6. touko, 2018

Aramean opetuksia Johanneksen kirjeet

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Me ilmoitamme toivon sanomana teille häntä, joka oli alusta; hän, jota me kuulimme ja katselimme, näimme omilla silmillämme, ja koskettelimme käsillämme; hän, joka on se elämän sana. -1.Joh.1:1

(Evankeliumi on tässä aramealainen ”toivon sana”, sevartha verbinä. Johannes aloittaa heti jokaiselle aikansa juutalaiselle tutulla terminologialla, ”bereshit ” viittaa luomistyöhön ja ”se elämän sana” targumien memra-termiin. Tuo mmra/mltha sana, ja toistuva pyhän hengen työ ja siitä avoin kirjoittaminen targumien teksteissä aiheutti sen, että juutalaiset eivät targumia lue.

Kristityt taas eivät lue targumeja, koska he luulevat, että ne ovat juutalaisten käyttämiä. Toisaalta, länsimaisen uskovan on lähes mahdoton edes löytää noita arameankielisiä raamatun käännöksiä. Devar Chaim–termiä ”elämän sanana” ei ole olemassa missään muualla kuin Delitzschin käännöksessä.)

 

* Ja se elämä paljastettiin, ja me näimme sen, ja me todistamme ja julistamme teille iankaikkisia elämiä. Nämä, jotka olivat olleet isän luona, ja ovat meille paljastettuja. -1.Joh.1:2

(Paljastaa on tarkempi kuin ilmestyä. Sanasta tulee myös nimi Goljat, josta mainitaan, että ”hän oli kuin paljastettu/alaston sotavarustuksessaan, Jumalan edessä”. Elämä on sanana monikko, sanan ”nämä” tähden, jos olisi kyse yhdestä elämästä, הנון tilalla lukisi הי.)

 

* Ja sitä, mitä me näimme ja kuulimme, me myös teille julistamme, että teillä olisi yhteys meidän kanssamme, ja sellainen yhteys, joka meillä on Isän kanssa, ja hänen poikansa Jeshuan, Messiaan kanssa. -1.Joh.1:3

(Yhteys on ensisijaisesti yhteistyötä.)

 

* Ja näitä me kirjoitamme teille, että meidän ilomme, joka teissä on, olisi täydellinen. -1.Joh.1:4

(Tässä käytetty täydellinen on johdettu samasta sanasta, joka merkitsee astian täyttämistä. Kreikan tekstit eroavat vähän toisistaan, mutta ajatus, ”joka teissä on”, puuttuu.)

 

* Ja tämä on sitä evankeliumia, jota me olemme häneltä kuulleet, ja me evankelioimme teille häntä, sitä Jumalan valkeutta, eikä hänessä ole lainkaan pimeyttä. -1.Joh.1:5

(Jakeen voi kääntää myös, että ”evankelioimme teille, että Jumala on se valkeus”, mutta silloin ei saa tuota ”hän”- sanaa sovitettua kieliopillisesti järkevästi. Sama ”tulkoon valkeus” (1Moos.1:3Tg) ja se valkeus, joka asuu Jumalan luona (Daniel 2:22), on myös yksi syy, miksi juutalaiset lopettivat targumin käytön. ”Kal kallah” on eräänlainen ”kertakaikkiaan”-sanonta.)

 

* Ja jos me sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, ja vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä kulje totuudessa. -1.Joh.1:6

(Kulkeminen on sama termi, kun vene kulkee eteenpäin. Yhteys on tässäkin ennen kaikkea yhteistyötä.)

 

* Lapseni, minä kirjoitan näitä, ettette syntiä tekisi, ja jos joku syntiä tekeekin, meillä on olemassa kirottujen lunastaja, Isän luona; Jeshua, vanhurskas Messias. -1.Joh.2:1

(Tässä tulee esiin se ”synnin palkka on kuolema, mutta...” – ajatus, jossa Jeesus on tullut lunastamaan kirotut. Kreikan kielestä puuttuneen terminologian tähden aramean ”parak lita” on suoraan kirjoitettu kreikaksi, parakletos. Teksti myös ilmoittaa, että Jeesus on tämä lunastaja, ei pyhä henki.)

 

* Sillähän on se armoistuin, joka on meidän syntiemme tähden, eikä ainoastaan meidän puolestamme, vaan myös kaiken maailman puolesta. -1.Joh.2:2

(Vaikka armoistuin on vähän huono sana, sehän merkitsee liiton arkin yläosaa, käytän sitä KR33 lukijoiden tähden. Chusaia tarkoittaa tätä, ei mitään sovitusta. Sama sana mm. Room.3:25 ja Hebr.9:5. Uuden liiton kirjoituksissa sovitus oli niin täydellinen, että koko VT:n papillista termiä ei käytetä enää, vaan meillä on ”Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin”. Sovitus on vain tulkinnallisissa käännöksissä!)

