6. touko, 2018

Aramean opetuksia Johannes luvut 1-21

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

 * Kaikki oli hänen kätensä kautta, eikä ilman häntä ollut edes sitä yhtäkään, mitään, mikä oli. – Joh.1:3

(Juutalaisessa perimätiedossa maailma on luotu Messiaan kautta, ja Johannan menee sen mukaan.)

 

* Mutta niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi heille vallan olla Jumalan lapsia – niille, jotka uskovat hänen nimessään. – Joh.1:12

(Tai, ”hänen nimensä kautta.”)

 

* Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon sijaan. – Joh.1:16

(Ennemmin siunaus, 5Moos.28, mutta menin perinteisen sanavalinnan mukaan suomennoksessa.)

 

* Nämä tapahtuivat Beit - Aniassa, Jordananin vieressä, missä Johannan oli kastamassa. – Joh.1:28

(Beit - Ania, taatelitalo. Avar on risteys, Ever ranta, sivu, rantapenkere. Molemmat kirjoitetaan עבר.)

 

* Ja hän katsahti Jeshuaa, hänen kävellessään, ja sanoi, ”katso, Jumalan karitsa!” – Joh.1:36

(Voi olla lammas tai karitsa, molemmat ovat oikein. Kävely on vaellusta, kokonaista elämäntapaa, termistä halaka.)

 

* Ja ne kaksi hänen oppilastaan ymmärsivät sen, mitä hän sanoi, ja he menivät Jeshuan perässä. – Joh.1:37

(Shma on sellaista kuulemista, että myös ymmärtää kuulemansa.)

 

* Ja Filippos löysi Nathanielin ja sanoi hänelle, ”Hänet, josta on kirjoitettu Moshen sanassa, ja profeetoissa, me olemme löytäneet – hänet, joka on Jeshua, hän on Josefin poika Natsarethista!” – Joh.1:45

(Juutalaisilla oli tähän aikaan odotus, että Messiaan nimi voisi olla Jeshua, moniin kirjoituksiin perustuen, mm. Ps.72:17, johon myöhemmin nimen tilalle raaputettiin Jeshuasta ”jinnon”. Ajin pois, vav pidemmäksi, jolloin saadaan nunsofit, ja shin raaputettiin keskeltä kahtia. Varhaisimmat maininnat ”Jinnon” – sanasta ovat 200 -luvulta, rabbi Jannain kirjoituksista.  Vieläkin juutalaiset rukoukset ovat täynnä Jeshuaa.)

 

* Nathaniel sanoi hänelle, ”mistä sinä minut tunnet?” Jeshua sanoi hänelle, ”kun Filippos ei vielä kutsunut sinua, ollessasi viikunapuun alla, minä näin sinut.” – Joh.1:48

(Täällä on pakko olla puun alla varjossa kuumuuden tähden.)

 

* Ja sinä päivänä, joka oli kolmas, oli hääjuhla Katna’ssa, Galilean kaupungissa, ja Jeshuan äiti oli siellä. – Joh.2:1

(Katna on ”vähäinen, pieni”. Sen voisi kääntää myös, että hääjuhla oli ”siinä Galilean pikkukylässä”.)

 

* Ja viini oli loppu, ja hänen äitinsä sanoi hänelle, Jeshualle, ”heillä ei ole viiniä.” Jeshua sanoi hänelle, ”mikä sinulla on? Minun aikani ei ole vielä tullut.” – Joh.2:3-4

(Kysymys on aramean kielen sanonta, esim ”Legio” käyttää samaa Markuksen evankeliumissa.)

 

* Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, ”mitä hän teille sanoo, se tehkää”. – Joh.2:5

(Palvelija on tässä sama sana kuin ”seurakuntapalvelija”, tai seurakunnan ”työntekijä”.)

