5. touko, 2018

Aramean opetuksia Luukas luvut 11-15

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Mutta Jeshua, joka tunsi heidän ajatuksensa, sanoi heille, ”jokainen kuninkuus, joka jakaantuu omaa sieluaan vastaan, tulee erämaaksi, ja se koti, joka on jakaantunut omaa luontoaan vastaan, sortuu”. – Luuk.11:17

(Kreikassa loppu aivan eri tavalla.)

 

* Se saastainen henki, joka on lähtenyt ihmisestä, menee, matkustelee paikoissa, joissa ei ole vettä, etsiäkseen lepoa, ja kun se ei löydä, se sanoo, ”minä palaan kotiini, josta lähdin”.25 Ja jos se tulee, se löytää sen siivottuna ja kaunistettuna. – Luuk.11:24-25

(”Jos” puuttuu kreikasta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, ensimmäinen sana olisi וֵכַּד.)

 

* Ja kun hän puhui näitä, se yksi vaimo kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi, ”hänen siunauksensa sille kohdulle, joka sinut kantoi, ja rinnoille, jotka sinut imettivät!” – Luuk.11:27

(Lainaus on Targum Neofiti 1Moos.49:25 mukaan, synagogassa tulkattu arameankielinen jae.)

 

* Ja kun kansanjoukot olivat kokoontuneet, hän alkoi sanomaan, ”tämä paha sukupolvi etsii sitä merkkiä, eikä sille anneta sitä merkkiä, vaan profeetta Joonan merkki”. – Luuk.11:29

(”Se merkki”, määräinen muoto, merkitsee odotettua Messiaan merkkiä.)

 

* Mutta jos sinun ruumiisi on kokonaan valkeus, eikä siinä ole osaa mistään pimeydestä, se on valaiseva kaikkea, niin kuin lampun liekki valaisee sinua. – Luuk.11:36

(Aramean valaiseminen kohdistuu kontekstin mukaisesti ulkopuolisiin.)

 

* Voi teitä, kirjanoppineet ja puolueelliset fariseukset, jotka olette kuin tuntemattomat haudat, ja ihmiset kulkevat niiden päällä, eivätkä sitä tiedä. 45 Ja yksi kirjanoppineista vastasi ja sanoi hänelle, ”opettaja, sanoessasi nämä, sinä loukkaat meitäkin”. – Luuk.11:44-45

(Kreikan tekstissä ”lainopettaja”, arameassa sama kuin ed. jakeessa.)

 

* Sillä kaikkien niiden profeettojen veri, joka on vuodatettu maailman luomisesta, vaaditaan tältä sukukunnalta. 51 Abel’n verestä Zakarian vereen, se, joka tapettiin temppelin ja alttarin välissä; kyllä, minä sanon teille, että se vaaditaan tältä sukukunnalta. – Luuk.11:50-51

(Abelin profetia Targum Neofiti Bereshit 4:8 mukaan, ”on tuleva tuomio, ja on tuomari, ja on toinen maailma. Ja siellä, siinä tulevassa maailmassa, vanhurskaat saavat sen palkinnon, ja pahantekijöille kostetaan;”. Luukas viittaa tähän targumiin monta kertaa. Kairo Geniza targum mukaan profetia on huomattavasti pidempi. Muitakin uudempia profetioita on, mutta laitoin tähän vanhimman niistä.)

 

* Voi teitä, kirjanoppineet, jotka olette hylänneet Jumalan tuntemisen avaimet, ettekä mene sisälle, ja te olette estäneet niitä, jotka ovat menossa sisälle. – Luuk.11:52

(Tällainen määräinen muoto sen ajan kirjoissa on yleensä aina Jumalan tuntemista, mutta sen voi kääntää myös ”se tieto”. Kreikassa ”lainoppineet”, arameassa kirjuri tai kirjanoppinut. Olen itse paljon kirjurin kannalla, sille on enemmän historiallisia faktaperusteita.)

 

* Ja kun hän oli sanonut nämä heille, kirjanoppineet ja fariseukset olivat loukkaantuneet, ja he vihastuivat, ja hänen puheensa keskeytettiin. – Luuk.11:53

(Kreikka palaa lainopettajasta kirjanoppineeseen, ja sanoo jakeen lopun hyvin epämääräisesti, mikä ei ole tarkan lääkärin tyylistä.)

