5. touko, 2018

Aramean opetuksia Luukas luvut 16-24

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Mutta oli yksi mies, rikas ja puettu purppuraan ja hänellä oli joka päivä ylellisesti suloisuutta. – Luuk.16:19

(D aloittaa, ”Ja hän puhui heille toisen vertauksen”.)

 

* Mutta Jeshua vastasi ja sanoi, ”eikö näitä ollut kymmenen, jotka olivat puhdistetut, missä ne yhdeksän ovat?” Eivätkö he erottaneet, että tulisivat antamaan sen kunnian Jumalalle, paitsi tämä, joka on siitä vieraasta kansasta? – Luuk.17:17-18

(Kreikassa erottamisen tilalla ”löytäneet” ja ajatus ”vieras kansa” puuttuu. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi kreikkaa vastaavat sanavalinnat.)

 

*Ja kun osa niistä fariseuksista kysyi, ”milloin Jumalan kuningaskunta tulee?”, hän vastasi ja sanoi heille, ”ei Jumalan kuningaskunta tule vartiossa olemisen kautta”,Eikä sanota, ”katso, tässä se on, tai katso tänne, se on tuolla, sillä katso, se Jumalan kuningaskunta on teidän sisäpuolellanne”. – Luuk.17:20-21

(Tai sanatarkasti ”sisäpuolella, osassa teistä”.)

 

* He vastasivat ja sanoivat hänelle, ”minne, meidän Herramme?” Hän sanoi heille, ”missä se ruumis on, siellä kotkat kokoontuvat”. – Luuk.17:37

(Aramean pagra on ruumiin lisäksi verenvuodatusta aiheuttava onnettomuus, tai haaksirikko.)

 

* Mutta hän, Jeshua, kutsui heidät ja sanoi heille, ”sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä niiden, jotka ovat kuin nämä, heidän omansa on se taivasten kuningaskunta”. – Luuk.18:16

(Tarkasti poikalapsi, mutta maskuliini ei sulje tyttölapsia pois. Feminiini sulkee poikalapset ulkopuolelle.)

 

* Hän sanoi hänelle, ”nämä kaikki minä olen pitänyt lapsuudestani saakka”. – Luuk.18:21

(Sanonta tarkoittaa, että bar mitsvasta alkaen.)

 

* Köyden on helpompaa mennä neulan silmästä sisään, kuin rikkaan Jumalan kuningaskuntaan. – Luuk.18:25

(Gamala on paksu köysi, gamla on kameli, molemmat ovat kieliopillisesti oikein. Sana voi olla kumpi vaan.)

 

* Ne, jotka kuulivat, sanoivat hänelle, ”ja kuka sitten on mahdollinen siihen elämään?” Mutta Jeshua sanoi, ”ne, jotka eivät voi olla ihmisten luona, pystyvät olemaan Jumalan luona”. – Luuk.18:26-27

(Voida, pystyä, olla mahdollista; perinteisen suomalaisen ajatus on toinen käännösvaihtoehto. Kontekstia ajatellen tämä sanatarkka sopii ehkä paremmin.)

 

* Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon tteille, ettei ole ketään, joka on jättänyt kodin, tai sisaret tai veljet, tai vaimon tai lapset, Jumalan kuningaskunnan tähden”, eikä saisi ottaa vastaan moninkertaisesti tässä määräajassa, ja iankaikkista elämää siinä tulevassa maailmassa. – Luuk.18:29-30

(Juutalainen ajattelu ”tuleva maailma” jää kreikassa ja nykyhebreassakin piiloon tässä jakeessa, mutta sitä Luukas tarkoitti, vaikkei käytäkään yleisintä sanontaa. Luukas on voinut kirjoittaa tekstin alunperin hebreaksikin, koska tässä käytetty sanonta on tarkka aramean käännös hebrean sanonnasta. Tai, Luukas on tapansa mukaan ollut sanatarkka. Myös kreikassa eri sanavalinnat, kuin esim. Hebr.6:5.)

 

* Mutta yksikään näistä ei ymmärtänyt, vaan tämä sana oli heiltä peitetty, eivätkä he tienneet näitä, joita hän puhui heidän kanssaan. – Luuk.18:34

(Vaihtoehto ”yksi näistä ei...” ei käy, koska verbi on monikko.)

 

* Ja kun hän lähestyi Jerichoa, yksi sokea istui sen tien vieressä ja kerjäsi. Ja hän kuuli sen kansanjoukon äänen, joka kulki ohi, ja hän kysyi, että ”kuka tämä on?” – Luuk.18:35-36

(Kreikan teksteistä osa sanoo ”kuka” ja osa ”mitä” – koska aramean sanan voi kääntää molemmiksi. Mutta sanassa ”tämä” olisi dalet keskimmäisenä kirjaimena, jos olisi ”mitä tämä on”. ”Mitä” on j.41.)

