14. touko, 2018

1.Timoteus luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Timoteus luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tim.pdf

 

Vanhinta älä nuhtele, vaan anna hänen olla sinulle kuin isä, ja ne, jotka ovat lapsia, kuin sinun veljiäsi. Ja vanhemmat naiset kuin äidit, ja ne, jotka ovat lapsia, kuin sisarenne, kaikessa puhtaudessa. – 1.Tim.5:1-2 aramea

Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä, vaan neuvo niinkuin isää, nuorempia niinkuin veljiä, vanhoja naisia niinkuin äitejä, nuorempia niinkuin sisaria, kaikessa puhtaudessa. – 1.Tim.5:1-2 KR38

 

Kunnioita leskiä – niitä, jotka todellakin ovat leskiä. Ja jos leskellä on luonaan lapsia tai lastenlapsia, opetettakoon, että ensisijaisesti lapset hoitavat huonekuntaansa, ja siten osoittavat kunniaa vanhemmilleen, sillä tämä on Jumalan edessä vastaanotettavaa. – 1.Tim.5:3-4 aramea 👍

Kunnioita leskiä, jotka ovat oikeita leskiä. Mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan, mitä ovat velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä. – 1.Tim.5:3-4 KR38 🤨

 

Mutta sellainen, joka todellakin on leski ja yksinäinen, tämän toivo on Jumalassa, ja hän pysyy rukouksessa ja esirukouksessa, yöt ja päivät. Mutta sellainen, joka palvoo urheilukilpailuja, on eläessään kuollut.  Näitä käske heille, että olisivat ilman pahuuksia. – 1.Tim.5:5-7 aramea 🤨

Oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalaan ja anoo ja rukoilee alinomaa, yötä päivää; mutta hekumoitseva on jo eläessään kuollut. Teroita tätäkin, että he olisivat nuhteettomat. – 1.Tim.5:5-7 KR38 🤨

 

Sillä jos joku ei uskollisesti hoida niitä, jotka erityisesti ovat hänen omaa huonekuntaansa, tämä on haudannut uskollisuutensa, ja hän on pahempi kuin ne, jotka eivät ole uskovia.  – 1.Tim.5:8 aramea 👍

Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. – 1.Tim.5:8 KR38

 

Valitse sen tähden sellainen leski, joka ei ole alle kuusikymmentä vuotta; sellainen, jolla on ollut yksi aviomies. Ja hänellä on teoista kaunis todistus, jos hän on kasvattanut lapsia, jos hän on ottanut vastaan vieraita, jos hän on pessyt pyhien jalkoja, jos hän on lohduttanut kärsiviä, jos hän on vaeltanut kaikessa hyvässä työssä. – 1.Tim.5:9-10 aramea

Luetteloon otettakoon ainoastaan semmoinen leski, joka ei ole kuuttakymmentä vuotta nuorempi ja joka on ollut yhden miehen vaimo, josta on todistettu, että hän on tehnyt hyviä töitä, on lapsia kasvattanut, vieraita holhonnut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettuja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut. – 1.Tim.5:9-10 KR38

 

Mutta niitä leskiä, jotka ovat nuoria, vältä. Sillä he voivat erota Messiaasta ja etsiä miehiä. Ja se heidän tuomionsa nousee, sillä he ovat hylänneet ensimmäisen uskollisuutensa. – 1.Tim.5:11-12 aramea 🤨

Mutta nuoret lesket hylkää; sillä kun he himokkaiksi käyden vieraantuvat Kristuksesta, tahtovat he mennä naimisiin, ja ovat tuomion alaisia, koska ovat ensimmäisen uskonsa hyljänneet. – 1.Tim.5:11-12 KR38 🤨👎

 

Mutta he myös oppivat laiskoiksi, kun kiertelevät talosta taloon, eikä ainoastaan laiskoiksi, vaan myös lisäävät puheita ja päästävät suustaan turhuuksia ja puhuvat sellaista, mikä ei ole sopivaa. Sen tähden minä tahdon, että ne nuoret menevät naimisiin ja kantavat lapsia ja hoitavat omia kotejaan, eivätkä antaisi vastustajille yhtäkään moitteen sijaa. – 1.Tim.5:13-14 aramea

He oppivat kylää kierrellessään vielä laiskoiksikin, eikä ainoastaan laiskoiksi, vaan myös juoruisiksi ja monitouhuisiksi ja sopimattomia puhumaan. Minä tahdon sentähden, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiansa eivätkä anna vastustajalle mitään aihetta solvaamiseen. – 1.Tim.5:13-14 KR38

 

Sillä jo valmiiksi he ovat alkaneet, yksi toisensa jälkeen, kääntymään satanan perään. Jos jollain uskovalla tai uskovalla naisella on leskiä, tukekoon heitä, eikä tule taakoittaa seurakuntaa, että niille, jotka ovat oikeasti leskiä, olisi todellakin tarpeeksi. – 1.Tim.5:15-16 aramea

Sillä muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa. Jos jollakin uskovaisella naisella on leskiä, niin pitäköön niistä huolen, älköönkä seurakuntaa rasitettako, että se voisi pitää huolta oikeista leskistä. – 1.Tim.5:15-16 KR38

 

Ne vanhimmat, jotka kauniisti johtavat, ansaitsevat kaksinkertaisen kunnian, erityisesti ne, jotka raatavat sanassa ja opetuksessa. Sillä kirjoitus sanoo, että ”älä sido kulkevaa härkää”, ja ”työmies on palkkansa ansainnut”. – 1.Tim.5:17-18 aramea 👍

Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut." – 1.Tim.5:17-18 KR38

 

Älä hyväksy syytöstä vanhinta vastaan, paitsi kahden tai kolmen todistajan suulla. Synnin tekijöitä nuhtele jokaisen edessä, että myös muut kunnioittaisivat. – 1.Tim.5:19-20 aramea 🤨

Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. – 1.Tim.5:19-20 KR38 🤨👎

 

Minä todistan sinulle, Jumalan, ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, ja hänen väkevien enkeleidensä edessä, että tarkkaile näitä, äläkä ole kovin äkkipikainen missään asiassa, äläkä missään toimi puolueellisesti. – 1.Tim.5:21 aramea 👍

Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä, tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta. – 1.Tim.5:21 KR38

 

Älä laita pikaisesti käsiä kenenkään päälle, äläkä osallistu vieraisiin synteihin. Varjele sielusi puhtaana!  Ja älä enää juo vain vettä, vaan juo vähän viiniä, vatsasi tähden ja sairautesi tähden. – 1.Tim.5:22-23 aramea

Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana. Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi. – 1.Tim.5:22-23 KR38

 

On olemassa sellaisia ihmisiä, joiden synnit tunnetaan, ja nämä ovat ensimmäisenä menossa sinne tuomiolle, ja on sellaisia, jotka menevät heidän perässään. Samoin on myös hyviä, tunnettuja tekoja, sellaisia, joita ei voida pitää kätkettynä. – 1.Tim.5:24-25 aramea

Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestäpäin; samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä. – 1.Tim.5:24-25 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/