 

* Tämä oli ensimmäinen merkki, se, jonka Jeshua teki Galilean Katnassa, ja ilmoitti kirkkautensa – ja hänen oppilaansa uskoivat hänen kauttaan. – Joh.2:11

(Messiaan merkkinä ilmoitettu tapaus, mutta en ole nähnyt rabbiinisessa kirjallisuudessa aiheesta mitään mainintaa. Aina on tietysti olemassa mahdollisuus, että tällainen merkki olisi jätetty pois heidän kirjoituksistaan kristinuskon ensimmäisinä vuosisatoina, antisemitismin seurausten tähden. Joh.20:30 arameassa puhuu siitä, että koko tämä kirja on näistä ”Messiaan merkeistä”.)

 

* Tämän jälkeen hän meni alas Kefar-Nahumiin, hän ja hänen äitinsä ja veljensä ja oppilaansa, ja he olivat siellä ne muutamat päivät. – Joh.2:12

(Sanamuoto on sellainen, että kyseessä on sellaiset päivät, jotka lukijan pitäisi tietää.)

 

* Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähestymässä, ja Jeshua meni ylös Jerusalemiin. Ja hän havaitsi temppelissä olevan lampaiden ja karitsojen ja kyyhkysten myyjiä, ja rahanvaihtajia, jotka istuivat. – Joh.2:13-14

(Temppelissä ei saanut istua muu kuin Israelin kuningas. Mark.12:41 Jeesus itse istuu. Johannes mainitsee heidän istuneen juuri tästä syystä. Raamatussa jokaisella sanalla on merkitys.)

 

* Mutta siellä oli yksi mies fariseuksista, Nikodemos nimeltään. Hän oli se juutalaisten johtaja. – Joh.3:1

(Nikodemos ben Gurion oli yksi Jerusalemin varakkaimmista miehistä. Tästä miehestä myös Israelin ensimmäinen pääministeri David otti sukunimensä. Ruhtinas, arkhon, on sama sana kreikassakin.)

 

* Ja samoin kun Moshe korotti käärmeen erämaassa, samoin tulee Ihmisen Poika korotetuksi. – Joh.3:14

(Käärme on tässä vähän erikoinen sana, sehän on kuin ”se elävä”. 7x UT; Matt.7:10, Luuk.11:11, 2Kor.11:3...)

 

* Sillä tavalla Jumala rakastaa maailmaa, että samoin hän antaa ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen kauttaan, ei hukkuisi, vaan hänelle olisi iankaikkinen elämä. – Joh.3:16

(Näissä molemmissa jakeissa ”uskoo häneen” tai ”hänen kauttaan” ovat molemmat kieliopillisesti oikeita lukutapoja.)

 

* Mutta myös Johannan kastoi Ain-Jon’ssa, joka on Shalim’n vieressä, koska siellä oli vettä. Monia tuli, ja heidät kastettiin. – Joh.3:23

(Ain - Jon, ”kyyhkysen silmä”. Shalim on sama kuin Saalem. Psalmi 76:3 ja Melkisedek – kuninkaallisen papiston hallituspaikka, vaikka fariseukset käänsivätkin Saalemin usein Jerusalemiksi. Tosefta Berachot mukaan Jerusalemin edellinen nimi oli Tsion, mutta Abramin aikaan siis Shalim.)

 

* Sillä Johannan ei vielä ollut pudotettu vankilaan. – Joh.3:24

(Tässä tulee näkyviin se ajatus, että vankeja säilytettiin maanalaisessa kammiossa, ”maan povessa”.)

 

* Ja hän tuli samarialaiseen kaupunkiin, jota kutsutaan Shikar, sen kylän vierelle, jonka Jakob oli antanut pojalleen Josefille. – Joh.4:5

(Nimi Shikar merkitsee myös jonkinlaista juomista, tai janon sammuttamista.)

 

* Ja Samariasta tuli vaimo ammentamaan vettä, ja Jeshua sanoi hänelle, ”annatko minulle vettä juotavaksi?” – Joh.4:7

(Pyyntö, ei käskymuoto. Suomalaisessa vain ”anna minulle juoda”. Myös jae yhdeksän viittaa kysymykseen.)

