5. touko, 2018

Jaakob luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu Jaakob luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/jakov.pdf

 

Voi rikkaita! Valittakaa ja itkekää onnettomuuksistanne, jotka tulevat päällenne.  Sillä teidän hyvinvointinne mätänee ja haisee, ja koiperhoset syövät teidän vaatteenne. – Jaak.5:1-2 aramea

Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät;  – Jaak.5:1-2 KR38

 

Ja teidän kultanne, ja antamisenne ovat ruosteessa, ja se ruoste on oleva todistajana teitä vastaan, ja se, tuli, on tuleva kuluttamaan teidän lihanne. Te olette koonneet viimeisiä päiviä varten! – Jaak.5:3 aramea

teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. – Jaak.5:3 KR38

 

Katso, niiden työmiesten palkkaa, jotka niittivät teidän maatanne, sitä, jota te olette sortaneet, huutaa! Ja niiden niittäjien valitus on noussut sotajoukkojen Herran korviin. – Jaak.5:4 aramea

Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. – Jaak.5:4 KR38

 

Sillä te olette iloinneet maan päällä, ja olette syömäreitä, ja ravinneet omat ruumiinne, kuin sitä teurastuksen päivää varten. Te olette tuominneet ja tappaneet vanhurskaan, eikä hän vastustanut teitä. – Jaak.5:5-6 aramea 👍

Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä. – Jaak.5:5-6 KR38 👎

 

Mutta te, minun veljeni, odottakoon teidän henkenne Herran Jumalan tulemukseen saakka, niin kuin viljelijä, joka odottaa maansa kallista hedelmää, ja alentaa oman henkensä, kunnes on saava sadetta, varhain ja myöhään. – Jaak.5:7 aramea

Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. – Jaak.5:7 KR38

 

Samoin te myös, odottakaa hengessänne, ja vahvistakaa sydämenne, sillä se meidän Herramme tulemus on lähellä! – Jaak.5:8 aramea

Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. – Jaak.5:8 KR38

 

Älkää valittako toinen toisestanne, veljeni, ettei teitä tuomittaisi, sillä katso, tuomari seisoo portilla. Ottakaa esimerkiksi ne profeetat, veljeni, teidän ahdistuksienne kärsivällisyydelle, nämä, jotka puhuivat Herran nimessä. – Jaak.5:9-10 aramea

Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella. Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. – Jaak.5:9-10 KR38

 

Sillä katso, me annamme siunausta niille, jotka ovat kestäneet. Te olette kuulleet Jobin kärsivällisyyden, ja sen lopun, jonka Herra hänelle teki, te olette nähneet, sillä hän, Herra, on armollinen, ja pitää huolen. – Jaak.5:11 aramea

Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen. – Jaak.5:11 KR38

 

Mutta älkää, veljeni, kaikista asioista vannoko, ei taivasten kautta eikä maan kautta, eikä muullakaan valalla, vaan olkoon sananne ”kyllä, kyllä” ja ”ei, ei”, ettei teitä tuomion alla tuomita. – Jaak.5:12 aramea 👍

Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa; vaan "on" olkoon teillä "on", ja "ei" olkoon teillä "ei", ettette joutuisi tuomion alle. – Jaak.5:12 KR38

 

Ja jos joku teistä on kärsimyksessä, hän rukoilkoon, ja jos iloitsee, ylistäköön psalmeilla. – Jaak.5:13 aramea

Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. – Jaak.5:13 KR38

 

Ja jos on sairaana, kutsukoon seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen puolestaan, ja voidelkoon hänet öljyllä, meidän Herramme nimessä. Ja uskon rukous parantaa hänet, joka on sairas, ja meidän Herramme nostaa hänet, ja jos hän on syntejä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. – Jaak.5:14-15 aramea

Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. – Jaak.5:14-15 KR38

 

Mutta te, tunnustakaa lankeemuksenne toinen toisellenne, ja olkaa rukouksessa toistenne puolesta, että paranette, sillä rukouksen voima on suuri; sellainen vanhurskaan rukous. – Jaak.5:16 aramea

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. – Jaak.5:16 KR38

 

Myös Elia oli vajavainen ihminen, kaltaisemme, ja hän rukoili, ettei maan päälle tulisi sadetta, eikä sitä tullut kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja taas hän rukoili, ja taivaat antoivat sateen, ja maa antoi hedelmää. – Jaak.5:17-18 aramea

Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. – Jaak.5:17-18 KR38

 

Veljeni, jos joku teistä eksyy siltä totuuden tieltä, ja toinen palauttaa hänet siitä hänen rikkomuksestaan, Tietäkää, että hän, joka kääntää syntisen hänen rikkomuksensa tieltä, siten elävöittää hänen sielunsa kuolemasta, ja peittää hänen syntiensä paljouden. – Jaak.5:19-20 aramea 👍

Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. – Jaak.5:19-20 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/