14. touko, 2018

1.Timoteus luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Timoteus luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tim.pdf

 

Mutta henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina yksi toisensa jälkeen luovutaan uskosta, ja kuljetaan valheen hengen perässä, ja riivaajien oppien perässä. Nämä, jotka ovat vääryyden valheiden muodossa, ja puhuvat petoksia ja paaduttavat omaatuntoaan. – 1.Tim.4:1-2 aramea 👍

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty – 1.Tim.4:1-2 KR38 🤨👎

 

Ja kieltävät menemästä naimisiin, ja pidättäytymään ruuasta; näistä, jotka Jumala loi käytettäväksi ja kiitokselle niille, jotka uskovat ja tuntevat totuuden. Koska kaikki, mitä on luotu, on Jumalalle kaunista, eikä ole mitään hylättävää, jos otetaan vastaan kiitoksen kautta. Sillä se pyhitetään Jumalan sanan, ja rukouksen kautta.  – 1.Tim.4:3-5 aramea

ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan; sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.  – 1.Tim.4:3-5 KR38

 

Jos näitä opetat, olet oleva veljillesi hyvä Messias Jeshuan työntekijä, samalla kun kasvat niiden uskon sanojen kautta, ja sen hyvän opetuksen kautta, jolla sinua on opetettu. – 1.Tim.4:6 aramea 👍

Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. – 1.Tim.4:6 KR38 🤨👎

 

Mutta ikävistä vanhojen naisten juoruista pysy erossa, ja harjoita sieluasi puhtaudessa! – 1.Tim.4:7 aramea 👍

Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. – 1.Tim.4:7 KR38

 

Sillä ruumiin harjoitus hyödyttää vähän, tätä aikaa varten, mutta se puhtaus hyödyttää kaikessa, ja sille on elämän lupaus, tälle ajalle, ja tulevalle. Se sana on luotettava, ja vastaanottamisen arvoinen. – 1.Tim.4:8-9 aramea 👍

Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. – 1.Tim.4:8-9 KR38

 

Sillä tämän tähden me teemme työtä ja meitä pilkataan, joiden toivo on elävässä Jumalassa, joka on kaikkien ihmislasten elämän antaja – erityisesti uskovien. – 1.Tim.4:10 aramea 👍

Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. – 1.Tim.4:10 KR38 🤨

 

Näitä opeta ja käske. Älköön kukaan halveksiko nuoruuttasi, vaan ole sinä esimerkki uskoville, sanassa ja käytöksessä, ja rakkaudessa ja uskossa ja puhtaudessa. Kunnes minä tulen, ole ahkera lukemisessa ja esirukouksessa, ja opettamisessa. – 1.Tim.4:11-13 aramea

Tätä käske ja opeta. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opetaahkerasti, kunnes minä tulen. – 1.Tim.4:11-13 KR38

 

Eikä tule halveksia sitä lahjaa, joka sinussa on – joka sinulle on annettu sen profetian kautta, ja vanhimmiston käsien päälle asettamisen kautta. – 1.Tim.4:14 aramea 👍

Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. – 1.Tim.4:14 KR38

 

Ajattele näitä, ja elä näissä, että sen tuntisivat ne kaikki, joiden eteen sinä tulet.  Ja ole sielussasi valveilla, ja opetuksessasi, ja tarkkaile niitä. Sillä kun näitä teet, sinun sielusi elää, samoin niiden, jotka sinua kuulevat. – 1.Tim.4:15-16 aramea 👍

Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. – 1.Tim.4:15-16 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/