 

* Ja kun he olivat kuulleet nämä, hän jatkoi vertauksen puhumista, koska hän oli Jerusalemin lähellä, ja he olivat luulleet, että se Jumalan kuningaskunta tulisi ilmestymään siinä hetkessä. – Luuk.19:11

(Kreikassa verbien aikamuodot eroavat, ja ”siinä hetkessä”- tilalla on ”heti”.)

 

* Ja hän sanoi, ”yksi sen suuren perheen poika meni kaukaiseen maahan, että ottaisi sen kuningaskunnan, ja tulisi takaisin”. – Luuk.19:12

(Kreikassa olevan ”kuninkuuden” voi kääntää kuningaskunnaksikin. Arameassa se olisi  xxxxx)

 

* Ja ensimmäinen tuli ja sanoi, ”minun Herrani, sinun miinasi on ansainnut kymmenen miinaa”. – Luuk.19:16

(Kymmenen miinaa on 500 shekeliä, kuudesosa talentista. Ed.jakeessa hopearaha.)

 

* Ja se viimeinen tuli ja sanoi, ”minun Herrani, katso sinun miinasi! Se, jota minä pidin luonani, tallithiin laitettuna. – Luuk.19:20

(Vaate on yksi tallithin sen aikaisista kutsumanimistä. Sitä käytettiin rukoushetkissä, nykyisin vain kirjanoppinut ja hänen oppilaansa, muilla ihmisillä pelkästään aamurukouksessa.)

 

* Mutta sen kansanjoukon keskeltä jotkut niistä fariseuksista sanoivat hänelle, ”rabbi, nuhtele oppilaitasi!” – Luuk.19:39

(Rabbi on korvattu kreikassa opettajalla tässä kuten yleensä muuallakin. Opettajalle on eri sana.)

 

* Se viinitarhan herra sanoi, ”mitä teen? Minä lähetän minun rakkaan poikani, ehkä he näkevät hänet, ja osaavat arvostaa”. – Luuk.20:13

(Bysantin teksteissä on mukana ”näkevät hänet”.)

 

* Ja he sanoivat hänelle, ”opettaja, Moshe kirjoitti meille, että jos joltain kuolee hänen veljensä, jolla on vaimo ilman poikia, ottakoon hänen veljensä hänen vaimonsa, ja nostakoon siemenen veljelleen”. – Luuk.20:28

(Lause ei mene minkään tunnetun 5Moos.25:5 mukaan, joten ei ole lainaus, vaan oma versio jakeesta.)

 

* Sen tähden, ylösnousemuksessa, millaisen heistä se vaimo on oleva? Sillä he seitsemän ovat ottaneet hänet. – Luuk.20:33

(”Kenen vaimo” kirjoitetaan eri tavalla. Kreikankin ”millainen” on siinä merkityksessä ainakin viidessä kohdassa.)

 

* Sillä eivät he edes pysty enää kuolemaan, sillä he ovat kuin enkeleitä, ja he ovat niitä Jumalan poikia, koska he ovat niitä ylösnousemuksen poikia. – Luuk.20:36

(Lapset ja pojat sopivat molemmat jakeen käännöksiin. ”Jumalan poika” ja ”Jumalan lapsi” arameassa.)

 

* Mutta sen, että kuolleet nousevat, myös Moshe ilmoitti, sillä hän ilmoittaa siinä pensaassa sanovansa Herraa ”Abraham’n Jumala ja Iishak’n Jumala ja Jakob’n Jumala”.38 Sillä ei Jumala ole kuolleiden, vaan elävien; sillä he kaikki ovat hänelle eläviä. – Luuk.20:37-38

(Jos tarkoitettaisiin kaikkia ihmisiä yleensä, ”he kaikki” tilalla olisi כֻּלנָשׁ. Jae on jatkoa edelliseen.)

 

* Varokaa niitä kirjanoppineita, jotka tahtovat vaeltaa viitoissa ja rakastavat ”shalom” kaduilla ja johtajien tuoleja kokouspaikoissa, ja johtajien istuimia juhla-aterioilla!  – Luuk.20:46

(Tallithin ja muiden käyttö on kirjanoppineilla kokoaikaista. Lause tarkoittaa osaa kirjanoppineista.)

