5. touko, 2018

Jaakob luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Jaakob luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/jakov.pdf

 

Mistä teissä on sota ja riita? Eikö niistä himoista, jotka taistelevat teidän jäsenissänne? Te haluatte, eikä teillä ole, ja te tapatte ja kadehditte, eikä teidän käsienne kautta tule mitään, ja te taistelette ja teette sotaa, eikä teillä ole – koska te ette pyydä! Te pyydätte, ettekä saa, koska te pyydätte pahasti, kuin ravitaksenne omia himojanne. – Jaak.4:1-3 aramea

Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano. Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. – Jaak.4:1-3 KR38

 

Te avionrikkojat, ettekö te tiedä, että tämän maailman ystävyys on Jumalan vihollisuutta? Sen tähden, kuka tahtoo olla tämän maailman ystävä, on Jumalalle vastustaja. – Jaak.4:4 aramea

Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. – Jaak.4:4 KR38

 

Tai voi olla, että te ajattelette arvottomasti siitä kirjoituksesta, joka sanoo, että ”kateudessa hän himoitsee sitä henkeä, joka asustaa meissä”. – Jaak.4:5 aramea 👍

Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"?  – Jaak.4:5 KR38

 

Mutta meidän Herramme antaa meille enemmän hyvyyttä. Tämän tähden sanotaan, että ”Jumala nöyryyttää ylpeät, ja nöyrille hän antaa hyvyyttä”. – Jaak.4:6 aramea 👍

Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." – Jaak.4:6 KR38

 

Sen tähden tehkää itsenne Jumalalle alamaisiksi, ja nouskaa satanaa vastaan, ja se pakenee teistä. Ja lähestykää Jumalan luokse, ja hän on lähestyvä teitä. Puhdistakaa kätenne, syntiset! Pyhittäkää sydämenne, erottelevat sielut!  – Jaak.4:7-8 aramea

Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. – Jaak.4:7-8 KR38

 

Nöyrtykää ja valittakaa, ja muuttukoon nauramisenne murheeksi, ja riemunne ahdistukseksi! Nöyrtykää Herran Jumalan edessä, ja hän on teidät korottava! – Jaak.4:9-10 aramea

Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. – Jaak.4:9-10 KR38

 

Älkää olko toisia vastaan puhujia, veljeni! Sillä hän, joka puhuu veljeään vastaan, tai tuomitsee veljensä, puhuu sitä sanaa vastaan, ja se sana tuomitsee. Ja jos se sana tuomitsee, sinä et ole sanan tekijä, vaan sen tuomitsija. – Jaak.4:11 aramea 👍

Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. – Jaak.4:11 KR38

 

Hän on yksi, kirjoitetun sanan antaja ja tuomari, hän, joka pystyy elävöittämään ja tuhoamaan. Mutta kuka sinä olet, sinä, joka tuomitset lähimmäistäsi? – Jaak.4:12 aramea 👍

Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? – Jaak.4:12 KR38

 

Mutta mitä minä sanoisin myös näistä, jotka sanovat, että ”tänään tai huomenna menemme sinne kaupunkiin, ja teemme työtä siellä yhden vuoden, ja saamme palkkaa ja ansaitsemme”? Eivätkä he tiedä, mitä huomenna on, sillä meidän elämämme ovat vain henkäys, joka hetkeksi ilmestyy, ja katoaa ja poistuu. Heidän tulisikin sanoa, että ”jos Herra tahtoo ja pitää elossa, me teemme tämän tai sen”. – Jaak.4:13-15 aramea

Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: "Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa" - te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu - sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon." – Jaak.4:13-15 KR38

 

He kerskailevat ylpeydessään. Kaikki tämän tyylinen kerskailu on pahaa. Ja sellainen, joka tietää hyvän, eikä tee, hänelle se on synti. – Jaak.4:16 aramea

Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. – Jaak.4:16 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/