5. touko, 2018

Aramean opetuksia Luukas luvut 1-5

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Koska monet tahtovat kirjoittaa kertomusta niistä tapahtumista, joista me olemme varmoja, Sen mukaan kuin antoivat meille he, jotka edeltä ne näkivät, ja olivat sen hänen oman sanansa palvelijoita, – Luuk.1:1-2

(Aramean painotus ”se hänen oma sanansa” puuttuu kaikista kreikan teksteistä. Ei kirjoitettu sana.)

 

* lähestyin heitä kaikkia, että joka asian kirjoittaisin järjestyksessä sinulle, loistelias Teofile. – Luuk.1:3

(Jakeen alkua ei ole kreikassa näin. Samalla sanalla esim. enkeli näyttäytyy jakeessa 11. Jos jae olisi kreikasta käännetty, kaksi ensimmäistä kirjainta puuttuisivat, ja ”koska”, metul, ja sitä seuraava dalet.)

 

* Jehudan kuningas Herodeksen päivinä oli yksi pappi, jonka nimi oli Zakarja, Avia’n huoneen palvelutyöstä, ja hänen vaimonsa – Aharon’n tyttäristä – oli nimeltään Elisheva. – Luuk.1:5

(Beit – Avia merkitsee sanana sitä, että hänen palvelutyöhönsä kuului muualta tulleiden palveleminen. Bysantti, D, sahidin kopti ja muutama muu menee aramean mukaan; kuningas määräisessä muodossa.)

 

* Mutta he molemmat olivat vanhurskaat, Jumalan edessä, ja he vaelsivat kaikkien niiden käskyjen mukaan, ja sen Herran puhtauden mukaan, ilman nuhdetta. – Luuk.1:6

(Tässäkin vain bysantti, D ja muutama muu sanoo ”edessä”. Muissa vähän eri sanavalinta.)

 

* Ja hän on menevä hänen edellään, profeetta Elian hengessä ja voimassa, että hän kääntää isien sydämet lasten ylle, ja epävarmat sille puhtauden tuntemiselle, ja hän on valmistava Herralle sen täydellisen kansan. – Luuk.1:17

(Kreikassa täydellisen tilalla on κατασκευάζω, joka merkitsee lähinnä rakennuksen valmistumista sisustuksineen. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi מטיב, tai vastaava ”valmis”.)

 

* Ja enkeli meni hänen luokseen sisään, ja sanoi hänelle, ”rauha sinulle, sinä siunauksella täytetty. Meidän Herramme on sinun kanssasi, naisista siunatuin!” – Luuk.1:28

(Vain seitsemän kreikan käsikirjoitusta sanoo jakeen lopun. ”Armoitettu” olisi arameassa רחם ת אֵ, ja jos teksti olisi kreikasta käännetty, tämä sana olisi käytössä ”sillä siunauksella täytetyn” sijasta.)

 

* Sillä katso, kun se sinun tervehdyksesi ääni lankesi korviini, hypähti vauva valtavasta ilosta minun kohdussani. – Luuk.1:44

(Kreikan teksteistä puuttuu ”suuri, valtava”.)

 

* Ja hänen armonsa on niille sukupolville ja sukukunnille, jotka häntä kunnioittavat. – Luuk.1:50

(Kreikka käyttää tässä ja 48 ”genea”, jonka aramean vastine on daar (hebr. dor).

 

* Hän valmisti sen palkinnon hänen käsivartensa kautta, ja hajotti ylpeiden sydänten ajatukset. – Luuk.1:51

(Tarkasti kyseessä on se tulevan maailman voittopalkinto. Kreikka käyttää sellaista voimaa, jonka vastine esim. Kol.1:11 on חִּ יל. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi sama sana määräisessä muodossa.)

 

* Ja he viittoivat hänen isälleen, että kuinka hän tahtoo, että hänet nimitettäisiin. – Luuk.1:62

(Mykältä täytyy kysyä viittomalla. Tämän perusteella jakeen 20 שַׁ תִּּ יק on mykän sijasta kuuromykkä.)

 

* Kihlattunsa Mariam’n kanssa, hänen ollessaan raskaana, että hänet siellä kirjoitettaisiin. – Luuk.2:5

(Kreikan apografo, kirjoittaminen, on jakeessa sen ensimmäisenä sanana. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, niin olisi tässäkin.)

 

* Mutta paimenia oli siinä paikassa, jossa he majailivat, ja he vartioivat yön vartiohetkinä heidän laumojaan. – Luuk.2:8

(Kreikassa lauma yksikössä, arameassa ei. Muutenkin jae menee vähän eri tavalla.)

 

* Ja katso, Jumalan enkeli tuli heidän luokseen, ja Herran kirkkaus alkoi loistaa heidän ylleen, ja he pelkäsivät suurella kunnioituksella. – Luuk.2:9

(Kreikan teksteissä ”Jumalan” ja ”Herran” yleensä toisinpäin. Mutta suurin osa sanoo vain ”Herran”.)