 

* Ja häntä varten oli monenlaisia syytöksiä, heidän etsiessään saada hänet jostain kiinni hänen suustaan, että pystyisivät syyttämään häntä. – Luuk.11:54

(Tämä syyttäminen ei ole juridinen termi, vaan ensisijaisesti pahan puhumista.)

 

* Ja hän sanoi oppilailleen, ”varokaa kaikkea petollisuutta, koska rikkauksien runsaudessa ei ole elämää”. – Luuk.12:15

(Kreikan mukaan jae on paljon monimutkaisempi.)

 

* Ajatelkaa korppeja, jotka eivät kylvä eivätkä niitä, eikä heillä ole rukouskammiota tai varastohuonetta, ja Jumala ravitsee heidät. Sen tähden, kuinka paljon enemmän te olettekaan kuin linnut! – Luuk.12:24

(Tallithin muodostamasta rukouskammiosta käytetty sana kreikassakin.)

 

* Siunaukset näille palvelijoille, jotka heidän Herransa tullessaan löytää valvovina, amen, minä sanon teille, että hän on vyöttävä vyötärönsä ja laittaa heidät aterioimaan, ja hän tulee palvelemaan heitä. – Luuk.12:37

(Tuleminen jakeen lopussa on ”toiselta puolelta tulemista”.)

 

* Jeshua sanoi hänelle, ”kuka siis on se uskollinen ja viisas johtaja, jonka hänen Herransa korottaa hänen palvelijoidensa yläpuolelle, että antaisi sitä murrettua leipää ajallaan?” – Luuk.12:42

(Leipäpala merkitsee verbinä murtamista, rabbiinisessa kirjallisuudessa sana tässä muodossa, tai vav keskimmäisenä, merkitsee aterialla murrettua leipää. Jakeen ajatus menee kreikassa aivan eri tavalla.)

 

* Hänen siunauksensa sille työntekijälle, jonka hänen Herransa tullessaan löytää siten tekevän. Todellakin, minä sanon teille, että hän on korottava hänet yli kaiken hänen omaisuutensa. – Luuk.12:43-44

(D aloittaa ”amen”.)

 

* Mutta siihen aikaan tuli ihmisiä puhumaan hänelle niistä galilealaisista, joiden veret Pilatus sekoitti heidän uhriensa kanssa. Ja Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”toivotteko te, että nämä galilealaiset olivat enemmän syntisiä kuin kaikki ne muut galilealaiset, kun heille siten tapahtui?” – Luuk.13:1-2

(Kreikan käyttämä sana viittaa kärsimysten läpikäymiseen, arameassa loppu on aivan neutraali. Noin kymmenen kreikan tekstiä ja koptin tekstit mainitsevat Jeshuan.)

 

* Tai nämä kahdeksantoista, joiden päälle se torni Shilocha’ssa kaatui ja tappoi heidät; toivotteko te, että he olisivat olleet enemmän syntiset, kuin ne kaikki ihmiset, jotka asustivat Jerusalemissa? – Luuk.13:4

(Arameassa luulla ja toivoa on sama sana. Ehkä luuleminen on toiveajattelua? Toivomista sana tarkoittaa.)

 

* Ja hän sanoi palvelijoille, ”katso, kolme vuotta minä tulin, etsin hedelmiä tästä viikunapuusta, enkä löytänyt. Minä hakkaan sen poikki, miksi se maata laihduttaa?” – Luuk.13:7

(D lisää ”tuokaa kirves!”)

 

*Jeshua vastasi ja sanoi kirjanoppineille ja fariseuksille, että ”onko sapattina luvallista parantaa?” – Luuk.14:3

(Talmudissa kerrotaan lääkärirabbista, jonka jalat olivat niin heikot, että häntä täytyi kantaa, ja todetaan, että sapattina on luvallista kantaa tällaisissa tapauksissa. Saiko Jeshua muutettua suullisen opetuksen? Myös siddurissa on rukous sapattina sairaan parantamista varten.)

 

*Ja se työntekijä sanoi, ”minun Herrani, tapahtui, niin kuin olet käskenyt, ja vielä on paikkoja”. – Luuk.14:22

(”Olet käskenyt”- sanassa on pieni sanaleikki, jos sen ajattelee feminiiniksi, ”käskit” viittaa Elohimiin. Näin juutalainen kuulija sen ajatteli.)

 

Luukas luvut 11-15 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/luukas-luvut-11-15.html