5. touko, 2018

Aramean opetuksia Luukas luvut 6-10

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Että hän meni sisälle Jumalan huoneeseen, ja otti sitä leipää Herran pöydästä, söi ja antoi niille, jotka olivat hänen kanssaan – sitä, jota ei ole luvallista syödä, paitsi yksin pappien. 5 Ja hän sanoi heille, että ihmisen poika, hän on sapatin Herra. – Luuk.6:4-5

(D sanoo jakeen näin, ”Tuona samana päivänä, katsoen erästä sapattina työtä tekevää, hän sanoi hänelle: Mies, autuas olet sinä, jos sinä tiedät, mitä teet. Jos et tiedä, olet tuomittu ja sanan rikkoja”.)

 

* Mutta hän tiesi heidän suunnitelmansa, ja sanoi sille miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, ”nouse, tule keskelle kokouspaikkaa!” Ja kun hän tuli ja seisoi, – Luuk.6:8

(”Kun” puuttuu kreikasta ja loppu kuuluisi seuraavan jakeen alkuun.)

9 Jeshua sanoi heille, ”minä kysyn teiltä, mikä on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai pahaa? Tehdä sielu eläväksi vai tuhota se?”

 

* Mutta tapahtui näinä päivinä; Jeshua poistui vuorelle rukoilemaan, ja hän vietti siellä yön Jumalaa rukoillen. – Luuk.6:12

(Jakeessa sekä aramea että kreikka käyttävät sanaa, jota ei ole muualla, koko yön valvomista.)

 

* Ja aamun koittaessa hän kutsui luokseen oppilaansa, ja valitsi heistä kaksitoista, nämä, jotka hän nimitti apostoleiksi. 14 Shimeon, se, jonka hän nimitti ”Keefa”, ja Andreos, hänen veljensä, ja Jakob ja Johannan ja Filippus, ja Bar-Tolmai, – Luuk.6:13-14

(D lisää ”...Johannan, veljensä, jonka hän nimitti Boanerges, joka tarkoittaa ukkosen poikia, ja Filippus...”)

 

* Ja Jeshua meni alas heidän kanssaan ja seisoi sillä tasangolla, ja paljon hänen oppilaitaan oli kokoontuneena, ja paljon kansanjoukkoa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista, ja Tsur’n ja Tsidon’n meren rannikolta. – Luuk.6:17

(Tasangosta käytettävä sana on niin harvinainen, että sen voi yhdistää Josefuksen ”Antiquities” 12:298 mainintaan Emmauksen lähellä sijaitsevasta laajasta aukiosta. D loppu sanoo ”...Juudeasta ja kaikista muista kaupungeista”.)

 

* Mutta rakastakaa vihollisianne, ja tehkää heille hyvää, ja lainatkaa, älkääkä viekö kenenkään toivoa, ja teidän palkkanne on oleva suuri, ja teistä tulee korkeuden lapsia, sillä hän on ihana pahoille ja sovitetuille. – Luuk.6:35

(Sovitetun tilalla voi olla kieltäjillekin. ”Älkää leikatko pois kenenkään toivoa” puuttuu kreikasta.)

 

* Antakaa, ja teille annetaan. Hyvällä ja taivaallisella ja pursuavalla mitalla laitetaan teidän syliinne; sillä ”sillä mitalla, jolla te mittaatte, teille mitataan”. – Luuk.6:38

(Lainaus Jesajan targumista. Taivaallinen, laitoin ”rakia”- sanan perusteella, joka on näkyvä taivas).

 

* Ja koko se kansa, joka kuuli, myös veromiehet, pitivät Jumalaa vanhurskaana, sillä he kastoivat Johannan’n kasteella. – Luuk.7:29

(”Olivat kastetut” ei käy tähän, ”kastetut” sana on vasta seuraavassa jakeessa. Tässä on verbi. Mikään muu muinainen kieli ei mene jakeessa aramean mukaan.)

30 Mutta fariseukset ja kirjanoppineet hylkäsivät sieluissaan sen Jumalan tahdon, etteivät tulleet hänen kastamikseen.

 

* Tämän puolesta minä sanon sinulle, että hänen monet syntinsä ovat hänelle vapautetut, koska hän rakasti paljon. Mutta se, jolle päästetään vähän, rakastaa vähän. – Luuk.7:47

(Myös kreikassa vastaava ”tämän puolesta” jakeen alussa, vaikkei se käännöksissä näy.)

 

* Ja nämä naiset, jotka olivat parantuneet sairauksista ja pahoista hengistä; Mariam, jota kutsuttiin ”Magdalaitha”, hän, josta ne seitsemän riivaajaa olivat lähteneet pois. – Luuk.8:2

(Nimi on arameaa ja merkitsee ”Sen tornin Mariam”. Suomalaisen ”muutamia naisia” on sanatarkasti väärä, kirjoittaja olettaa lukijan tietävän näistä naisista ennestään. Kreikka menee aramean mukaan.)

 

* Mutta se, joka on hyvässä maassa, nämä ovat ne, jotka hyvällä ja levollisella sydämellä kuulevat sen sanan, ja pitävät kiinni siitä, ja antavat hedelmiä, kärsivällisyyden kautta. – Luuk.8:15

(Kreikan Codex D ”Jumalan sanan”.)

 

* Katsokaa, kuinka kuulette; ”sillä se, jolla on, hänelle annetaan lisää, ja kenellä ei ole, häneltä otetaan pois se, mitä hän luulee hänellä olevan”. – Luuk.8:18

(Sanonta alussa tarkoittaa, että sitä seuraa lainaus synagogassa puhutusta aramean targum-tekstistä. Luukas viittaa arameankieliseen targumiin eniten.)

