8. touko, 2018

1.Timoteus luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Timoteus luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tim.pdf

 

Paulos, Messias Jeshuan apostoli, Jumalan, meidän elämämme antajan asetuksen kautta, ja Messias Jeshuan, meidän toivomme kautta. Timoteokselle, todelliselle pojalleni uskollisuudessa, siunausta ja armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme, ja meidän Herraltamme Messias Jeshualta! – 1.Tim.1:1-2 aramea

Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme, ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme, asettama, Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalaltaja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme! – 1.Tim.1:1-2 KR38

 

Minä pyysin sinua, kun menin Makedoniaan, että viivyt Efesossa ja käskisit jokaista, etteivät kovin monenlaisia opetuksia opettaisi. – 1.Tim.1:3 aramea

Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi – 1.Tim.1:3 KR38

 

Että he eivät kiinnittäisi huomiotaan juoruihin ja keskusteluihin sukuluetteloista, joilla ei ole loppua. Nämä aiheuttavat enemmänkin riitaa, eivätkä kasvatusta siinä Jumalan uskollisuudessa. – 1.Tim.1:4 aramea 👍

eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. – 1.Tim.1:4 KR38 🤨👎

 

Mutta käskyn päämäärä on se rakkaus, joka on puhtaasta sydämestä, ja hyvästä omastatunnosta, ja oikeasta uskollisuudesta. Ja osa näistä ihmisistä on eksyneitä, ja he ovat kääntyneet pois, turhiin puheisiin. He etsiytyvät olemaan kirjoitetun sanan opettajia, vaikka eivät edes ymmärrä sitä asiaa, josta puhuvat, eivätkä sitä, mistä väittelevät. – 1.Tim.1:5-7 aramea

Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät – 1.Tim.1:5-7 KR38

 

Mutta me tiedämme, että kirjoitettu sana on kaunista, jos ihmistä sen mukaan, sen kirjoitetun sanan kautta johdatetaan. – 1.Tim.1:8 aramea 🙂👍

Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään – 1.Tim.1:8 KR38 🤨👎

 

Kun tiedetään, että sitä kirjoitettua sanaa ei ole laitettu vanhurskaita varten, vaan väärille ja kapinallisille, ja pahantekijöille ja syntisille, ja tyhmille, niille, jotka eivät ole puhtaita, ja niille, jotka satuttavat isiään, ja niille, jotka satuttavat äitejään, ja murhaajille. – 1.Tim.1:9 aramea 👍

ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, – 1.Tim.1:9 KR38 🤨👎

 

Ja haureellisille, ja miespuolisten kanssa makaaville miehille, ja lasten vapauden varastajille, ja valehtelijoille ja valaa vastaan rikkojille, ja kaikelle sellaiselle, mikä on tervettä oppia vastaan. – 1.Tim.1:10 aramea 👍

haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan -– 1.Tim.1:10 KR38

 

Että Jumalan kirkkauden evankeliumi olisi siunattu; se, joka minulle on uskottu; – 1.Tim.1:11 aramea 👍

autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. – 1.Tim.1:11 KR38 🤨👎

 

Ja minä kiitän häntä, meidän Herraamme Messias Jeshuaa, että hän on antanut minulle voimaa, että minut on havaittu uskolliseksi, ja asetettu palvelemaan häntä. Minulle, joka aluksi olin pilkkaaja ja vainoaja, ja väärintekijä, mutta armahdettu, koska tein sitä tietämättäni, että se ei ollut sitä uskollisuutta. – 1.Tim.1:12-13 aramea

Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa; – 1.Tim.1:12-13 KR38

 

Mutta minussa lisääntyi se meidän Herramme siunaus ja uskollisuus, ja se rakkaus, joka on Messias Jeshuassa. – 1.Tim.1:14 aramea

ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. – 1.Tim.1:14 KR38

 

Uskollista on se sana, ja arvollista ja vastaan otettavaa, että Jeshua, Messias, on tullut maailmaan antamaan elämää syntisille, joka minä ensisijaisesti olin. – 1.Tim.1:15 aramea 👍

Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. – 1.Tim.1:15 KR38 🤨

 

Mutta tämän tähden hän minut armahti, että Jeshua, Messias, olisi minussa ensimmäisenä, kaikessa hänen henkensä kärsivällisyydessä, esimerkiksi niille, jotka kulkevat uskoen hänen kauttaan, iankaikkista elämää varten. – 1.Tim.1:16 aramea 👍

Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. – 1.Tim.1:16 KR38

 

Mutta maailmankaikkeuden kuninkaalle, hänelle, joka on turmeltumaton, eikä näkyvä, joka on yksi, Jumalalle, kunnia ja kirkkaus, aina ja iankaikkisesti, amen! – 1.Tim.1:17 aramea

Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen. – 1.Tim.1:17 KR38

 

Tämän säädöksen minä sinulle asetan, poikani Timotheos; niiden entisten profetioiden mukaan, joita sinusta oli, että taistelisit tämän taistelun niiden kautta kauniisti, uskollisuudessa ja hyvässä omassatunnossa. Sillä ne, jotka ovat hylänneet tämän, ovat kaataneet maahan uskonsa. – 1.Tim.1:18-19 aramea

Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. – 1.Tim.1:18-19 KR38

 

Niin kuin Hymeneos ja Aleksandros, nämä, jotka minä luovutin satanan hallintaan, etteivät olisi pilkkaamassa. – 1.Tim.1:20 aramea

Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. – 1.Tim.1:20 KR38 🤨

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/