 

* Oletko sinä suurempi kuin meidän isämme Jakob, hän, joka antoi meille tämän kaivon, ja hän joi siitä, ja hänen lapsensa ja laumansa? – Joh.4:12

(Midrash Rabbah ja muutkin kertovat, kuinka Jakob sai veden nousemaan sen kaivon pintaan, eikä tarvinnut ammentaa syvältä. Nainen ajattelee Jeesuksen tekevän saman, mutta vielä paremmin, että se vesi virtaa kaivosta ulos. Elävä vesi merkitsee myös virtaavaa vettä.)

 

* Meidän isämme palvovat tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa täytyy palvoa. – Joh.4:20

(Kaivo on siunauksen ja kirouksen vuoren välissä; Garissim, siunauksen vuori oli rukouspaikkana.)

 

* Te palvotte sellaista, mitä te ette tunne, mutta me palvomme, sillä me tunnemme, että elämä on juutalaisista. – Joh.4:22

(Viimeisen sanan perusteella elämä voi olla tässä monikossa. ”Elämät ovat juutalaisista”.)

 

* Ja hänen puhuessaan tulivat hänen oppilaansa, ja ihmettelivät, että hän puhui vaimon kanssa, mutta kukaan ei sanonut, että ”mitä haet” tai ”miksi sinä hänen kanssaan puhut”. – Joh.4:27

(Midrash Tanchuma ilmoittaa, että juutalaisen, erityisesti opettajan, puhutellessa vierasta vaimoa, kahden tai kolmen todistajan on kysyttävä tuo kysymys, ”miksi sinä hänen kanssaan puhut” – sanasta sanaan juuri noin.)

 

* Ja näiden tapahtuessa hänen oppilaansa pyysivät häntä ja sanoivat hänelle, ”rabbimme, syö”. – Joh.4:31

(La’as ei ole tavallista syömistä (akel) vaan ennemmin hidasta pureskelemista. Yleensä verbiä käytetään pääsiäislampaan yhteydessä.)

 

* Ja hänen isänsä tunsi, että juuri siinä hetkessä Jeshuasanoi hänelle, että ”sinun poikasi elää”, ja hän uskoi, ja koko hänen huonekuntansa. – Joh.4:53

(Jakeessa on aramean vahvin painotus, siksi ”juuri se hetki”. Jada on sydämen tasolla tietämistä.)

 

* Mutta siellä, Jerusalemissa, oli paikka, yksi kastepaikka, jota kutsuttiin hebreaksi ”Beit-Hesda”, ja siinä oli viisi pylväskäytävää. – Joh.5:2

(Paikan nimi on kyllä arameaa, määräinen muoto, ”laupeuden talo”. Jos nimi olisi hebreaa, se olisi Beet – Ha - Chesed. Ilman alefia lopussa. Chesed on armoa, johon sisältyy hyviä tekoja. Mutta tähän aikaan arameaa usein kutsuttiin juutalaisessa kirjallisuudessa hebreaksi, ja raamatun hebrea oli ”pyhä kieli”, shon ha - kodesh. ”Pyhäkön kieli”. Pylväskäytävät varmistuivat vasta kesällä 2014 arkeologien toimesta, joten mainitsiko Johannes tämän meidän aikaamme varten erikseen?)

 

*Ja hänen sanansa eivät pysy teissä, koska te ette usko häneen, jonka hän lähetti. – Joh.5:38

(Pysyminen on tässä sitä, kun vesi kerääntyy yhteen paikkaan ja jää siihen.)

 

Johannes luvut 1-5 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/johannes-luvut-1-5.html

 

* Ja kun he olivat täynnä, hän sanoi oppilailleen, ”kootkaa ne tähteet, jotka ovat jäljellä, ettei mitään kadotettaisi.” – Joh.6:12

(Täytetty sanana kun joku ”pyyntö on täyttynyt”.)