 

* Joka sanoo, että ”minä olen hänessä”, hänen tulee vaeltaa niin kuin Hänen vaelluksensa oli. -1.Joh.2:6

(Vaellus on tässäkin halaka, päivittäistä elämää.)

 

* Minä olen kirjoittanut teille, isät, että te olette tunteneet hänet, joka on alusta. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, että te olette voimallisia, ja Jumalan sana hallitsee teissä, ja te olette voittaneet sen pahan. -1.Joh.2:14

(”Hallitsee” on Shar-sanasta, niin kuin shar shalom, rauhan ruhtinas.)

 

* Älkää ystävystykö maailmaan, älkääkä sellaisiin, mitä siinä on. Sillä sellainen, joka on maailman ystävä; hänessä ei ole isän rakkautta. -1.Joh.2:15

(Paavi Gelasiuksen käyttämässä versiossa 400-luvulla puhutaan ”Isän hengestä”, eikä rakkaudesta. En löydä lähdettä tällaiselle vaihtoehdolle.)

 

* Lapseni, se aika on erilainen, ja niin kuin te olette kuulleetkin, että väärä messias tulee, ja nyt heille on ollut monta väärää messiasta, ja tästä me tiedämme, että se aikaon toisenlainen. -1.Joh.2:18

(Sanan achar voi kääntää viimeiseksikin. Ensisijaisesti kuitenkin toisenlainen/erilainen aika.)

 

* Hän, joka harjoittaa syntiä, on satanasta, koska hän, satana, on alusta asti ollut syntinen, ja tämän tähden Jumalan poika ilmestyi, että hän tuli tekemään tyhjäksi satanan teot. -1.Joh.3:8

(Tässä ei ole man bereshit, joten ei viitata luomistyön alkuun. ”Alusta asti” on muusta alusta, kuten Hesekiel 28:13- kertoo.)

 

* Ja meillä on tämä luottamus häntä kohtaan, että kaikki, mitä me pyydämme häneltä, hänen tahtonsa mukaan, hän meitä kuulee. -1.Joh.5:14

(Tällainen luottamus on nimenomaan ”Herran luottamus”, sanan lopunkin takia. 2Kor.7:4, Ef.3:12 sama.)

 

* Me tiedämme, että me olemme Jumalasta, ja kaikki maailma on pahan kautta sidottuna. -1.Joh.5:19

(Sitominen on kuin kengän nauhojen sitomista, mutta voi tarkoittaa myös jotain merkitsemistä.)

 

 

* Vanhin valitulle Kyrialle, ja hänen lapsilleen, niille, joita minä rakastan totuudessa. Mutta en yksin minä, vaan kaikki, jotka tuntevat sen totuuden. -2.Joh.1:1

(Kyria on latinan ja kreikan erisnimi.)

 

* Jokainen, joka tekee sellaista, eikä pysy siinä Messiaan opetuksessa, hänellä ei ole Jumalaa. Joka pysyy tässä hänen opetuksessaan, hänellä on isä ja poika. Jos joku tulee teidän luoksenne, eikä tuota opetusta ole kuolettanut, älkää ottako häntä vastaan siihen taloon ja toivottakoiloiten tervetulleeksi; älkää hänelle puhuko. -2.Joh.1:9-10

(Kuolleet tai kuolettaa, 113xUT. Johannes kieltää ottamasta vastaan niitä, joiden mielestä Jeshua ei ollut se luvattu Messias, lihaksi tullut. Kreikka käyttää fero-verbiä, mukana tuomista.)

 

* Vanhin rakkaalle Gaius’lle, hänelle, jota minä rakastan totuudessa. Rakkaamme; minä joka asiassa rukoilen sinun yllesi, että menestyisit ja olisit terveenä, samalla kun sinun sielusi menestyy. -2.Joh.3:1-2

(Kreikkakin käyttää rukousta. KJV ”toivoo” ja suomalainen on taas näköjään käännetty englannista.)

 

* Dimitrius’n ylle on se todistus jokaiselta, ja seurakunnalta, ja itse siltä totuudeltakin. Mutta me todistamme, ja sinä tiedät, että se meidän todistuksemme on totta. -2.Joh.3:12

(”Itse totuudelta”on maskuliinimuoto. Suuri osa kreikankin teksteistä mainitsee seurakunnan. Todistus, sahadutha, on suomalaisessakin raamatussa 1Moos.31:47 kohdassa. Aramean sanojen käyttö ”toorassa”oli yksi painava peruste sille, että rabbit antoivat suostumuksen arameankielisen raamatun, targumin, saattamiseen kirjalliseen muotoon.)

 

* Rauha olkoon sinun kanssasi. Ystävät lähettävät sinulle rauhaa. Lähetä rauhaa jokaiselle ystävälle, hänen nimessään. -2.Joh.3:15

(Armahdettu, ystävä, rakas; sanalla on kaikki kolme merkitystä arameassa.)

 

Johanneksen kirjeet kokonaan täältä  https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/johanneksen-kirjeet.html