13. touko, 2018

1.Timoteus luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Timoteus luvut 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tim.pdf

 

Varma on se sana, että jos joku mies haluaa vanhimmistoon, hän haluaa hyvää työtä. Mutta vanhimman on oltava sellainen, jossa ei ole virhettä havaittu, ja hänen on oltava yhden vaimon aviomies, sellainen, joka on mieleltään kirkas, ja raitis, ja kunniallinen, ja muukalaisia armahtaa ja opettaa. – 1.Tim.3:1-2 aramea

Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, – 1.Tim.3:1-2 KR38

 

Eikä riko viinin tähden, eikä hänen kätensä ole nopea iskemään, vaan on nöyrä, eikä saa olla riitaisa eikä rahan ystävä. Ja johtaa omaa huonekuntaansa kauniisti, ja lapsensa ovat alamaisuudessa, kaikessa puhtaudessa. – 1.Tim.3:3-4 aramea

ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; – 1.Tim.3:3-4 KR38

 

Sillä jos ei oman sielunsa huonetta osaa johdattaa kauniisti, kuinka hän kykenisi johdattamaan Jumalan seurakuntaa? Eikä saa olla lapsi opetuslapseudessaan, ettei ylpistyisi ja lankeaisi satanan tuomiossa. Mutta hänellä tulee olla myös kaunis todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän lankea häpeässä, ja satanan ansan kautta.– 1.Tim.3:5-7 aramea

sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan.– 1.Tim.3:5-7 KR38

 

Ja samoin myös seurakuntapalvelijoiden tulee olla puhtaita, eikä kahden asian puhujia, eikä mielistyneitä paljoon viiniin, eikä saastaisen hyödyn ystäviä. Vaan pitävät sen uskon salaisuuden, puhtaassa omassatunnossa. Ja nämä; heidät koeteltakoon ensin, ja sitten palvelkoon, kun ovat ilman pahuutta. – 1.Tim.3:8-10 aramea

Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. – 1.Tim.3:8-10 KR38

 

Samoin myös naisten tulee olla nöyriä ja mieleltään kirkkaita, ja kaikessa uskollisia, eikä saa olla pahan puhujia. – 1.Tim.3:11 aramea

Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. – 1.Tim.3:11 KR38

 

Seurakuntapalvelijan tulee olla sellainen, että hänellä on yksi vaimo, ja hän johtaa lapsiaan ja huonekuntaansa kauniisti. Sillä ne, jotka kauniisti palvelevat, ostavat hyvää asemaa itselleen, ja peittämättömin kasvoin saavat paljon olla siinä Messias Jeshuan uskollisuudessa. – 1.Tim.3:12-13 aramea 👍

Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa. – 1.Tim.3:12-13 KR38 🤨

 

Nämä minä olen sinulle kirjoittanut, kun minä toivon, että minä pian tulen sinun luoksesi. Ja mutta jos on niin, että minä viivyn, että tietäisit, kuinka tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. – 1.Tim.3:14-15 aramea

Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. – 1.Tim.3:14-15 KR38

 

Ja todellakin; suuri on tämä puhtauden salaisuus, joka paljastettiin lihassa ja vanhurskautettiin hengen kautta, ja näyttäytyi enkeleille ja julistettiin kansakuntien keskuudessa, ja uskottiin maailmalle, ja kohosi ylös kirkkaudessa! – 1.Tim.3:16 aramea 👍

Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. – 1.Tim.3:16 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/