18. touko, 2018

1.Johannes luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Johannes luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/joh1.pdf

 

Lapseni, minä kirjoitan näitä, ettette syntiä tekisi, ja jos joku syntiä tekeekin, meillä on olemassa kirottujen lunastaja, Isän luona; Jeshua, vanhurskas Messias. Sillä hän on se armoistuin, joka on meidän syntiemme tähden, eikä ainoastaan meidän puolestamme, vaan myös kaiken maailman puolesta.  – 1.Joh.2:1-2 aramea 👍

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. – 1.Joh.2:1-2 KR38

 

Ja tämän kautta me tiedämme, että me tunnemme hänet, jos me pidämme hänen käskynsä. Sillä hän, joka sanoo, että ”minä tunnen hänet”, eikä pidä hänen käskyjään, hän on valehtelija, eikä hänessä ole totuutta. Mutta hän, joka pitää hänen sanansa, tässä Jumalan rakkaus todellakin on täydellistä, sillä tämän kautta me tiedämme olevamme hänessä. – 1.Joh.2:3-5 aramea

Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. – 1.Joh.2:3-5 KR38

 

Joka sanoo, että ”minä olen hänessä”, hänen tulee vaeltaa niin kuin Hänen vaelluksensa oli. – 1.Joh.2:6 aramea

Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi. – 1.Joh.2:6 KR38

 

Rakkaani, minä en kirjoita teille uutta käskyä, vaan sen vanhan käskyn, joka teille oli alusta asti, mutta se vanha käsky on sitä sanaa, jonka te olette kuulleet. Minä taas kirjoitan teille sen uuden käskyn, sen, joka on se hänessä ja teissä oleva totuus, että pimeys poistuu, ja se todellinen valkeus alkaa näkymään. – 1.Joh.2:7-8 aramea 👍

Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet.Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa. – 1.Joh.2:7-8 KR38

 

Sen tähden sellainen, joka sanoo olevansa valkeudessa, ja vihaa veljeään, hän on vielä pimeydessä. Mutta hän, joka rakastaa veljeään, pysyy siinä valkeudessa, eikä hänessä ole kompastusta. Mutta hän, joka vihaa veljeään, on pimeydessä, ja hänen vaelluksensa on pimeydessä, eikä hän tiedä, minne menee. Sen pimeyden tähden heidän silmänsä sokaistuvat. - 1.Joh.2:9-11 aramea

Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. - 1.Joh.2:9-11 KR38

 

Minä kirjoitan teille, lapset, että teidän syntinne ovat teille anteeksiannetut, hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille, isät, että te olette tunteneet hänet, joka on alusta ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, että te olette voittaneet hänet, joka on se paha. Minä olen kirjoittanut teille, pojat, että te olette tunteneet isän. – Joh.2:12-13 aramea

Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän. – Joh.2:12-13 KR39

 

Minä olen kirjoittanut teille, isät, että te olette tunteneet hänet, joka on alusta. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, että te olette voimallisia, ja Jumalan sana hallitsee teissä, ja te olette voittaneet sen pahan. - 1.Joh.2:14 aramea 👍

Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. - 1.Joh.2:14 KR38

 

Älkää ystävystykö maailmaan, älkääkä sellaisiin, mitä siinä on. Sillä sellainen, joka on maailman ystävä; hänessä ei ole isän rakkautta. - 1.Joh.2:15 aramea 👍

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. - 1.Joh.2:15 KR38

 

Sillä kaikki sellainen, joka on maailmassa; se ruumiin himo ja silmien himo, ja maailman ylhäisyys, nämä eivät ole olleet isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa, ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, jatkaa iankaikkisuuteen. - 1.Joh.2:16-17 aramea 👍

Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. - 1.Joh.2:16-17 KR38

 

Lapseni, se aika on erilainen, ja niin kuin te olette kuulleetkin, että väärä messias tulee, ja nyt heille on ollut monta väärää messiasta, ja tästä me tiedämme, että se aika on toisenlainen. – 1.Joh.2:18 aramea 👍

Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.  – 1.Joh.2:18 KR38 🤨

 

Meistä he lähtivät, mutta eivät meistä olleet. Sillä jos he olisivat meidän luonamme olleet, he olisivat pysyneetkin, mutta he lähtivät, että tiedettäisiin, että he eivät olleet meistä. – 1.Joh.2:19 aramea

Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. – 1.Joh.2:19 aramea

 

Ja te; teille on se voitelu siltä Pyhältä, ja teillä on kaikkien ihmisten erottelukyky. – 1.Joh.2:20 aramea 👍

Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.  – 1.Joh.2:20 KR38 🤨

 

En minä ole kirjoittanut teille, ettette te tuntisi sitä totuutta, vaan että te tunnette sen, ja että mikään valheei ole siitä totuudesta. Kuka on pelkkä valehtelija? Vain sellainen, joka kieltää, sanomalla, että ”Jeshua ei ole se Messias”. Tällainen on valheen messias, hän, joka kieltää Isän ja kieltää myös sen Pojan. – 1.Joh.2:21-22 aramea

En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. – 1.Joh.2:21-22 KR38

 

Ja hän, joka kieltää sen Pojan, hän ei usko Isäänkään. Ja joka tunnustaa Pojan, tunnustaa myös Isän.  – 1.Joh.2:23 aramea 👍

Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.  – 1.Joh.2:23 KR38 🤨

 

Ja te; se asia, mitä kuulitte alusta asti, on pysyvä teidän luonanne, sillä jos teidän luonanne pysyy se, mitä olette alusta asti kuulleet, myös te pysytte Isässä ja Pojassa. Ja tämä on se lupaus, jonka hän on meille luvannut; iankaikkinen elämä. Mutta minä olen kirjoittanut nämä teille niiden tähden, jotka teitä viettelevät. – 1.Joh.2:24-26 aramea

Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. – 1.Joh.2:24-26 KR38

 

Ja lisäksi, jos teidän kanssanne pysyy se voitelu, jonka te olette hänestä saaneet, te ette tarvitse ihmisiä opettamaan teitä, vaan niin kuin se voitelu, joka on Jumalasta, se on se opettaja teille, joka asiasta, ja se on totuus, eikä siinä ole valhetta; ja niin kuin hän on teitä opettanut: pysykää hänessä! Ja nyt, lapseni, pysykää hänessä, että kun hän ilmestyy, ette joutuisi häpeään, vaan me saisimme olla peittämättömin kasvoin siinä hänen tulemuksessaan!  – 1.Joh.2:27-28 aramea 👍

Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.  – 1.Joh.2:27-28 KR38

 

Jos te tiedätte, että hän on vanhurskas, tietäkää, että myös jokainen, joka tekee vanhurskautta, on hänestä. – 1.Joh.2:29 aramea

Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. – 1.Joh.2:29 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/