 

* Ja että uhratkoon juhlauhrin samoin kuin Herran sanassa sanotaan, pari metsäkyyhkysiä, tai kaksi kyyhkysenpoikasta. – Luuk.2:24

(Tavallisen kansan uhri. Köyhimmät toivat kourallisen jauhoja.)

 

* Sinä siis lähetit hänet sinun palvelijallesi, minun Herrani, sinun sanasi mukaan, rauhassa. – Luuk.2:29

(Koko ajatus ”Hän on minun Herrani” puuttuu kreikasta, ja siellä käytetään Herrasta normaalin kyrios- sanan tilalla despotes, δεσπότης.)

 

* Että katso, minä näin minun silmilläni sinun armosi. – Luuk.2:30

(Kreikassa ”sinun pelastuksesi”, σωτήριος. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, viimeinen sana olisi מַ חיָך.)

 

* Mutta sinun oman sielusi se keihäs on lävistävä, sen mukaan kuin monien sydämien suunnitelmat paljastuvat. – Luuk.2:35

(Kreikassa on miekka, arameassa koko jae liittyy ristiinnaulitsemiseen.)

 

* Ja myös hän nousi siinä hetkessä ja kiitti Herraa ja puhui hänestä jokaisen kanssa, joka oli odottamassa Jerusalemin lunastusta. – Luuk.2:38

(Suuri määrä kreikan tekstejä sanoo ”Israelin lunastus”.  Aramean ”nousi” on toissijaiselta merkitykseltään seisoi, ja kreikka menee sen mukaan sanomalla epistemi, joka merkitsee lähellä seisomista. Jos aramea olisi kreikasta käännetty, tässä olisi קַ רִּ יבת, eikä kuum-verbin feminiinin imperfekti. Tässä kreikan sana Gingrichin sanakirjan mukaan; ἐφίστημι—1. pres. and aor. (2 aor. act. ind. ἐπέστην) stand by or near, approach)

 

* Mutta poikalapsi kasvoi ja voimistui hengessä, ja hän tuli täyteen viisautta, ja Jumalan siunaus oli hänen yllään. – Luuk.2:40

(Vain pieni osa kreikan teksteistä sanoo ”hengessä”, mm bysantti.)

 

* Ja hänen lähisukulaisensa menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisen juhlaan. – Luuk.2:41

(Kreikassa ”vanhempansa”, mutta arameassa ”hänen ihmisensä”, joka merkitsee muitakin sukulaisia.)

 

* Ja he kaikki olivat ihmettelemässä; ne, jotka olivat kuulemassa hänen viisauttaan ja vastauksiaan. – Luuk.2:47

(Kreikassa on viisauden, sofia, tilalla ymmärrys, synesis. Jos aramea olisi kreikasta käännetty, tässä olisi eri sana viisauden tilalla.)

 

* Samoin kuin on kirjoitettu profeetta Ishaia’n sanojen kirjoituksessa, joka sanoo, ”ääni, joka kutsuu erämaassa; valmistakaa Herran tiet, ja suoristakaa tasangolla valtatiet meidän Jumalallemme!” – Luuk.3:4

(Jesajan lainaus on aramean peshitta - tekstin mukaan sanatarkasti – huolellisen lääkärin tyylillä.)

 

* Ja kaikki liha on näkevä Jumalan elämän. – Luuk.3:6

(Kreikan D, Curetonian ja muutama muu sanoo ”Herran”, ja elämän tilalla kreikassa pelastus.)

 

* Mutta katso, kirves on laitettu puiden juurille. Sen tähden, jokainen puu, joka ei tee hyviä hedelmiä, leikataan poikki ja se putoaa tuleen. – Luuk.3:9

(Kreikassa vain D sanoo hedelmät monikossa.)

 

* Ja myös veromiehet tulivat kasteelle ja sanoivat hänelle, ”opettaja, mitä tulee tehdä?” – Luuk.3:12

(Kreikan D aloittaa ”samoin myös...” ja lopettaa ”että pelastuisimme”.)

 

* Mutta kun kansa toivoi Johannan’sta, ja he kaikki miettivät sydämissään, että onko hän se Messias, – Luuk.3:15

(Kreikassa kansa odotti. Aramean toivoi on luettu odotti. Estrangela-fontilla kirjaimet ovat todella paljon samannäköiset. Kreikan sana taas on niin selvä, ettei sitä voi lukea väärin.)

 

* Mutta myös monenlaista muuta hän opetti ja evankelioi kansalle. – Luuk.3:18

(Kreikassa on opettamisen tilalla kehottamista. D ”nuhteli”, mutta aramean sanavalinta on selkeä.)

 

* Mutta tapahtui, kun hän kastoi kaikkea kansaa, ja hän kastoi myös Jeshuan, ja kun hän rukoili, avattiin taivaat. – Luuk.3:21

(Jakeen voi kääntää myös ”myös Jeshua kastoi”. Menin yleisimmän käännösvaihtoehdon mukaan, mutta tarkalleen ”hän kastoi myös Jeshuan” edellyttäisi lamed-kirjainta Jeshuan nimen edessä.)

