18. touko, 2018

1.Johannes luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Johannes luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/joh1.pdf

 

Ja katsokaa, kuinka suuresti Isän rakkaus pysyy meidän kanssamme, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi! Hän on myös meidät tehnyt. Tämän tähden maailma ei meitä tunne, koska he eivät tunne häntäkään. – 1.Joh.3:1 aramea 👍

Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. – 1.Joh.3:1 KR38

 

Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole paljastettu, mitä tulemme olemaan, mutta me tiedämme, että kun hän on ilmestyvä olemuksessaan, me olemme ja näemme hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka on sellainen; hänen yllään on tämä toivo, hänen sielunsa puhdistuu, niin kuin hän, joka on puhdas. – 1.Joh.3:2-3 aramea

Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas. – 1.Joh.3:2-3 KR38

 

Mutta joka syntiä tekee, harjoittaa vääryyttä. Sillä synti on kaikkea sitä vääryyttä. Ja te tiedätte, että hän ilmestyi ottamaan pois meidän syntimme, ja syntiä hänessä ei ole. – 1.Joh.3:4-5 aramea 👍

Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.  – 1.Joh.3:4-5 KR38 🤨

 

Ja jokainen, joka pysyy hänessä, ei ole syntinen, eikä kukaan synnintekijä ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. – 1.Joh.3:6 aramea

*   Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. – 1.Joh.3:6 KR38

 

Lapseni, älköön kukaan eksyttäkö teitä. Hän, joka tekee vanhurskautta, on vanhurskas, niin kuin myös hän, Messias, on vanhurskas. Hän, joka harjoittaa syntiä, on satanasta, koska hän, satana, on alusta asti ollut syntinen, ja tämän tähden Jumalan poika ilmestyi, että hän tuli tekemään tyhjäksi satanan teot.  – 1.Joh.3:7-8 aramea 👍

Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. – 1.Joh.3:7-8 KR38

 

Jokainen, joka on saanut alkunsa Jumalasta, ei tee syntiä, koska hänen siemenensä on hänessä, eikä pysty syntisyyteen, koska hän on Jumalasta saanut alkunsa. Tässä erotellaan Jumalan lapset satanan lapsista; jokainen, joka ei tee vanhurskautta, eikä rakasta veljeään, ei ole Jumalasta. – 1.Joh.3:9-10 aramea

Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. – 1.Joh.3:9-10 KR38

 

Sillä tämä on se käsky, jota te olette alusta alkaen kuulleet, että rakastakaa toinen toistanne. Ei niin kuin Kain, hän, joka oli siitä pahasta, ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi? Koska hänen tekonsa olivat pahat, ja hänen veljensä teot olivat vanhurskaat. Älkääkä yllättykö, veljeni, jos maailma vihaa teitä.  – 1.Joh.3:11-13 aramea

*  Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. – 1.Joh.3:11-13 KR38

 

Me tiedämme, että me olemme siirtyneet kuolemasta elämään, tämän kautta, että me rakastamme veljiämme. Joka ei rakasta veljeään, hän pysyy kuolemassa. Sillä jokainen, joka vihaa veljeään, tappaa ihmisen, ja te tiedätte, ettei kenessäkään ihmisen tappajassa voi pysyä iankaikkinen elämä   – 1.Joh.3:14-15 aramea 👍

Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. – 1.Joh.3:14-15 KR38

 

Tämän kautta me tunnemme hänen rakkautensa, joka on meidän kanssamme, että hän antoi oman sielunsa meidän puolestamme, ja on myös meille oikeaa, että mekin annamme itsemme veljien tähden. – 1.Joh.3:16 aramea 👍

Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. – 1.Joh.3:16 KR38 🤨👎

 

Ja sellainen, jolla on maailman omaisuutta, ja näkee veljensä, jolla on puute, ja pidättää häneltä armollisuutensa; kuinka hänessä olisi Jumalan rakkautta? Lapseni, älkää rakastako toinen toistanne sanojen ja kielen kautta, vaan tekojen ja totuuden kautta. – 1.Joh.3:17-18 aramea

Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.  – 1.Joh.3:17-18 KR38

 

Ja tämän kautta me tulemme tunnetuiksi, että me olemme siitä totuudesta, ja olemme hänen edessään, joka on tuleva. Hän vahvistaa meidän sydämiämme! Jos meidän sydämemme syyttää meitä, kuinka Jumala onkaan sydämiämme suurempi, ja hän tietää kaiken! – 1.Joh.3:19-20 aramea 👍

Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. – 1.Joh.3:19-20 KR38 🤨

 

Rakkaani, jos meidän sydämemme ei syytä meitä, me olemme peittämättömin kasvoin Jumalan edessä. – 1.Joh.3:21 aramea 👍

*  Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan – 1.Joh.3:21 KR38 🤨

 

Ja kaiken, mitä me pyydämme, me saamme häneltä, koska me pidämme hänen käskynsä, ja harjoitamme sellaista, mikä on kaunista hänen edessään. Ja tämä on se hänen käskynsä, että me uskoisimme hänen Poikansa Jeshuan, Messiaan nimen kautta, ja rakastaisimme toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt. – 1.Joh.3:22-23 aramea

ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.  – 1.Joh.3:22-23 KR38

 

Ja sellainen, joka varjelee hänen käskyään, hänen kauttaan varjeltuu, ja hän hallitsee hänessä. Ja tämän kautta me ymmärrämme sitä, mikä meissä hallitsee; siitä hänen hengestään, jota hän meille antaa. – 1.Joh.3:24 aramea 🙂👍

Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut. – 1.Joh.3:24 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/