14. huhti, 2018

Jaakob luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu Jaakob luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/jakov.pdf

 

Älköön monet teistä tulko opettajiksi, veljeni, kyllä te olette tietoiset siitä suuremmasta tuomion velastamme. Sillä monesti me kaikki kompastumme. Jokainen, joka ei sanassa erehdy, tällainen mies on täydellinen, joka kykenee myös tekemään koko ruumiinsa alamaiseksi. – Jaak.3:1-2 aramea 👍

Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. – Jaak.3:1-2 KR38

 

Sillä katso, niillä suitsilla, jotka me laitamme hevosten suuhun, niin että ne alistuvat meille, ja käännämme koko niiden ruumista, Myös kestävä laiva, kun niitä ohjataan ankaraan tuuleen, pienellä puunpalalla ne kulkevat sinne, minne perämies päättää tahtoa.  – Jaak.3:3-4 aramea

Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. – Jaak.3:3-4 KR38

 

Samoin myös on kielen laita; se on pieni ruumiinjäsen, ja sillä on valta. Samoin myös pieni tuli sytyttää paljon metsää.  – Jaak.3:5 aramea

*  Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää! – Jaak.3:5 KR38

 

Ja kieli, se on tuli, ja synnin maailma, kuin paksu pilvi, ja se, kieli, on jäsenissämme koko ruumiin saastuttaja, ja sen seurauksena syttyvät sukupolvetkin, jotka vierivät kuin pyörät, ja se itsekin palaa tulessa.  – Jaak.3:6 aramea 👍

Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. – Jaak.3:6 KR38 🤨👎

 

Sillä ne kaikki luonnot; eläinten ja lintujen, ja matelijoiden, meren ja kuivan maan, saadaan alistetuksi ihmisen luonnolle, Mutta kieltä ei ihminen pysty kesyttämään, se on paha, jota ei voi hallita, täynnä kuoleman myrkkyä. – Jaak.3:7 aramea

Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt; mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä.  – Jaak.3:7 KR38 🤨👎

 

Sen kautta me siunaamme Herraa ja Isää, ja sen kautta me kiroamme ihmisiä, jotka ovat Jumalan kuvaksi tehtyjä. Ja kuinka suusta lähtee siunaus ja kirous? Ei, veljeni, älköön sillä tavalla tapahtuko! Voiko yhdestä lähteestä tulla makeaa ja katkeraa vettä?  – Jaak.3:9-11 aramea

Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja; samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? – Jaak.3:9-11 KR38

 

Tai miten voisi, veljeni, viikunapuu tehdä oliiveja, tai viinipuu viikunaa? Samoin ei suolavettäkään pystytä tekemään makeaksi. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Olkoon hänen tekonsa käyttäytymisessään kaunista, nöyryyden viisaudessa. – Jaak.3:12-13 aramea

Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. – Jaak.3:12-13 KR38

 

Mutta jos teissä on kateutta, katkeruutta tai riitaa sydämissänne, älkää ylpeilkö totuutta vastaan, ja valehdelko! Koska tällainen viisaus ei laskeudu ylhäältä, vaan on maallista, oman sielun ajatuksista ja riivaajista. Sillä missä on kateutta ja riitaa, siellä on myös epäjärjestys, ja kaikenlaista pahaa. – Jaak.3:14-16 aramea

Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.  – Jaak.3:14-16 KR38

 

Mutta se viisaus, joka tulee ylhäältä, on puhdasta, täynnä rauhaa ja nöyrä, toiset huomioon ottava, ja täynnä armoa ja hyvää hedelmää, ilman jakaantumista tai puolueellisuutta. – Jaak.3:17 aramea 🙂👍

Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. – Jaak.3:17 KR38

 

Mutta vanhurskauden hedelmä kylvetään levon kautta näille, jotka tekevät rauhaa. – Jaak.3:18 aramea

Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. – Jaak.3:18 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi