18. touko, 2018

1.Johannes luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Johannes luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/joh1.pdf

 

Me ilmoitamme toivon sanomana teille häntä, joka oli alusta; hän, jota me kuulimme ja katselimme, näimme omilla silmillämme, ja koskettelimme käsillämme; hän, joka on se elämän sana. – 1.Joh.1:1 aramea 👍

Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta - – 1.Joh.1:1 KR38

 

Ja se elämä paljastettiin, ja me näimme sen, ja me todistamme ja julistamme teille iankaikkisia elämiä. Nämä, jotka olivat olleet isän luona, ja ovat meille paljastettuja. – 1.Joh.1:2 aramea

ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille  – 1.Joh.1:2 KR38

 

Ja sitä, mitä me näimme ja kuulimme, me myös teille julistamme, että teillä olisi yhteys meidän kanssamme, ja sellainen yhteys, joka meillä on Isän kanssa, ja hänen poikansa Jeshuan, Messiaan kanssa. Ja näitä me kirjoitamme teille, että meidän ilomme, joka teissä on, olisi täydellinen. -1.Joh.1:3-4 aramea 👍

minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.  -1.Joh.1:3-4 KR38

 

Ja tämä on sitä evankeliumia, jota me olemme häneltä kuulleet, ja me evankelioimme teille häntä, sitä Jumalan valkeutta, eikä hänessä ole lainkaan pimeyttä. Ja jos me sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, ja vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä kulje totuudessa. – 1.Joh.1:5-6 aramea 👍

Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. – 1.Joh.1:5-6 KR38

 

Mutta jos me siinä valkeudessa vaellamme, niin kuin hän, joka on siinä valkeudessa, meillä on yhteys toistemme kanssa, ja Jeshuan, hänen poikansa veri, puhdistaa meitä kaikista synneistämme. Ja jos me sanoisimme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme sielumme, eikä totuus ole meissä. – 1.Joh.1:7-8 aramea

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.  – 1.Joh.1:7-8 KR38

 

Mutta jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, ja hän päästää meidän syntimme, ja hän on puhdistava kaikesta vääryydestä. Ja jos me sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, me teemme hänet valehtelijaksi, eikä hänen sanansa ole meidän luonamme. – 1.Joh.1:9-10 aramea

Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.  – 1.Joh.1:9-10 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/