14. touko, 2018

1.Timoteus luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Timoteus luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tim.pdf

 

Nämä, jotka ovat työnteon ikeen alla, pitäköön isäntiään kaikessa kunniassa, ettei Jumalan nimi ja hänen opetuksensa tule pilkatuksi. Mutta ne, joilla on uskovat isännät, älköön halveksiko heitä, heidän veljiään, vaan erityisesti palvelkoon niitä, jotka ovat uskovia ja rakkaita, että nämä virvoittuisivat omassa palvelutehtävässään. Näitä heille opeta ja heiltä pyydä. – 1.Tim.6:1-2 aramea 👍

Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiänsä kaikkea kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi. Mutta ne, joilla on uskovaiset isännät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sentähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyväntekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita. – 1.Tim.6:1-2 KR38

 

Mutta jos joku opettaa toisenlaista opetusta, eikä kiinnity niin meidän Herramme Jeshuan, Messiaan terveisiin sanoihin, ja Jumalan kunnioittamisen opettamiseen, Kun tällaista tuodaan esiin, ei se ole tietoa, vaan voimattomuutta, kiistelyä ja väittelyä sellaisista sanoista, joiden kautta tulee kateutta ja riitaa, ja pilkkaa, ja pahat ajatukset vahvistuvat. – 1.Tim.6:3-4 aramea 👍

Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, – 1.Tim.6:3-4 KR38

 

Ja niiden ihmislasten vaivannäkö on heidän mielessään turmeltunutta, ja heidät on petetty pois totuudesta, ja he toivovat, että rahan tekeminen olisi Jumalan kunnioittamista. Mutta sinä, pysy erossa heistä. Sillä se meidän suuri voittomme on sellainen Jumalan kunnioitus, joka riittää meidän tarpeisiimme. – 1.Tim.6:5-6 aramea 👍

alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.  – 1.Tim.6:5-6 aramea 🤨👎

 

Sillä me emme ole tuoneet mitään maailmaan, ja me tiedämme, ettemme pysty mitään viemäänkään. Tämän tähden, meille riittää syötävä ja vaatetus. – 1.Tim.6:7-8 aramea

Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. – 1.Tim.6:7-8 KR38

 

Mutta ne, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusauksiin ja ansoihin, ja moniin himoihin, jotka ovat tyhmiä ja vahingollisia, ja he vajoavat siinä ihmislasten tuhossa ja kadotuksessa. – 1.Tim.6:9 aramea 👍

Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. – 1.Tim.6:9 KR38

 

Mutta näiden kaikkien juuri on rahan ystävyys, ja on ihmisiä, jotka ovat sitä halunneet, ja ovat eksyneet uskollisuudesta, ja aiheuttaneet omille sieluilleen monia vaivoja. – 1.Tim.6:10 aramea 👍

Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. – 1.Tim.6:10 KR38

 

Mutta sinä, oi Jumalan mies, pakene näitä, ja tavoittele vanhurskautta ja puhtautta, ja uskollisuutta ja rakkautta, ja kärsivällisyyttä ja nöyryyttä. Ja taistele hyvä uskollisuuden taistelu, ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja parhaalla kiitoksella tunnustettu monien todistajien edessä. – 1.Tim.6:11-12 aramea 👍

Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. – 1.Tim.6:11-12 KR38 🤨👎

 

Minä todistan sinulle, Jumalan edessä – Hänen, joka antaa kaikille elämän – ja Jeshuan, Messiaan, edessä, joka todisti Pontius Pilatuksen edessä kauniin todistuksen, että pitäisit käskyt, ilman saastutusta ja virheettömänä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan ilmestymiseen saakka. Hän, jonka siunattu ja voimallinen Jumala on määräaikanaan elävöittävä, se ainoa kuningasten kuningas, ja se herrojen Herra! – 1.Tim.6:13-15 aramea

Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,  – 1.Tim.6:13-15 KR38

 

Hän, joka ei ainoastaan ole turmeltumaton, ja asustaa sellaisessa valkeudessa, jota ei kukaan pysty lähestymään, eikä kukaan ihmisistä ole häntä nähnyt – eikä edes voi häntä nähdä – hän, jonka on kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti, amen! – 1.Tim.6:16 aramea 👍

jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen. – 1.Tim.6:16 KR38

 

Käske tämän maailman rikkaita, etteivät ylpeilisi mielessään, etteivät luottaisi hyvinvointiin, eivätkä asettaisi varmuuttaan siihen, vaan elävään Jumalaan, häneen, joka antaa meidän lohdutukseksemme kaikkea rikkaasti. – 1.Tim.6:17 aramea 👍

Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme, – 1.Tim.6:17 KR38

 

Ja tekisivät hyviä tekoja, ja rikastuisivat kauniiden töiden kautta, ja olisivat valmiina antamaan ja jakamaan. Ja asettaisivat omille sieluilleen sen parhaan perustuksen, sitä tulevaa varten, että tarttuisivat kiinni todelliseen elämään. – 1.Tim.6:18-19 aramea

kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. – 1.Tim.6:18-19 KR38

 

Oi Timothee, varjellu tämän kautta, joka sinulle on uskottu, ja pakene turhia puhumisia, ja valhetiedon vääryyksiä! Sillä nämä, jotka sellaista harjoittavat, ovat eksyneet uskosta. Siunaus kanssasi! Amen. – 1.Tim.6:20-21 aramea 👍

Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne! – 1.Tim.6:20-21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/