 

* Ja pyhyyden henki laskeutui hänen päälleen, kyyhkysen olemuksen kaltaisena, ja oli ääni taivaista, joka sanoi, ”sinä olet hän, minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt”. – Luuk.3:22

(Kreikassa ei ole gushma, olemus, sanalle sopivaa vastinetta, ja sinne on laitettu ”ruumiillinen”. Sana olisi arameassa  פגראית.)

 

* Mutta hän, Jeshua, oli juuri täyttämässä kolmekymmentä vuotta, ja häntä pidettiin Josefin poikana, joka oli Heelin poika, – Luuk.3:23

(Aramean sanavalinnan mukaan Jeshua vietti 30-vuotispäiväänsä kasteessaan. Origenes mainitsee faktana, että kaste oli neljännessä kuussa, joka on pääsiäiskuusta laskettuna lehtimajajuhlan aikaan. Origenes itse tosin menee Tishri-kuun laskutavan mukaan ja laskee kasteen tapahtuneen tammikuussa (Origen of Alexandria, ”Exegetical Works on Ezekiel”, Homily 1, ed. Roger Pearse,2014).

 

* Serugin poika, Aruvin poika, Paalagin poika, Aaberin poika, Shelachin poika, – Luuk.3:35

(Aramea kääntää hebrean peleg (”jakaa”) aramean muotoon paalag.)

 

* Ja paholainen sanoi hänelle, ”jos sinä olet Jumalan poika, sano tälle kivelle, että se olisi sitä leipää”. – Luuk.4:3

(Kreikan D laittaa leivän monikkoon, joka on helppo lukea tästä sillä tavalla.)

 

* Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”kirjoitettu on, ettei ihminen elä yksin leivän kautta, vaan kaikkien Jumalan vastausten kautta”. – Luuk.4:4

(Bysantti, D ja monet muut kreikan tekstit sanovat jakeen lopunkin. 5Moos.8:3 Lainaus ei mene yhdenkään meidän aikaamme säilyneen tekstin mukaan.)

 

* Ja satana vei hänet ylös korkealle vuorelle, ja osoitti hänelle ne kaikki maan kuningaskunnat

pienessä ajassa. – Luuk.4:5

(Lyhyt, pieni puuttuu kreikasta ja sen tilalla on ”hetki”. Satana mainitaan vain muutamassa.)

 

* Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”kirjoitettu on, että Herraa, sinun Jumalaasi palvo, ja häntä yksin palvele”. – Luuk.4:8

(Tähän olisi hyvä skannata Nestle-Aland sivu kreikan teksteistä; jakeissa 5-12 on valtava määrä eroja eri kreikan käsikirjoitusten välillä, ja se viittaa siihen, että jakeissa on ollut jotain teologista kiistaa.)

 

* Mutta hän kulki ohi, heidän keskeltään, ja meni, – Luuk.4:30

(Kreikassa viimeinen sana ”mennä eteenpäin”, jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi halak, tai Delitzschinkin käyttämä verbi.)

 

* Ja hänestä lähti hyvä sanoma kaikkeen siihen alueeseen, joka oli heidän ympärillään. – Luuk.4:37

(Ajatus ”heidän” puuttuu kreikasta kokonaan. Kreikassa ekhos, ”kaiku”, hyvän sanoman tilalla.)

 

* Mutta hän, Jeshua, sanoi heille, että ”myös toisille kaupungeille minun täytyy evankelioida Jumalan kuningaskuntaa, sillä tätä varten olen lähetetty”.  – Luuk.4:43

(Jeshua puuttuu kaikista kreikan teksteistä. Jos tämä olisi kreikasta käännetty, sitä ei olisi tässäkään.)

 

* Ja hän julisti Galilean kokouspaikoissa. – Luuk.4:44

(Kreikan teksteistä suuri osa sanoo Galilean tilalla Juudea.)

 

* Mutta tapahtui, kun kansanjoukko kokoontui hänen luokseen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi sen Genesarin järven rannalla, – Luuk.5:1

(Kreikassa kokoontumisen tilalla eri verbi, siksi myös suomalaisissa.)

 

* Mutta samoin myös Jakob ja Johannan, Zebadin lapset, jotka olivat Shimeonin työtovereita. Mutta Jeshua sanoi Shimeon’lle, ”älä pelkää, tästä alkaen olet saava ihmisiä elämään sisälle”. – Luuk.5:10

(Elämälle, elämään sisälle, puuttuu kreikasta kokonaan.)

 

* Ja he toivat veneet maalle, ja jättivät kaiken ja tulivat hänen perässään. – Luuk.5:11

(Kreikassa jakeen loppu ”jättivät kaiken, seuratakseen häntä”. Jos teksti olisi käännetty, niin olisi tässäkin.)

 

Luukas luvut 1-5 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/luukas-luvut-1-5.html