 

* Ja he lähestyivät, herättivät hänet ja sanoivat hänelle, ”meidän rabbimme, me hukumme!” Mutta hän nousi ja nuhteli tuulia ja meren aaltoja, ja rauhoittui, ja oli tyyntä. – Luuk.8:24

(Kreikassa ”rabbimme” tilalla on ”epistata” kahdesti, vain Luukkaan käyttämä sana ”isännästä”.)

 

* Ja ne riivaajat lähtivät pois siitä miehestä, ja menivät sisään sikoihin, ja se koko lauma meni suoraan sille kielekkeelle, ja ne putosivat niihin vesiin ja hukkuivat. – Luuk.8:33

(Kielekkeen alla oli roomalaisia kylpylöitä. Lauma ei mennyt järveen.)

 

* Ja apostolit lähtivät pois ja kiersivät kylissä ja kaupungeissa, ja evankelioivat ja paransivat joka paikassa. – Luuk.9:6

(”Apostolit” puuttuu kreikasta.)

 

* Mutta kun päivä alkoi päättymään, lähestyivät hänen oppilaansa ja sanoivat hänelle, ”lähetä kansanjoukot, että menisivät ympäröiviin kyliin ja hautapaikkoihin, että niissä kävisivät ja löytäisivät heille syötävää, koska me olemme autiossa paikassa”. – Luuk.9:12

(Hautojen ympärille rakennettuja kyliä, kuten Kaper-Nachum (Naahum), Kaper-Gamala (Gamaliel), ja Kaper-Sekania (talmud ilmoittaa muutamien, mm. apostoli Jakobin kotikyläksi).

 

* Ja hän sanoi kaikkien edessä, ”joka tahtoo, että tulisi minun perässäni, tulkoon sielussaan sovitetuksi, ja ottakoon ristinsä joka päivä, ja hän on tuleva minun perässäni”. – Luuk.9:23

(Ajatus ”kieltäköön itsensä” toimii käännöksessä jos sielun edestä jättää be-etuliitteen pois.)

 

* Totuutta minä sanon teille, että on joitakin, jotka seisovat tässä, jotka eivät ota osaa kuolemaan, ennen kuin he näkevät Jumalan kuningaskunnan.  – Luuk.9:27

(D sanoo lopun ”...näkevät ihmisen pojan tulevan hänen kirkkauteensa”.)

 

* Ja kun hänen oppilaansa Jakob ja Johannan näkivät, he sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, tahdotko sinä sanoa, ja tuli laskeutuu taivaista alas ja kuluttaa heidät, niin kuin Eliakin teki?” – Luuk.9:54

(Vain kymmenen kreikan tekstiä mainitsee lauseen lopun, Elian.)

 

* Ja hän käänsi kasvonsa ja nuhteli heitä ja sanoi, ”te ette tunne, millaisen hengen te olette. Sillä ihmisen poika ei tullut tuhoamaan sieluja, vaan tekemään eläväksi”. Ja he menivät toisiin kyliin. – Luuk.9:55-56

(D ja bysantti menevät tässä aramean mukaan.)

 

* Toinen sanoi hänelle, ”minä tulen sinun perässäsi, minun Herrani, mutta anna minun ensin mennä toivottamaan ”shalom” perhekunnalleni, ja minä tulen”. – Luuk.9:61

(Loppu puuttuu kreikan teksteistä.)

 

* Menkää, katso, minä lähetän teidät, kuin lampaat susien keskelle. – Luuk.10:3

(Kreikkalainen Pap.Oxy.4009 jatkaa tätä, ”Mutta Pietari vastasi hänelle, ”Mitä, jos sudet repivät lampaat kappaleiksi?” Jeesus sanoi Pietarille, ”Kun he ovat kuolleet, lampaiden ei enää tarvitse pelätä susia. Niin on myös teille. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat teitä, eivätkä voi sen jälkeen tehdä mitään muuta teille, vaan pelätkää häntä, jolla on valta kuoleman jälkeen heittää teidän ruumiinne helvetin tuleen.”)

 

* Voi sinua, Korazin, voi sinua, Beit-Tsaida, sillä jos Tsur’ss ja Tsidon’ssa olisivat olleet ne voimat, joita teissä oli, he olisivat kauan sitten säkissä ja tuhkassa kääntyneet. – Luuk.10:13

(Korazin, nimi on ”saarnaajat” tai ”julistajat”.)

 

* Mutta hän, Jeshua, sanoi hänelle, ”kuinka siinä kirjoitetussa sanassa on kirjoitettu? Kuinka sinä luet?” – Luuk.10:26

(Kysymys oli normaali ja yleinen rabbien välisissä keskusteluissa.)

 

* Jeshua sanoi hänelle, ”yksi mies laskeutui Jerusalemista alas Jerichoon, ja rosvot putosivat häntä vastaan ja ryöstivät hänet ja hakkasivat hänet, ja jättivät hänet niin, että sielu tuskin pysyi hänessä, ja he menivät.” – Luuk.10:30

(Koska rosvot ”putosivat”, tarkoittaa vuoren rinnettä alas, tässä tarkoitetaan tiettyä kohtaa tiessä. Wadi Keltin luostarin kohdilla. Jos ajattelemme sen sanontana rosvojen hyökkäyksestä, tarkistaessa on helppo todeta, ettei ”sanontaa” käytetä muualla.)

 

Luukas luvut 6-10 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/luukas-luvut-6-10.html