ja tämä on se käsky, jonka me olemme häneltä saaneet, että jokainen, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeänsä. - 1.Joh.4:20-21 aramea 👍

Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. - 1.Joh.4:20-21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/