 

* Älkää palvelko syötävää, joka on katoavaa, vaan syötävää, joka pysyy iankaikkista elämää varten, sellaista, jota Ihmisen Poika on teille antava, sillä tämän on isä Jumala sinetöinyt. – Joh.6:27

(Chattam on ”lukita siunaus muuttumattomaksi”, sinetöidä tai allekirjoittaa.)

 

* Mutta tämä onhänen tahtonsa, joka minut lähetti, että kaikki, jotka hän antoi minulle, eivät tuhoudu, vaan minä nostan hänet siinä viimeisessä päivässä. – Joh.6:39

(Tuhoutua; joutua kadotukseen, Abaddon – kadotus on samasta sanasta.)

 

*Joka syö minun ruumiini ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä hänessä. – Joh.6:56

(Pysymisen voi lukea mikve, ”puhdistuu minun kauttani”.)

 

* Henki on se, joka tekee eläväksi. Ei ruumis hyödytä mitään. Ne sanat, jotka minä puhuin teidän kanssanne, ovat henki, ja ovat elämä. – Joh.6:63

(Juutalaisessa ajattelussa jokainen sana ihmisen suusta kohoaa henkenä Jumalan eteen.)

 

* Ja taas, kumartuneena, hän oli kirjoittamassa maahan. – Joh.8:8

(Jeremia 17:13, ”mikve Israel, Adonai! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran”. Psalmien Midrash selittää jaetta, että se puhuu Messiaasta; niin kuin mikve puhdistaa, niin myös Messiaan veri puhdistaa.)

 

* Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja se totuus on teidät vapauttava. – Joh.8:32

(Vapauttaa, charar, orjan vapauttaminen. Substantiivina läpimurto. Mutta orjuudesta on nyt kyse; )

 

* Abraham, teidän isänne, halusi, että näkisi minun päiväni, ja hän näki ja iloitsi. – Joh.8:56

(Haluaminen tässä on iloista odotusta, samalla lähellä menettää rohkeutensa. Sana vain tässä.)

 

* Jeshua sanoi heille, ”eikö ole kirjoitettu sillä tavalla siinä teidän kirjoitetussa sanassanne, että ’minä sanoin, että te kaikki olette jumalia’?” – Joh.10:34

(Peshitta psalmi 82 lainaus menee muuten tarkasti tämän mukaan, mutta siellä דאלהין, uudempi monikkomuoto. Midrash Rabbah Bereshit selittää jakeen elohim merkitsevän tuomareita ja muita vallanpitäjiä.)

 

Johannes luvut 6-10 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/johannes-luvut-6-10.html

 

* Jeshua sanoi nämä, ja niiden jälkeen hän sanoi heille, ”ystävämme Lazar lepää, vaan minä menen herättämään hänet.” – Joh.11:11

(Tätä sanaa lepäämisestä käytetään rabbiinisessa kirjallisuudessa ainoastaan haudassa lepäämisestä ja ylösnousemukseen liittyvien asioiden yhteydessä.)

 

Johannes luvut 11-15 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/johannes-luvut-11-15.html

 

* Mutta kun Pilatus kuuli tämän sanan, Jeshua vietiin ulkopuolelle, ja hän istui tuomioistuimen ylle siinä paikassa, joka on kutsuttu ”Keefa’n Retsiftha”, mutta hebreaksi sitä sanottiin ”Gafiftha”. – Joh.19:13

(Retsifta mainitaan muissakin sen ajan arameankielisissä kirjoituksissa.)

 

* Ja tuli myös Nikodemus, hän, joka oli tullut aikaisemmin Jeshuan luokse yöllä, ja hän toi kanssaan yrttejä, mirhan ja aloen, noin sata litraa. – Joh.19:39

(Litrat on litrain, siis yksikkömuoto litra arameassakin. Tästäkö suomalainenkin sana on lähtöisin?)

 

Johannes luvut 16-21 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/johannes-16-21.html