 

Luukas luvut 16-20 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/luukas-luvut-16-20.html

 

* Mutta Jeshua katsahti rikkaisiin, niihin, jotka olivat heittämässä lahjaansa aarretaloon. Ja hän näki myös yhden köyhän lesken, joka heitti kaksi shamonia. – Luuk.21:1-2

(Shamona on todella pieni raha.)

 

* Amen, minä sanon teille, ettei poistu tämä auringon kuumuus, ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. – Luuk.21:32

(”Sukupolvi katoa” olisi arameassa esim. xxxxx. Ilman vokaalimerkkejä sukupolvi ja auringon kuumuus on sama sana. Katoamiselle on oma sana, mutta kreikka käyttää aramean vastinetta.)

 

* Taivaat ja maa poistuvat, ja minun sanani ei poistu. Mutta varokaa sieluissanne, etteivät teidän sydämenne milloinkaan tulisi raskaiksi kohtuuttomuudesta ja juopumuksesta, ja maailman huolista, ja se päivä tuleekin yhtäkkiä teidän päällenne. – Luuk.21:33-34

(”Yhtäkkiä”, man shalia, on tarkasti ”äänettömyydestä”, sanonta, yllättäen – yhtäkkiä.)

 

* Ja katso, hän osoittaa teille sen yhden suuren yläsalin, joka on sisustettu. Valmistakaa se siellä. – Luuk.22:12

(Yläsali oli temppelin alueella, suolavaraston yläkerta. Se oli aina sisustettu, ja talmudin mukaan ylipappi valmistautui siellä sovituspäivään koko elul-kuun ajan. Tilan muusta käytöstä meille kertoo Luukas.)

 

17 Ja hän otti sen maljan ja kiitti, ja sanoi, ”ottakaa tämä, ja jakakaa keskenänne”. 18 Sillä minä sanon teille, etten juo viinipuun tuottamaa, ennen kuin Jumalan kuningaskunta tulee. – Luuk.22:17-18

(Jakeet 17 ja 18 puuttuvat aramean käsikirjoituksista. Nämä jakeet käänsi kreikasta T.Harklean 700- luvulla ja jakeet ovat sieltä peräisin tähän Critical Text - versioon. Aramean malja on jakeessa 20.)

 

* Ja näin myös siitä maljasta, aterioimisen jälkeen, hän sanoi, ”tämä malja on se uusi liitto, minun veressäni, joka teidän puolestanne vuodatetaan”. – Luuk.22:20

(Malja on sama sana arameassa ja suomenkielessä!)

 

* Ja kun he tulivat sille yhdelle paikalle, jota kutsuttiin ”Karkafta”, he ristiinnaulitsivat hänet siellä, ja nämä pahantekijät, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelleen. – Luuk.23:33

(Karkaftha, ”se pääkallo” feminiinimuodossa merkitsee sitä maa-aluetta. Pääkallonpaikka.)

 

* Ja se päivä oli perjantai, ja se oli sapatin aatto. – Luuk.23:54

(Sanan ”perjantai” merkitys sapatin yhteydessä samassa lauseessa on ”valmistuspäivä”.)

 

* Ja katso, kaksi heistä oli sinä päivänä menossa siihen kylään, jonka nimi oli Emmaus, ja se oli Jerusalemista kuudenkymmenen stadion-mitan päässä. – Luuk.24:13

(Josefus kertoo, että Emmaus oli rakennettu roomalaiseksi sotilastukikohdaksi.)

 

* Mutta nämä antoivat hänelle osan siitä paistetusta kalasta, ja hunajan palasta. – Luuk.24:42

(Hunajanpala on sama sanonta kuin Snl.16:24, ”lempeät sanat ovat mesileipää” (KR38). Kala ja hunaja – yhdistelmä oli sapatin jälkeen. Hunaja puuttuu kaikista uusimmista kreikan teksteistä. D pyyhitty pois?)

 

* Ja minä lähetän teidän yllenne sen minun isäni lupauksen. Mutta te, pysykää Jerusalemin kaupungissa, kunnes teihin puetaan se voima korkeudesta. – Luuk.24:49

(Voima voi olla myös ”taidollisuus”. Sama kreikassa, vrt. Betsalelin yhteydessä käytetyt sanavalinnat. Fyysiselle voimalle käytetään muita sanoja.)

 

* Ja he olivat koko ajan ylistämässä temppelissä, ja siunaamassa Jumalaa. – Luuk.24:53

(Jakeen mukaan he lausuivat vieläkin käytössä olevat “baruch ata, Adonai Eloheinu, melek ha’olam”- alkuiset rukoukset. Temppelissä muiden sen ajan juutalaisten kanssa.)

 

Luukas luvut 21-24 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/luukas-luvut-21-24.html